9.5.17

bEDUin: Co přinesl týden 2. 5. 2017 – 8. 5. 2017

Témata týdne: 

Výrok týdne:

„Společnost by se proto měla zaměřit na tři problémy: vzdělání, vzdělání a vzdělání. Dnešní model, poplatný potřebám průmyslu, může být cesta do slepé uličky. Musíme připravovat děti a studenty na práci, o jejíchž konkrétních obrysech máme pouze matnou představu.” 
Michal Pěchouček, vedoucí Katedry počítačů a centra umělé inteligence při FEL ČVUT, ve svém textu o potřebě proměny vzdělávání pro Lidové noviny.

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • DEMOKRACIE POTŘEBUJE OBČANSKY VZDĚLANÉ LIDI
Demokracie se bez občanského a politického vzdělávání neobejde, soudí Werner Böhler, ředitel české a slovenské pobočky Nadace Konráda Adenauera, která je politicky blízá konzervativní CDU. V rozhovoru pro server Pohled z venku poukazuje na příklad Spolkového úřadu pro politické vzdělávání, který zajišťuje mimoškolní vzdělávací podporu mladistvým i dospělým v oblasti občanství a politické orientace ve smyslu pochopení základních principů demokracie potřeby osobní participace. V minulém týdnu internetová televize DVTV zveřejnila Apel Boba Kartouse na téma nedůvěry značné části mladých lidí k demokracii. Autor upozorňuje na fakt, že zatímco se česká vzdělávací politika obsedantně zabývá relativními podružnostmi, jako je maturita z matematiky, vytrácí se u mladých základní fundament fungování demokracie, tedy důvěra v ní. Kartous cituje i nedávný rozhovor profesora Hejného pro časopis FaktorS, v němž poukazuje na to, že v každém předmětu by se měla škola snažit především vzdělávat a vychovávat dobré občany (úryvek na České škole). Vedle toho rezonují digitálním prostorem i názory, že občanská výchova pervertovala v „ideologickou nalejvárnu“, jak o multikulturní výchově či výchově ke globálním souvislostem hovoří například Václav Klaus ml. Podle Klause by měly školy učit matematiku, zeměpis a další tradiční předměty.
  • CERMAT ZVEŘEJNIL ZADÁNÍ JEDNOTNÝCH ZKOUŠEK
Cermat zveřejnil 2. května na svých webových stránkách testová zadání jednotných přijímacích zkoušek. Po několik týdnů trvajícím tlaku ze strany iniciativy Maturitní data – odtajněno a EDUin na transparentnost a rovný přístup, zprovoznil nejprve Cermat webové rozhraní, kde si žáci, kteří zkoušky skládali, mohou požádat o zadání své zkoušky. Nyní dal všechna zadání volně ke stažení. EDUin vydal k tématu několik tiskových zpráv s poukazem na nerovnost, veřejný zájem, netransparentnost a pasivní postoj ministryně školství.
  • ŽÁCI ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL VYJDOU DO ULIC
S podporou Nadačního fondu Magdaleny Kožené se 30. května odehraje ojedinělý experiment. Žáci základních uměleckých škol opustí uzavřené sály a představí své umění ve veřejném prostoru. Narazíte na ně pravděpodobně v parcích, na náměstích, na nádražích, v kostelech či zoologických zahradách. Zajdou i do nemocnic nebo do domovů pro seniory. Spisovatel a scénárista Zdeněk Svěrák, režisérka Alice Nellis či designér Maxim Velčovský patří k těm, jejichž život „liduška“ ovlivnila, a proto projekt podpoří. Vystoupení ve veřejném prostoru mohou být velmi silným zážitkem, jak dokazuje například záznam působivého představení Beethovenovy Ódy na radost orchestru katalánského města Sabadell, z nějž se postupně stane veřejný happening. Strategie vytvoření tzv. flashmob (bleskového davu) je velmi účinným způsobem jak strhnout lidi ke společné kulturní akci, jak ukazuje např. taneční flashmob na nádraží v belgických Antwerpách.
  • INKLUZE Z RŮZNÝCH POHLEDŮ
Terapeutka Petra Fridrichová, která se věnuje cvičení jógy s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, má svou osobní zkušenost s inkluzí. Následkem dětské mozkové obrny sice patřila mezi děti, které by mohly mít pro potřeby vzdělávání „diagnózu“, ale nikdy ji neměla. V běžné základní škole, stejně jako později na gymnáziu, neměla kromě tělesné výchovy žádné úlevy a o žádné nestála. Byť to občas bylo tvrdé, do života jí dalo společné vzdělávání schopnost překonávat problémy, s nimiž by si jiní neporadili. Kateřina Heislerová je speciální pedagožka a domnívá se, že být součástí společnosti je nezadatelné právo. Prostřednictvím Feuersteinovy metody a dalších metod se snaží pomáhat dětem s Downovým syndromem uspět v běžných školách. Je si ale vědoma toho, že pro inkluzi je třeba vytvořit vhodné podmínky postavené zejména na spolupráci rodiny a školy. Bartoloměj Kubík už třetím rokem chodí na ZŠ Sokolovská v Liberci. Má Williamsův syndrom a chodí do běžné školy. Jeho maminka Hana neměla potřebu vychovávat svého syna odlišně od jiných dětí. Jezdí na kole, plave, lyžuje. Ani ve vzdělávání nevidí důvod pro nějakou odlišnost a těší ji, že mohou být příkladem dalším rodinám. Ministerstvo školství sbírá příklady dobré praxe v oblasti inkluze. Na webu MŠMT je jich nashromážděno už přes dvacet a lze mezi nimi najít rodiče, učitele, poradenské pracovníky, asistenty i lidi z veřejného života, kteří považují inkluzi ve vzdělávání za přirozený stav věcí.
  • NOC VZDĚLÁVÁNÍ BUDOUCÍCH UČITELŮ
Studentská iniciativa Otevřeno pořádá v úterý 9. 5. netradiční akci s názvem Noc vzdělávání. V Praze, Plzni a Olomouci proběhne mezi 17 a 24 hodinou série besed, workshopů, seminářů a přednášek na různá témata spojená se vzděláváním. Iniciativa Otevřeno se pozitivním způsobem snaží o reformu vzdělávání učitelů na pedagogických fakultách. V této souvislosti připomínáme také projekt Učitel naživo, který nabízí výcvik pro budoucí učitele postavený v prvé řadě na zkušenostech získaných přímo ve školách.

Inspirace z (a do) praxe

Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře)

  • 9. 5., 17.00, EDUpoint Praha – Akvárium – Dva systémy v jedné škole
  • 11. 5., 9.30, Praha – Efektivita výuky, hodnocení žáků a jejich motivace
  • 11. 5., 14.30, Praha – Strategies for Inclusion. Understanding of challenges and approaches to inclusive education in Czech Republic, diskuse českých i zahraničních odborníků o inkluzi

Průvodce světem vzdělávání bEDUin vám přináší pravidelné týdenní přehledy nejzajímavějších událostí z oblasti vzdělávání. Přináší rychlý přehled s krátkým komentářem, který vás udrží v obraze. V případě, že jej chcete získávat každé pondělí do své e-mailové schránky, stačí vyplnit e-mailovou adresu v pravém sloupci webu EDUin.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat