12.5.17

Aliance pro otevřené vzdělávání: Stát zaplatil dva a půl miliónů korun za učebnice, které nejsou veřejně dostupné

Evropské dotace jsou velkou příležitostí, jak zlepšit vzdělávací oblast. Například z operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost se v programovém období 2007–2013 rozdělilo mezi příjemci přes padesát miliard korun. I přesto, že dotace jdou z peněz daňových poplatníků, nemají z nich užitek všichni, ale jen konkrétní příjemci. Ti nejsou nuceni nijak své výstupy zveřejňovat a sdílení výstupů závisí jen na jejich dobré vůli.


Pro mnohé podnikatele může být nízká jazyková vybavenost absolventů a pracovníků překážkou k rozvoji firmy a často i ekonomickému růstu země. Stát proto v minulosti podpořil mnoho aktivit, které mají tyto nedostatky odstranit. “Bohužel nastavení rozdělení evropských dotací umožnilo, že někteří příjemci využili přijetí dotací k vytvoření komerčního produktu, kterých je již na trhu několik. Jen s tím rozdílem, že někteří podnikatelé museli do vývoje investovat pouze vlastní prostředky a někteří byli zvýhodněni prostředky daňových poplatníků,” vysvětluje Tamara Kováčová z EDUin, kde řídí projekt Otevřené vzdělávání.

Ukázkovým příkladem, kdy místo vzdělávání stát zafinancoval pouze komerční aktivity, je projekt Angličtina a němčina pro strojaře firmy Open Agency, která inkasovala od daňových poplatníků 2 458 071 Kč. Podle Kováčové by měly být tyto učebnice zdarma dostupné pracovníkům, studentům i firmám, které by mohly učebnice aktualizovat podle novinek ve strojírenské oblasti. Toto je ale jen jeden příklad z mnoha.

Mnoho vzdělávacích výstupů je nedostupných, dokonce i těch, které zveřejněny být mají. “Pokud stát přispěje na tvorbu vzdělávacích materiálů, měly by být jednoduše dohledatelné a na dva kliky dostupné. Oslovili jsme několik příjemců a získání podkladů trvalo vždy minimálně dva týdny. Dokonce byla často nutná registrace, která musela být schválena,” upřesňuje Tamara Kováčová. Příkladem je např. projekt Podpora využití ICT ve výuce průřezových témat na základních školách, kdy příjemce CCA Group získal 11 192 387 Kč.

“Vše, co je podpořeno z veřejných prostředků, by mělo být veřejnosti i firmám dostupné. Jednoduše vyhledatelné a bez registrací, vyplňování formulářů, telefonování či rozesílání emailů. Bohužel tomu tak vždy není a ukazuje se, že i přestože je vzdělávací oblast hluboce podfinancována, nevyužíváme jako společnost veřejné prostředky vynaložené na zlepšení tohoto stavu. Příležitost napravit tuto situaci však můžeme v obdobném stávajícím Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro roky 2014–2020, ” uzavírá Tamara Kováčová z EDUin.

Přehled všech projektů a výstupu z operačního programu OPVK najdete zde.

2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Dotace jsou z podstaty zlo podoprující klientelismus. A to bez diskuse.
Jak malý zlomek peněz skutečně dorazil k cíli, rozumějmě k deklarovanému cíli, se patrně už nikdy nedohledá. Není vůle, ani nástroje. Jediný jejich smysl spočívá v tom, že se ty peníze tak nějak dostanou do oběhu.
Eduin láteří, protože se na něj nedostalo tolik, kolik by si páni odborníci na školství, konzultanti a auditoři představovali.

V. řekl(a)...

Stat zaplatil??? Stat zadne penize nema. Kdy uz to "lidu" dojde? My jsme to zaplatili.

Okomentovat