29.5.17

David Lukáš: Plickers

Popis zajímavé, volně dostupné aplikace, která umožňuje jen s jedním přístrojem během pár vteřin realizovat zpětnou vazbu celé třídy na libovolnou otázku s výběrovou odpovědí (jedna správná z nejvýše čtyř variant).


Existuje mnoho aplikací, které realizují jednoduchou interakci se žáky přímo ve třídě. Většinou je lze použít i na tvorbu kvízů a na jejich vyhodnocení. Jedná se buď o samostatně stojící produkt (např. Formative), o součást nějakého většího LMS (např. Edmodo), nebo přímo o hardwarové spojení hlasovacího zařízení s vlastním programem, třeba s využitím interaktivní tabule. Všechna tato řešení však vyžadují, aby každý respondent měl vlastní nebo zapůjčené zařízení k hlasování, případně připojení k internetu.

Aplikace Plickers pro svou činnost nutně nevyžaduje internet ani elektronické zařízení v rukách každého žáka. Postačí jim papírová karta s QR kódem, která vhodným otočením vyjadřuje odpověď ABCD, a v učitelových rukou mobilní zařízení schopné ji sejmout. Program je velmi jednoduchý z hlediska správy i obsluhy. Má 2 součásti – internetovou a mobilní, obě jsou v současné době zdarma. V internetové aplikaci se provádí základní nastavení a aplikace pro mobilní zařízení slouží ke snímání odpovědí z karet. Z pohledu užití se jedna bez druhé neobejde.

Internetová aplikace

Aplikace vyžaduje přihlášení Google účtem nebo prostřednictvím vlastního e-mailu. Ovládá se přes libovolný internetový prohlížeč bez nároků na rozlišení zobrazovacího zařízení (možno použít i mobil). Pro svůj běh tedy nutně potřebuje síť internet. Učitel zde konfiguruje třídu, knihovnu otázek, generuje karty s QR kódem, umožňuje okamžité zobrazení výsledků, tzv. „LIVE VIEW“.

Karty

Jak již bylo řečeno, žáci k hlasování užívají jen papírové karty obsahující QR kód (dále již jen karty), které lze tisknout na běžné tiskárně. Jejich generování najdeme v záložce „CARDS“. Prvním z parametrů, které můžeme u karet sledovat, je velikost 1xQR na A4 nebo 2xQR na A4. Druhým pak velikost třídy 40 nebo 63 žáků.


Ukázka QR karty

Třída

V záložce „CLASS“ vytváříme třídu (kontejner, složku) pro jednotlivé žáky. Při zakládání je možné třídu pojmenovat, vybrat jí reprezentativní barvu v aplikaci, určit předmět a  ročník. Do vygenerované třídy lze pak vložit požadovaný počet žáků (1–63) stiskem tlačítka „ADD ROSTER“. Vkládání příjmení a jména je ve formě prostého textu a nabízí se možnost importu obsahu tříd ze školních systémů jako Bakaláři apod. Každému žákovi je automaticky přiřazeno nejnižší volné číslo karty. Pokud chceme p&#34#345;iřadit jiné číslo karty, pak stačí tažením přetáhnout ze seznamu volných karet na stávající číslo karty u žáka.

Knihovna

Prostřednictvím „LIBRARY“ lze vytvářet testové otázky, které mohou být kategorizovány do stromové struktury. Otázka může mít dvě podoby: ABCD nebo True/False. V obou případech lze do otázky vložit obrázek a také určit správnou odpověď k automatickému vyhodnocení. V knihovně lze otázku přiřadit konkrétní třídě tlačítkem „+ ADD to QUEUE…“. U otázky je zobrazena barva třídy, a pokud již na ni bylo odpovězeno, tak i reakce.

Výsledky

Výsledky nalezneme na kartě „REPORTS“. Jsou rozděleny na dvě podzáložky, jedna „QUESTION HISTORY“ a druhá „SCORESHEET“. V první z nich je vidět aktuálně proběhlé testy včetně grafického, číselného a procentuálního vyjádření úspěšnosti odpovědí. Druhá možnost nabízí tabulkový pohled, kdy v řádcích jsou žáci a ve sloupcích odpovědi vč. jejich znění. V záhlaví sloupců najdete tzv. „check box“, s jehož využitím lze otázku vyřadit z celkového hodnocení testu, které je vyjádřeno v procentech. Správné odpovědi jsou zvýrazněny zelenou barvou a špatné červenou barvou a ohraničeny rámečkem.

V podzáložkách lze filtrovat výsledky podle tříd a ve „SCORESHEET“ zobrazit historii testů dle data, exportovat je do CSV anebo tisknout individuální výsledky (každý žák má svou stránku se zněním otázky, možnostmi, volbou a označením správnosti včetně procentuálního vyjádření úspěšnosti v testu).

Živý pohled (LIVE VIEW)

Slouží k zobrazení otázky, na kterou se má odpovídat. Žáci na zobrazovacím zařízení (televizor, projektor) vidí nejen otázku, ale mohou si též zkontrolovat, zda byla jejich odpověď zaznamenána. Učitel může zobrazit výsledky i konkrétní odpovědi všech žáku.

Snímání karet s QR kódy 

Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Tento článek vznikl jako studentská práce.

Žádné komentáře:

Okomentovat