4.5.17

Daniela Růžičková: Inovace ICT kurikula

Přednáška z 1. dne konference Počítač ve škole 2017. Národní ústav pro vzdělávání připravuje aktualizaci všeobecně vzdělávacího kurikula v oblasti ICT v rámcových vzdělávacích programech (RVP) pro předškolní, základní, gymnaziální a střední odborné vzdělávání. Úkoly jsou to vlastně tři:
  • aktualizovat vymezení toho, co všechno by měli žáci zvládnout v jednotlivých etapách vzdělávání při práci s digitálními technologiemi,
  • aktualizovat přístup k rozvoji schopnosti žáků pracovat s digitálními technologiemi – revidují se všechny vzdělávací oblasti podle toho, do jaké míry zasahuje vývoj digitálních technologií do vzdělávacích obsahů těchto oblastí, kromě aktualizace těchto oblastí je motivem i podklad pro rozvoj digitálních kompetencí žáků v různých předmětech,
  • výrazně posílit výuku informatických témat, jako je například algoritmizace či programování – pro všechny etapy vzdělávání se připravuje nový vzdělávací obsah zaměřený na rozvoj informatického myšlení a informatických kompetencí.


Cílem přednášky je představit průběžný výsledek této práce a pozvat na workshop - diskuzi o navrhovaných změnách RVP v oblasti informatiky a ICT.Videozáznam na stránce konference na sociální síti Facebook

4 komentáře:

mirek vaněk řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
mirek vaněk řekl(a)...

Potěš pánbů. Takže je to pravda. RVP se předělávají. Zase odborníci bez učitelů? Co takhle nějaká diskuze?
U digitálních technologií bych očekával celopločšnou diskuzi.
A proč ne i u ostatních předmětů?

CatCatherine25 řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Nicka Pytlik řekl(a)...

...rozvoj digitálních kompetencí.
...rozvoj informatického myšlení a informatických kompetencí.


1. Těch digitálních či informatických kompetencí je větší počet?
2. Mezi digitálními a informatickými kompetencemi je nějaký rozdíl?
3. Existuje obdobně i digitální myšlení?
4. Jak jsou kategorizovány informační, počítačové a digitální gramotnosti?
5. V jakém vzájemném vztahu jsou v hierarchicky uspořádané kompetence, klíčové kompetence a průřezové klíčové kompetence.
6. Může být kompetence průřezová, aniž by byla klíčová?
7. V čem spočívá rozdíl mezi 'automatizací řešení pomocí algoritmického myšlení' a biflováním?

Pytliky mimo jiné zaujala i ona 'tolerance nejednoznačnosti'. Má to nějakou souvislost s ideou, že chaos je stabilnější než pořádek?
A pak je vyloženě oslovil výčet silných stránek a příležitostí, které vycházejí z aktivit NÚV, zatímco slabé stránky a hrozby jsou i po tolika letech dopadu silných stránek a příležitostí skryty ve školách. Nakonec, jak jinak, že?

Okomentovat