4.5.17

EDUin: Co říkají maturitní data: V porozumění textům jsou maturanti dobří

EDUin ve spolupráci s iniciativou Maturitní data – odtajněno publikuje druhý díl seriálu, který objasňuje, jaké informace je možné vyčíst z anonymizovaných dat jednotných zkoušek.

Druhý díl seriálu o maturitních datech věnujeme otázce, jak se maturantům dařilo u úloh, které byly věnovány porozumění textu a čtenářským dovednostem. Chceme lépe pochopit, co maturanti opravdu umějí a neumějí. A chceme také na praktických příkladech ukázat, jak by mohla a měla vypadat maturitní data zpracovaná do podoby, v níž jsou srozumitelná veřejnosti. Aby bylo zřejmé, proč takové informace přispějí k věcnější debatě o zkouškách, které nařizuje stát.

Díl 2: Jak se daří školám zlepšovat čtenářské dovednosti žáků?

Co jsme sledovali: Z úloh loňského maturitního testu jsme vybrali čtenářské úlohy, tedy takové, které se soustřeďují hlavně na porozumění textu a posuzování pravdivosti výroků o tom, co je v textu napsáno. Vybrali jsme je proto, že čtenářské dovednosti jsou považovány za klíčové pro celoživotní vzdělávání a žáci se bez nich neobejdou také v ostatních předmětech. Podle našeho názoru je v testu 10 čtenářských (pod)úloh ze 36. Sledovali jsme, jak úspěšní v těchto úlohách maturanti byli. Tedy jestli osvědčili schopnost porozumět textu a také, zda jim čtenářské úlohy průměrný výsledek zlepšily, nebo naopak zhoršily. V přiloženém diagramu jsme tyto výsledky uspořádali vzestupně podle žáků, kteří v testu dosáhli výsledků kolem průměru za celý soubor. Diagram však obsahuje rovněž výsledky žáků nadprůměrných a podprůměrných.


Co jsme se dozvěděli: V diagramu vidíme, že naprostá většina čtenářských úloh (označených pod svým číslem okrovým obdélníčkem) se vyskytuje v pravé části diagramu. Patří tedy k těm, v nichž byli maturanti úspěšní. Zlepšovaly jim výsledné skóre. Platí to o všech maturantech, tedy jak o těch, pro něž nepředstavuje maturita žádnou překážku, tak o maturantech průměrných, ale i o těch, kteří se pohybují okolo hranice propadnutí. Rovněž oni jsou výrazně úspěšnější u úloh čtenářských než u těch, které ověřovaly znalosti termínů. Žáci – a zdaleka ne pouze ti nejslabší – naopak ztroskotávali na tom, že si nezapamatovali nějaký termín nebo jeho význam: přísudek jmenný se sponou, pojmenování funkčního stylu, epizeuxis, … Jistě by ve verši uměli najít opakování slov či slovních spojení, nevědí však, jak takovému opakování bohemisté říkají.

K čemu to může být užitečné: Jde o důležitou zpětnou vazbu pro školy, základní i střední, že v této oblasti vzdělávání dosahují úspěch. Pokud dokážou vybavit čtenářskými dovednostmi podstatnou část populačního ročníku v situaci, kdy děti reálně méně čtou, není to ani náhoda, ani vliv rodinného prostředí, ale opravdu důsledek dobré práce učitelů. To je zásadní informace, protože čtenářské dovednosti mají pro úspěch žáků v osobním, občanském i profesním životě klíčový význam.

V příloze tiskové zprávy najdete diagram, který zobrazuje úspěšnost jednotlivých kategorií maturantů ve čtenářských úlohách, a také loňský maturitní test z ČJL. Další podrobnosti jsou uvedeny na stránce Maturitní data – odtajněno.

Oldřich Botlík, iniciativa Maturitní data – odtajněno, řekl: „Lze samozřejmě diskutovat o tom, které úlohy je možné pokládat za čtenářské. I kdybychom ale k vybraným deseti úlohám některé přidali a jiné naopak odebrali, zůstává hlavní sdělení stejné. Bylo by rozhodně užitečné, kdyby už letos nařídila ministryně školství Cermatu zveřejnit podrobná data s některými dalšími informacemi, které nikoho nepoškodí. U každého žáka například pohlaví a zaměření školy a také jeho odpovědi v testu z matematiky (případně z cizího jazyka). Aby bylo možné například posoudit, zda neúspěchy žáků v matematice souvisejí i s jejich schopností porozumět textu. A zda se míra takového porozumění mezi skupinami oborů významněji liší. Podle výsledků pak učitelé mohou zacílit výuku a podporu.“

Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, řekl: „Také tento výsledek zpracovaný na základě anonymizovaných maturitních dat ukazuje, jak užitečná by mohla být komplexně zpracovaná veřejná zpráva z maturit, která by školám podobným způsobem sdělovala, co se jim daří a nedaří. Kromě jiného by mohla ukázat, že rozhodně existují důležité oblasti vzdělávání, v nichž školy dosahují dobrých výsledků. Zjevně došlo k obratu a u významné většiny žákovské populace směřující k maturitě se daří dosáhnout velmi slušné úrovně porozumění psanému textu. Za takový úspěch je rozhodně na místě pochválit školy, učitelky a učitele.“1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

V porozumění textům jsou maturanti dobří

Letos se to prý nějak zvrtlo.
Pytlici zaslechli, že mnozí maturanti nepochopili, že když je v zadání napsáno, že mají vypsat dva verše s jakýmsi literárním úkazem, že se po nich chce, aby vypsali zmíněné dva verše.
Ne pouze ten úkaz.

Okomentovat