9.5.17

Česká školní inspekce ověří výsledky žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ

V termínu od 9. do 26. května 2017 provede Česká školní inspekce elektronické ověřování výsledků žáků 5. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, které bude sledovat míru dosažení vybraných očekávaných výstupů podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Zapojeno bude 3 697 základních škol a víceletých gymnázií, v nichž budou žáci buď 5. nebo 9. ročníku řešit trojici testů.

Každé škole byly určeny dva testy z trojice základních předmětů (Český jazyk, Matematika, Cizí jazyk) a jeden ze tří doplňkových testů pro žáky 5. ročníku (Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Kombinované výchovy), nebo jeden z 12 doplňkových testů pro žáky 9. ročníku (Přírodopis, Fyzika, Chemie, Dějepis, Zeměpis, Výchova k občanství, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Výchova ke zdraví, Ochrana v rizikových situacích, Přírodovědná gramotnost, Informační gramotnost). Testy doplní krátké dotazníky určené žákům a učitelům, jejichž odpovědi pomohou zasadit výsledky testování do širšího kontextu. Výsledky testů obdrží žáci ihned (byť může dojít ke korekcím výsledků v důsledku dvojité kontroly odpovědí na částečně otevřené otázky, definitivní uzavření výsledků tedy bude provedeno k 31. 5. 2017), podrobná souhrnná zpráva o výsledcích pak bude připravena do konce měsíce srpna. Získané informace budou nejen důležitou zpětnou vazbou pro žáky a jejich zákonné zástupce (objektivní informace o míře získaných vědomostí a dovedností), ale také významným evaluačním nástrojem pro školy (vlastní hodnocení efektivity vzdělávání) a relevantní informaci pro tvůrce vzdělávacích politik.

7 komentářů:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Míru očekávaných výstupů? Blbost. Jen stupidní znalostní testy.

Radomír Palát řekl(a)...

Koncem srpna budou deváťáci jistě dychtivě očekávat kompletní zprávu...

Fanda Moudry řekl(a)...

Žákům devátých tříd je to vesměs úplně jedno.

mirek vaněk řekl(a)...

Konečně. Není trochu pozdě? Nemělo to být dávno ještě před přijímačkami?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Tak řekne Vrchnost konečně narovinu, že se vracíme k biflování, nebo bude pořáde zatloukat a zatloukat?

Eva Adamová řekl(a)...

Už se těším, jak budou zase všichni v médiích kdákat podobné nesmysly jako předloni, kdy se testoval přírodovědný a humanitní základ. V průměru tehdy žáci napsali testy s úspěšností 67 % a všichni vyblakovali, že neplníme RVP. No já za 70 % dávám dvojku, co víc víc přát.

Ondřej Dedek řekl(a)...

A co vám tak napíší deváťáci po přijímacích zkouškách a přijetí na střední školy? Co je motivuje k výkonu?

Co kdyby ty testy byly v prvním pololetí a třeba nabídly dětem zpětnou vazbu před PK ?

Okomentovat