9.5.17

Bořivoj Brdička: Třetí prostor jako podnikatelský záměr

Informace o britském projektu, který s pomocí soukromé firmy a vzdálených, z indického subkontinentu působících učitelů pomáhá žákům z okolí Londýna prostřednictvím technologií dohnat zpoždění v matematice.


Nedávno mě zaujala zpráva v Guardianu o tom, jak v Británii experimentují s využitím technologií při výuce matematiky na prvním stupni ZŠ (Could online tutors and artificial intelligence be the future of teaching?) [1]. Popisuje ze státních peněz podporovaný projekt soukromé firmy Third Space Learning, který je pro nás v mnoha směrech poučný, protože umožňuje nahlédnout do blízké budoucnosti využití technologií ve školství. Deklarovaným cílem projektu (i celé firmy) je pomoci dětem, které mají ve škole problémy s matematikou, a to tak, že pro ně připraví individualizovanou online výuku a spojí je se vzdáleným učitelem-tutorem, který toto „doučování“ řídí. Za tím účelem jsou najímáni angličtinou vládnoucí učitelé v Indii a na Srí Lance (bývalé britské kolonie).

K pochopení záměru zakladatele Third Space Learning Toma Hoopera je třeba nejprve vysvětlit, co skrývá pojem „třetí prostor“ (third space). Používá se primárně v psychologii, kde vyjadřuje oblast stojící mezi vnitřním světem člověka (žáka) a vnějším sociálním prostředím, které jeho vývoj ovlivňuje. Hodně spojitostí lze nalézt s Vygotského teorií zóny nejbližšího vývoje. Nejčastěji je třetí prostor zkoumán v souvislosti s potřebou ovlivnit vývoj socioekonomicky hendikepovaných jedinců (žáků) – typicky migrantů, jejichž vnitřní svět je mimořádně obtížné propojit se společností, v níž mají žít (např. viz [2]). Je na první pohled zřejmé, že od počátku bylo Hooperovým cílem ovlivnit právě žáky socioekonomicky hendikepované. Inspirací mu nepochybně byl Sugata Mitra a jeho projekt Granny Cloud.Na počátku (2012) byly aktivity Third Space Learning orientovány téměř výlučně na spojení žáků s živým online tutorem, který svými schopnostmi zásadním způsobem ovlivňuje výsledek doučování. Z velké části je to tak stále, technologie však hrají stále větší roli.

Do projektu se zapojují celé školy (hlavně v okolí Londýna). Učitelé vytipovávají žáky, kteří jsou v matematice pozadu, a ti pak mají jednou týdně ve škole hodinu (45 min.) online doučování se vzdáleným tutorem a počítačem, přesněji řečeno se systémem poskytujícím vhodné výukové aktivity, s tutorem, kterého je pouze slyšet (není vidět), a s možností psát a kreslit tak, aby to bylo vidět na obou stranách. Domovský učitel není fyzicky přítomen, ale podílí se na stanovení cílů výuky a dostává detailní zprávu o výsledcích každého zapojeného žáka. Ve skutečnosti je zaznamenáván celý průběh lekce, to znamená, že je možno s těmito daty později pracovat.

Firma Third Space Learning postupně vyvinula vlastní počítačový systém i specializovaný digitální výukový obsah pracující s interaktivními prvky. Své zaměstnance (kvalifikované učitele) nutí k soustavnému zdokonalování (ve spolupráci s londýnským UCL Institute of Education) nejen v pedagogice, ale hlavně ve schopnosti v maximální míře využívat všech možností, které přináší aplikace technologií.

Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat