31.5.17

Audit Deníku: S učitelským platem uživit mladou rodinu je složité

„Kariérní řád s sebou přinese opět nové papírování a úbytek času na úkor výuky, protože si učitelé budou spravovat například osobní portfolio," říká Deníku třicetiletý učitel z otrokovické Základní školy Trávníky Jan Wurst.

Mediální ohlas na prohru Kateřiny Valachové v Senátu

Libor Michálek: Proti kariérnímu řádu je 88 % učitelů

Projev při projednávání návrh novely zákona o pedagogických pracovnících v Senátu ve středu 31. května 2017: "Oslovil jsem zhruba 12 000 osob. Z těch 12 000 osob statistika vypadá takto: Proti kariérnímu řádu je 88 % učitelů. Mám tady připraveno 22 stran, protože jsem vyzval učitele, aby mi i do mailů dali kromě tady tohoto svého názoru alespoň stručné odůvodnění. Těchto 22 stran představuje jenom velmi stručný výtah. Uklidním vás, nebudu to tady číst celé, ale dovolím si jako takový reprezentativní vzorek přečíst názor jedné paní ředitelky, která se právě rozhodla ukončit funkci ředitelky pod tíhou administrativní zátěže a tím, že je tolik nejasností nad zde projednávaným kariérním řádem."

Petr Holeček: Drtivá většina učitelů mi dokonce napsala, že novela ztíží provoz školy

Projev při projednávání návrh novely zákona o pedagogických pracovnících v Senátu ve středu 31. května 2017: "Nyní jsem v pozici člověka, který je zřizovatelem několika základních škol, to znamená, jsem starostou poměrně ve velkém městě. Máme tam mateřské školy, základní školy i střední školy. Já když jsem obdržel návrh zákona, aniž jsem ho ještě četl, tak jsem ten návrh poslal všem ředitelům škol, školek, nejenom ve městě, ale i ve správním obvodě našeho města. Dostal jsem 17 odpovědí, z toho asi 6 bylo takových jakoby nicneříkajících, ale abych to zkrátil, drtivá většina těch ředitelů, já jsem jim položil otázky: V čem vám návrh tohoto zákona, v čem vám návrh kariérního řádu pomůže a zjednoduší hodnocení vašich učitelů? V čem si myslíte, že pomůže ke zlepšení vzdělání, nejenom dětí, ale i pedagogů? Drtivá většina ředitelů mi napsala nebo mi zavolala, že v ničem, drtivá většina učitelů mi dokonce napsala, že to ztíží provoz školy, už z důvodů, které tady byly řečeny."

Michael Canov: Tímto systémem nejvýš půjdou Cvachové

Projev při projednávání návrh novely zákona o pedagogických pracovnících v Senátu ve středu 31. května 2017: "A pak tedy po nějaké době pro ty vyvolené má přijít přestup z druhého do třetího stupně. Nevím, kdo se o to bude snažit, kdo se bude snažit této mety dosáhnout, každopádně to bude perfektní živobytí pro organizace navázané na toto.

Když zde už zmíněné NIDV a půl miliardy, kterou už inkasovalo, předtím než zákon byl vůbec schválen, to zavání až pohrdání Senátem. Tak, ti budou asi spokojeni. A další organizace. Ale v té škole ne.

Víte, na školách to probíhá tak, kdybych se měl vrátit ke slavnému seriálu, že všude se ví, kdo je Cvach, kdo je Blažej, doktor, a kdo primář Sova. A já se obávám, že tímto systémem nejvýš půjdou právě ti Cvachové. Proto říkám jednoznačně: Pryč s kariérním řádem. Zamítnout!"

ČT24: Valachová připouští kvůli kariérnímu řádu odklad svého odchodu, Zeman jí dal čas na rozmyšlenou

Horní komora vrátila kariérní řád učitelů do Poslanecké sněmovny, pedagogům chce zvýšit příplatky za třídnictví i za výkon některých specializovaných činností. Normu se v horní komoře neúspěšně snažila prosadit Kateřina Valachová, která sice končí ve funkci, ale podle aktuálních slov by se ráda zasadila za její přijetí. Premiér Bohuslav Sobotka s jejím odvoláním dál počítá. Prezident Miloš Zeman dal Valachové čas si demisi rozmyslet do 10. června.


Kateřina Valachová: Já si myslím pravý opak, tak, jak to popsal na závěr své řeči kolega Vystrčil

Projev při projednávání návrh novely zákona o pedagogických pracovnících v Senátu ve středu 31. května 2017: "A tady jde o to, kolegové, že se potkává veřejné právo a soukromé právo. Zákoník práce je smluvní právo mezi dvěma takzvaně rovnými stranami, nicméně profesní podpora učitelů, tam už vstupuje právo veřejné. A proto říká ten zákaz, pokud přejedu přes atestaci, tak i kdyby se ředitel postavil na hlavu, musím být v té vyšší platové třídě. Z hlediska mateřských škol to znamená tedy tu devátou, nebo v případě potom všeobecných vzdělávacích procesů dvanáctou platovou třídu. To znamená, je to navíc, nad rámec zákoníku práce. A zákoník právě nikdo nemění a podle toho, jakou činnost učitel dělá, tak má dostat třídu. A nefunguje to. Není to pravda ve všech školách. Mluvím s učiteli, slyším to od nich každý druhý den."

Markéta Hronová: Valachová nekončí, chce hájit kariérní řád učitelů ve sněmovně. Zeman jí dal 10 dnů na rozmyšlenou

K poslednímu květnu měla ministryně školství Kateřina Valachová obhájit v Senátu kariérní řád a odejít z funkce. Nedojde ani k jednomu. Senátoři vrátili kariérní řád učitelů do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy a ministryně oznámila, že chce hájit kariérní řád. Prezident Miloš Zeman oznámil, že ji odvolá až po svém návratu z Vietnamu, což je 10. června, až poté, co se bude kariérním řádem zabývat sněmovna. Kariérní řád měl učitele rozdělit do tří kategorií, na lepší plat tak mohou dosáhnout rychleji než při současném odměňování podle odučených let.

Miloš Vystrčil: Ředitel, pokud bude chtít dělat svoji práci, tak se z toho zblázní

Projev při projednávání návrh novely zákona o pedagogických pracovnících v Senátu ve středu 31. května 2017: "Takže ředitel, pokud bude chtít dělat svoji práci, tak se z toho zblázní a nebude doma ani v sobotu, ani v neděli. Samozřejmě to skončí jako obvykle, že to celé bude naprosto formální. A dneska už to neformálně na všech dobrých školách funguje. Ti lidé samozřejmě mají své plány osobního rozvoje, hovoří s těmi řediteli, co by chtěli a co by nechtěli dělat. A do jaké míry je to nutné formalizovat a po 2 letech a 3 měsících nejpozději kontrolovat, je otázkou, na kterou já odpovídám, že si myslím, že to v té podobě, jak je to napsáno v tom zákoně potřeba není."

Jiří Růžička: Ne všechny asociace podporují kariérní řád, velké výhrady má i Česká školní inspekce

Projev při projednávání návrh novely zákona o pedagogických pracovnících v Senátu ve středu 31. května 2017: "Jedna z nich je ta, že z legislativního pohledu je novela neúplná, chybí prováděcí předpisy. Těch prováděcích předpisů bude muset být osm, jestli se nemýlím. Ty prováděcí předpisy neexistují. Takže vlastně je navrhován zákon a nevíme, jak se bude provádět. Další výhradou, připomínkou je to, že jsou stanoveny nějaké profesní kompetence standardů učitele, ty standardy učitele jsou velmi obecné, velmi složité. Budou velice těžko hodnotitelné a nějakým způsobem velice těžko ohodnotitelné. Další výhrada počítala s tím, že ministerstvo školství má jistou, paní ministryně to nemá ráda, ale centralistickou, centrální roli v tom rozvoji profesních kompetencí učitele, bude stanovovat některé věci, ale to jejich plnění dopadne na ředitele škol, na školy jako takové. Další připomínky se týkaly právě toho, že přibývá jisté administrativní náročnosti na těch školách, budou se zřizovat atestační komise, kterých v budoucnu, tak jak bude ten kariérní řád nabíhat, bude víc a víc. Vzhledem k tomu, že máme ve školství skoro 140 tisíc učitelů, tak si umíme představit, i když většina z nich přejde automaticky do druhého atestačního stupně, tak si dovedeme představit, jak to bude z hlediska časového a administrativního náročné."

Kateřina Valachová: Učitelé mají své portfolio v hlavě, mají jej v srdci, mají jej ve své zkušenosti

Projev při projednávání návrh novely zákona o pedagogických pracovnících v Senátu ve středu 31. května 2017: "Kariérní řád učitelů zaručuje každému učiteli svobodnou cestu, vybrat si z hlediska svých zkušeností, které získá v rámci učitelství, v rámci své profese, to, co pokládá za nejcennější, na co je nejvíc hrdý, toto dát do tzv. portfolia, to nejsou žádná školení, to nejsou žádná razítka, o tom zákon není, tam to není napsáno. Portfolio je portfolio, které má učitel v hlavě a v srdci. A tak jak portfolio dokáže přenést učitelka, pardon, učitelka z mateřské školy v případě dítěte, ano, dítě si z mateřské školy, vážené kolegyně, vážení kolegové, nese své portfolio. Ale nejsou to jeho razítka, je to jeho práce, je to to, co dokázalo, je to portfolio. To není o tom, že by děti v mateřských školách chodily na semináře, školení a sbíraly razítka."

Projekt Implementace kariérního systému učitelů

Projekt pilotně ověří procesy kariérního systému učitelů (KS) a jeho kompletní uvedení do praxe. Zajistí odbornou přípravu personálu pro administraci KS, učitelů a ředitelů. Realizuje pilotáž a implementaci sítě metodických kabinetů s cílem zajistit koordinovaný rozvoj oborových didaktik. Pilotně ověří transformaci systému DVPP ve vazbě na KS s důrazem na zajištění kvality systému DVPP. Součástí budou aktivity zajišťující komplexní evaluaci všech procesů implementace KS, PR a IT podpora.

Český rozhlas Plus: Současný návrh kariérního řádu učitelům nepomůže. Neměl by projít, tvrdí Kartous z EDUin

Senátoři se ve středu budou zabývat novelou zákona, která rozdělí učitele do tří stupňů kariérního řádu. Senát i přes kritiku odborníků novelu pravděpodobně neodmítne. Kritici upozorňují na hrozící monopolizaci vzdělávání učitelů, které by nově zajišťovala pouze organizace zřízená ministerstvem školství. „Je tam spousta otázek, které návrh kariérního řádu nezodpovídá,” říká Bohumil Kartous, vedoucí komunikace organizace EDUin.

MŠMT: Reakce ministryně školství na zavádějící informace o kariérním řádu

Po dvou letech příprav budu dnes v Senátu prosazovat schválení novely zákona o pedagogických pracovnících, jejíž součástí je i kariérní řád učitelů. Kariérní řád je pro mě jedním z hlavních cílů, na které jsem se během svého působení na MŠMT zaměřila. Na nejrůznějších jednáních, besedách, setkáních ve školách a kulatých stolech jsem hovořila s tisíci učitelů a odborníků na školství a na základě těchto podnětů z praxe jsme pak kariérní řád upravovali. Přesto kolem kariérního řádu panuje řada mýtů a polopravd, které chci jednoznačně vyvrátit.

Otevřený dopis ministryně školství Kateřiny Valachové

Vážené učitelky, vážení učitelé, přátelé,

oslovuji Vás v závěru svého působení jako ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Mám na srdci dvě věci.

Radek Sárközi: Kariérní řád od Valachové ožebračí učitelky mateřských škol

Cílem kariérního řádu měla být podle ministryně školství Valachové větší motivace učitelů k práci, vyšší platové ohodnocení a kvalitnější výuka. Novela Zákona o pedagogických pracovnících, kterou bude ve středu 31. května projednávat Senát, ale bude mít zcela opačný efekt.

7.000 učitelů podpořilo Výzvu senátorům k zamítnutí kariérního řádu

Senát bude 31. května 2017 projednávat novelu Zákona o pedagogických pracovnících. Její součástí je i nový kariérní systém pro učitele. Výzvu senátorům k zamítnutí kariérního řádu podpořilo během 14 dní od jejího zveřejnění 7.176 signatářů, převážně učitelů. 2.402 z nich připojilo navíc osobní vzkaz adresátům Výzvy.

30.5.17

TOP 09: Audit ministryně školství Valachové

Audit práce ministryně školství, který udělala TOP 09, ukazuje pouhých pět měsíců před volbami na tristní výsledky. Za odcházející ministryní z ČSSD zůstává mnoho pokusů o velké změny, které jsou nedotažené a mohou poškodit české školství. Politici TOP 09 prosazují zrušení povinné předškolní docházky, jasná pravidla pro inkluzi a více peněz pro vysoké školství.

Jiří Růžička: Situace ve školství je kritická

Editovaný přepis rozhovoru České televize se senátorem Jiřím Růžičkou 26. května 2017.

Ze sociálních sítí: Dospěl jsem k tomu, že kariérní řád má sloužit k demotivaci mladých lidí jít do školství


Radek Sárközi: S kariérním řádem přijdou další stohy papírů

Ministryně Valachová tvrdí, že ministerstvo školství není hlavní úřad, který školy zahlcuje administrativou – tím jsou prý zřizovatelé škol. Podívejme se, co všechno bude nově po školách požadováno od 1. září 2017, pokud Senát schválí novelu Zákona o pedagogických pracovnících s kariérním řádem...

František Dobšík: Kariérní řád učitelů je rozumný kompromis

Kariérní řád učitelů je rozumný kompromis, odmítáme zpochybňování, že nebyl dostatečně prodiskutován. Zítra (31. 5. 2017) bude v Senátu projednáván zákon o pedagogických pracovních, jehož součástí je i kariérní řád. ČMOS pracovníků ve školství v těchto dnech zaznamenal některé kritické reakce, z řad aktivistů (Pedagogická komora) že nebyl dostatečně projednán a měl by být zamítnut.

Video: František Dobšík krátce o kariérním řádu

Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství František Dobšík krátce o kariérním řádu: Přestože vytvoření kariérního řádu je pozitivním krokem, výhrady odborů k němu přetrvávají. Učitelé se například obávají z dalšího nárůstu administrativy, proti tomu se staví i odbory.

Otevřený dopis ministryni školství ve věci ScioŠkoly ve Frýdku-Místku

Rodiče dětí, kteří by chtěli své děti dát do ScioŠkoly ve Frýdku-Místku, píší otevřený dopis ministryni Kateřině Valachové. Ministerstvo totiž přes veškerou snahu, podporu obce i kraje stále zamítá zápis školy do rejstříku. Jejich rozhořčení i deziluze jejich dětí jsou veliké.

MŠMT: Reakce náměstka Štecha ke vzdělávání dvouletých dětí

Reakce náměstka ministryně školství Stanislava Štecha na tiskovou zprávu z konference Budoucnost předškolního vzdělávání, kterou některá média otiskla s titulky a vyzněním, že dvouleté děti do mateřských škol nepatří.

Markéta Hronová: Jistota místa ve školce nebude. Slibovaný nárok neexistuje, zákon se dá vykládat různě

Od letošního roku platí povinný poslední rok školky a přednostní právo na přijetí pro čtyřleté děti. Ministerstvo školství to chápe jako povinnost obcí zajistit pro tyto děti místo ve školce. Některé obce ale zákon vykládají jinak - že tato povinnost přijímat děti platí jen do naplnění kapacity školek. Podle Svazu měst a obcí je zákon nešikovně napsaný, a kdo má pravdu, může rozhodnout až případný soud.

Výplatní pásky učitelů pro Kateřinu Valachovou

Ministryně školství Kateřina Valachová uvedla v rozhovoru pro deník Právo: "Za tu dobu, co jsem ve funkci, se podařilo, že v tuto chvíli průměrná mzda učitelů už je přes 30 tisíc korun měsíčně." Vyplňte nám do dotazníku, jaká je vaše hrubá mzda jako učitele, případně nám pošlete snímek vaší výplatní pásky nebo ho můžete zveřejnit na sociální síti Facebook na naší stránce Pedagogicke.info!

Červnová učitelka

Ze sociálních sítí: Naše ZUŠky jsou světové

Jiří Mach: Valachová: Asi jsem to neměla pokládat a byla bych v klidu

Odstupující ministryně školství Kateřina Valachová odpovídala deníku Právo na otázky okolo dotačního skandálu a navyšování platů učitelů.

Miroslav Schiffert: Konec levných učitelů? Drobné problém školství neřeší

Chystané zářijové spuštění kariérního řádu pro učitele a snaha o skokové napumpování peněz do českého školství víc otázek otevírá, než zodpovídá - přičemž otázek, které patří mezi ty nejbanálnější, málokdy pokládané politickou reprezentací: kdo má vlastně být učitel a jakou roli má hrát školství?

Jiří Nádoba: Rozpočet XS: Učitelé zřejmě dostanou přidáno méně

Učitelé – jak už bývá v Česku zvykem – si opět nemohou být ničím jisti. Od ledna 2017 měli dostat přidáno 15 procent, což v době hospodářské konjunktury a předvolebního rozdávání vypadalo jako nadějný slib. Teď se ale situace mění.

Andrej Babiš totiž ukončil angažmá na ministerstvu financí tím, že ostatním ministrům rozeslal návrh státního rozpočtu na příští rok. A mnohé velmi zklamal. „Návrh není fér k učitelům, školám ani dětem,“ poznamenala ministryně školství Kateřina Valachová, která v Babišově přídělu na příští rok postrádá celkem 17 miliard.

Ondřej Šteffl: Nepovoluje se! Právo, neprávo

Kdo chce otevřít novou soukromou školu, toho čeká letos podivný schvalovací proces. Už nestačí dodat ministerstvu všechny potřebné dokumenty, mít k tomu prostory a zájem rodičů. "Vznik školy musí mít zdůvodnění," tvrdila v novinách odcházející ministryně Valachová. Jak je možné, že se právník vysloví takový nesmysl?

Ze sociálních sítí: Kateřina Valachová dokazuje, že vlastně žádný kariérový řád nepotřebujeme

Vědkyně nebo ajťačka? Čeští rodiče o takových povoláních s dcerami nemluví.

Nedostatečná podpora ze strany rodičů je jeden z  hlavních důvodů, proč české teenagerky svou budoucnost ve vědě a technologických oborech nevidí. Průzkum společnosti Microsoft ukázal, že dívky by o podporu rodiny stály, rodiče s nimi ale o těchto možnostech téměř nehovoří.  

ČTK: Pobyt dvouletých dětí ve školkách je nevhodný. Rodinu nenahradí, varují psychologové

Umisťování dvouletých dětí do mateřských škol bude vždy problematické a z hlediska jejich vývoje nevhodné. Na pondělní konferenci Budoucnost předškolního vzdělávání to řekl psycholog Václav Mertin a sklidil za to aplaus. Školka jako instituce podle něj nemůže nahradit rodinné prostředí, které děti ve dvou letech potřebují.

Vít Tomis: Další ukázka šikany běžného učitele ze strany státu

Tak pomalu končí další maturitní období a hodně pomalu další ministryně, naopak přicházejí další novely Školského zákona, další povinnosti, testy, papíry, portfolia a spousta dalších pitomostí.

29.5.17

Vyjádření MŠMT k dotacím do sportu 2013 - 2015

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) v oblasti podpory materiálně technické základny sportu 2013-2015 vytýká MŠMT netransparentnost v rozdělení cca 2,2 miliardy korun. Současné vedení resortu v čele s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou vidí jako chybu špatné nastavení pravidel financování sportu u předchozích vedení úřadu.

NKÚ: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy rozdělovalo v letech 2013 až 2015 dotace na investice do sportu netransparentně

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) přidělovalo v letech 2013 až 2015 dotace na podporu materiálně technické základny sportu. Dotace z tohoto programu měly pomoci zajistit dostupnost sportovišť široké veřejnosti, zlepšovat technické podmínky pro veřejnost i pro sportovní reprezentaci včetně mládeže. Celkem MŠMT v kontrolovaných letech rozdělilo z programu přes 2,2 miliardy korun. Při rozdělování dotací postupovalo MŠMT netransparentně a vytvářelo tak nerovné podmínky pro uchazeče. Rozdělené dotace navíc málo kontrolovalo.

EDUin: Nenápadné změny v hodnocení ovlivnily počty neúspěšných maturantů v řádu tisíců

Ministerstvo školství musí objasnit, proč došlo ke změně v hodnocení některých úloh v testu z českého jazyka. Letošní maturanti tak mohli oproti loňským získat větší počet bodů.

Janek Wagner: Kdopak nám to tady mluví za učitele?

V pátečním večerním jen několikaminutovém duelu s Jiřím Zajíčkem, předsedou Unie školských asociací ČR - CZESHA, v pořadu Českého rozhlasu Plus Den v 60 minutách padlo několik zajímavých tvrzení, které by stálo uvést na pravou míru. Je potřeba si odpovědět především na otázky, kdo tu vlastně mluví za učitele a za školy, kdo tu koho zastupuje?

Dnešní Plus: Povinný předškolní ročník mateřských škol

Rodiče předškoláků se musí rozhodnout, jestli své děti přihlásí do školky, nebo do ní budou chodit jen na „ověřování“. Předškolní rok je totiž povinný. V pořadu Českého rozhlasu Plus diskutovaly Marta Bačovská z Asociace domácího vzdělávání a Eva Opravilová z Asociace předškolní výchovy.

Ze sociálních sítí: Valachová, Pelta, Březina, všichni jedna rodina...

Novinky.cz: Čekám postup podle ústavy, řekla Valachová po schůzce se Zemanem

Prezident Miloš Zeman seznámil odcházející ministryni školství Kateřinu Valachovou (ČSSD) na nedělní schůzce v Brně s podporou učitelů a sportovců. Ta však předpokládá další postup dle Ústavy, řekla po schůzce novinářům. Svoji demisi již v pátek předala premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD). Ten ji odeslal na Pražský hrad.

Renáta Bohuslavová: Zmatek a nejistota. Povinná školka straší rodiče i ředitele

Do konce května se rodiče předškoláků musí rozhodnout, jestli své děti přihlásí do školky, nebo je budou učit doma a docházet na „ověřování“. Předškolní rok je pro ně totiž od září povinný. Z čeho by „přezkoušení“ mělo být a jak bude vypadat, však stále nevědí ani rodiče, ani ředitelé. Otázkou zůstává i co s těmi, kteří se nepřihlásí a jestli vůbec bude pro všechny ve školkách místo.

Zdeňka Trachtová: Víceletá gymnázia se utrhla ze řetězu, dnes už jsou tuctová, míní Růžička

Měla to být mimořádná příležitost pro mimořádné děti. Osmiletá gymnázia se však utrhla ze řetězu, což má na děti i rodiče negativní dopady, myslí si Jiří Růžička, senátor a ředitel elitního pražského Gymnázia Jana Keplera. Letošní první ročník jednotných přijímací zkoušek na střední školy hodnotí kriticky. „Opravy slohových prací Cermatu trvají neuvěřitelně dlouho,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.

Roman Král: Kamarádi, zavádíme změny!

Za sebe říkám jednoznačné ano! Ministryně Valachová přišla s tématy, které školství zatraceně trápí – inkluze, způsob financování, kariérní řád. Jeden nápad lepší než druhý, a to říkám bez ironie. Zdá se však, že to tnutí do živého masa českého školství provází stará nemoc – neumíme zavádět změny.

K čemu je dobré, že máme na všech úrovních nadšence, když jim nedáme dostatečnou podporu, aby přetavili své snažení na úroveň systému? Jsme hloupí, naivní anebo ve skutečnosti naše reprezentace celý proces dlouhá léta bojkotuje?

Ondřej Šteffl: Systém je lepší, jen učitelům, dětem a vzdělání je hůř

Pro Kateřinu Valachovou bylo nejdůležitější plnit volební program ČSSD. Prosadila hodně zákonů. „Za dva roky na ministerstvu udělala víc než pět šest jejích předchůdců dohromady,“ říká premiér Sobotka. Ale zda škody nebo užitku, to teprve uvidíme.

David Lukáš: Plickers

Popis zajímavé, volně dostupné aplikace, která umožňuje jen s jedním přístrojem během pár vteřin realizovat zpětnou vazbu celé třídy na libovolnou otázku s výběrovou odpovědí (jedna správná z nejvýše čtyř variant).

Český rozhlas Plus: Pobyty na univerzitách v USA pro talentované středoškoláky

 Centrum pro talentovanou mládež nedávno rozdělilo 50 000 USD mezi české středoškoláky, kteří díky podpoře zamíří letos v létě na třítýdenní pobyty na univerzitách v USA. Hostem pořadu Českého rozhlasu Plus Hovory byla ředitelka centra Jeane Bočková. Ptal se jí Vlastimil Ježek.28.5.17

Ze sociálních sítí: Vyšší motivace pro začínající učitele to rozhodně není (o kariérním řádu)

Nejlépe absurdnost předpisů ukazují reálné příběhy ze života. V uzavřené diskuzi učitelů se objevil tento příspěvek:

"Vyšší motivace pro začínající učitele to rozhodně není. Mám dostudovanou dceru, která od 1.9.2015 byla ve funkci asistenta pedagoga, od února či března 2016 je ve funkci učitele a samostatně plní veškeré činnosti. Pracuje tedy ve školství 2 roky, ale tím, že byla nejdříve jako asistent, ji pár měsíců ve funkci učitele prostě chybí. Po celou dobu studia se na práci poctivě připravovala, jezdila se mnou již jako student na různé konference pro učitele, diskutovala se mnou doma o práci, chodila na náslechy i mimo dobu stanovenou fakultou jako povinná praxe. Od září má jít platově o třídu níž a spadá pod atestaci do KS1. To znamená, že činnosti, které dělala do této chvíle samostatně by měl převzít za ni jiný učitel. To jako vážně řekneme: promiň, sice ti to šlo, ale teď to sama dělat nemůžeš ...? Na malotřídce, kde se počítá každá ruka i noha, je to problém, najednou část činností předat někomu jinému. Takže v praxi to bude zřejmě tak, že tyto činnosti stejně bude dělat dál, ale s menším platem a k tomu ještě bude shromažďovat portfolio a strachovat se, zda projde a bude moci vůbec zůstat. Super motivace. To se vážně povedlo! Je to jako trest za to, že se snažila dělat věci i nad rámec svých povinností během studia i po něm. Podle mne by bylo rozumné (když už to musí být), aby posun do KS2 u učitele, který již nějakou praxi má, mohl posoudit jen ředitel školy. Ten je s daným učitelem nejvíce v kontaktu a vidí, zda na to má nebo ne."

27.5.17

EDUin: Co bychom měli vědět o maturitě: Kdy budou zveřejněny výsledky testových úloh? (AKTUALIZOVÁNO)

EDUin klade Ministerstvu školství otázky, na něž je nutné odpovědět, pokud chceme lépe rozumět tomu, kde státní maturita pomáhá, a kde naopak škodí.

NÚV: Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2016

Publikace obsahuje informace o vzdělanostní a oborové struktuře žáků středních a vyšších odborných škol, nezaměstnanosti absolventů škol a pohled na uplatnitelnost mladých lidí v rámci EU. Dalšími tématy v této publikaci jsou názory budoucích absolventů na profesní rozhodování a pracovní plány, přehled o volných místech, která nabízejí úřady práce. Do souhrnné publikace byly zařazeny i výsledky průzkumu uplatnění středoškoláků po šesti letech od absolvování školy a informace o predikcích kvalifikačních potřeb trhu práce.

Tomáš Roud: Otevřený dopis premiérovi ČR ohledně ministerstva školství

Z otevřeného dopisu vybíráme: Prosím Vás, nejmenujte ministrem školství pana Štecha, člověka, který prohlásil, na otázku, co když dítě nechce do školy, cituji: “No ježišmarja, tak ho trošku seřvu. Dítě nemá co si říkat! Čtyřleté dítě si nemá co určovat a rozhodovat o tom, jestli někam bude takhle chodit nebo nebude.”

Sobotní chvilka parodie: Jděte učit. Rozhodně to stojí zato a každý vám bude závidět

Z diskuse u agenturní zprávy ČTK zveřejněné na Aktuálně.cz Chci ty nejlepší učitele, říká Valachová. Vláda na platy kantorů uvolnila přes 400 milionů korun:

26.5.17

Zprávy Radiožurnálu: Jak úspěšná byla Kateřina Valachová ve funkci ministryně školství?

Dvacet minut Radiožurnálu: Končící ministryně školství Kateřina Valachová

Rozhovor s končící ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou. Mluví o obnovení dotací pro české sportovní svazy včetně FAČRu. 25. května 2017 moderoval Jan Moláček.

Zdeňka Trachtová: Do čela školství míří psycholog, jehož úkol bude nic neměnit

Ze Strakovy akademie na Hrad v tuto chvíli míří obálka se jménem pravděpodobného budoucího ministra školství Stanislava Štecha. Pokud prezident na dvaašedesátiletého psychologa kývne, pro české školství se toho mnoho nezmění. Dosavadní náměstek zřejmě vklouzne do běžecké stopy své předchůdkyně a do říjnových voleb bude jen „dotahovat“ rozdělanou práci.

Video: Tisková konference premiéra Bohuslava Sobotky po přijetí rezignace ministryně školství Kateřiny Valachové

 Premiér Bohuslav Sobotka dnes přijal rezignaci ministryně školství Kateřiny Valachové (oba ČSSD). Návrh na její odvolání odeslal na Pražský hrad. Zároveň navrhl prezidentovi Miloši Zemanovi, aby novým ministrem školství jmenoval dosavadního náměstka Valachové Stanislava Štecha.


Ze sociálních sítí: Ranní rodičovská špička v předškolním vzdělávacím zařízení

Jan-Michal Mleziva: Mantra ministryně Valachové

V Senátu čeká na projednání poměrně obsáhlá novela zákona o pedagogických pracovnících, zákona, který už tak je natolik nabobtnalý a po více než 15 prodělaných změnách v průběhu své dvanáctileté existence natolik nestabilní, že představuje pro ředitele škol nadbytečnou zátěž. Aktuální novela, zaštítěna coby vládní návrh ministryni školství, by měla zavést v prvé řadě kariérní řád učitelů, který sice může být na první pohled vnímán jako positivní legislativní přínos, při hlubším promýšlení však docházím ke zcela opačným závěrům a navrhovaný kariérní řád pojímám jako neúčinnou mantru mající přispět ke zkvalitnění školního vzdělávání.

Jiří Nantl: Inkluze: Gordický uzel vzdělávací politiky

Českou veřejností hýbe inkluze. Veřejná debata o inkluzi se často mění v kanál emocí, nenávisti a bezcitnosti. Je to trochu nepochopitelné, protože každému se může stát, že se to bude týkat třeba jeho dítěte. Jak k inkluzi přistupovat věcně a v kontextu celkového společenského vývoje?

Vladimír Barák: České děti se ve školách trápí, ukázal výzkum

Spokojenost českých dětí ve školách se čím dál více snižuje. V mezinárodním srovnání se Česká republika umístila až za Ruskem, Chile nebo Peru. Situaci bychom měli urychleně řešit, apelují odborníci na vzdělávání.

Pavlína Nečásková: České písmo je pro slovenské školy problém. Tamní ministerstvo chce Comenia Script zakázat

Slovenské ministerstvo školství nechce, aby se děti učily psát písmem Comenia Script vyvinutém v Česku. Pro tuzemské děti slouží Comenia Script jako alternativa k běžně užívané psané abecedě. Podle slovenského ministerstva je ale jediná správná varianta klasické psací písmo.

ČSÚ: Třetina mladých nevyužívá svoji kvalifikaci

V roce 2016 byly do Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) zařazeny i otázky o situaci mladých na trhu práce v jednotlivých zemích EU. Z odpovědí na otázku o uplatnění vzdělání v zaměstnání vyplynulo, že s růstem úrovně formálního vzdělání roste i spokojenost s jeho uplatněním v praxi.

Ze sociálních sítí: Výzva senátora Libora Michálka

25.5.17

Ze sociálních sítí: Něco na dobrou noc... aneb Lidl vs. vysokoškolský učitel...

Jak pracuje ministerstvo školství s odbornou veřejností: jednodenní termín k podání připomínek...

Tento mail rozeslala dnes odpoledne Unie zaměstnavatelských svazů svým členů ohledně připomínkování Návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Tento materiál jsme publikovali ihned po zveřejnění v informačním systému vlády již včera. Citujeme větu o termínu uzavření připomínek: "Jedná se o zkrácené připomínkové řízení - připomínky lze uplatnit nejpozději do zítra, pátku 26. května"

Ze sociálních sítí: Vedoucí kabinetu ministryně školství napadá zástupce iniciativy pro vznik Pedagogické komory

"Zástupci imaginární Pedagogické komory mají úžasnou PR strategii - urážet ministryni před senátory. Taky hned dostali za uši."


Renáta Bohuslavová: Zmatek a nejistota. Povinná školka straší rodiče i ředitele

Do konce května se rodiče předškoláků musí rozhodnout, jestli své děti přihlásí do školky, nebo je budou učit doma a docházet na „ověřování“. Předškolní rok je pro ně totiž od září povinný. Z čeho by „přezkoušení“ mělo být a jak bude vypadat, však stále nevědí ani rodiče, ani ředitelé. Otázkou zůstává i co s těmi, kteří se nepřihlásí a jestli vůbec bude pro všechny ve školkách místo.

Jakub Zelenka: Falešné cesťáky, fiktivní práce. Z neziskovky, která varuje děti před riziky webu, zmizely miliony

Policie se zabývá vyváděním peněz z neziskovky, která po celém Česku učí děti, jak bezpečně využívat internet. Z organizace Národní centrum bezpečnějšího internetu se mohly ztratit až miliony korun. Podle vedení společnosti za to může účetní. Někteří svědci a bývalí zaměstnanci však upozorňují, že o zpronevěřování vedení vědělo a mělo se na něm podílet. Neziskovka působí v Česku už 10 let a spolupracuje s ní ministerstvo vnitra, policie i velké technologické firmy jako Microsoft či Google.

Výzva senátorům k zamítnutí kariérního řádu má už přes 6600 signatářů (AKTUALIZOVÁNO)

Během prvního dne (pondělí 15. května 2017) se k Výzvě senátorům k zamítnutí kariérního řádu připojilo 2000 učitelů a jejich počet dále roste (celkem ji podpořilo do rána 25. května již více než 6600 signatářů, většinou pedagogů). Prosíme, pomozte nám s šířením výzvy mezi pedagogy, aby se dostala do všech škol a ke každému učiteli. Organizátoři musí vše stihnout do 31. května 2017, kdy budou senátoři hlasovat o osudu této novely.

Petr Šabata: (Nejen) Valachová dluží učitelům miliardy

Platy učitelů by se měly co nejdříve zvýšit skokově o 10 000 korun hrubého měsíčně a pak každý rok o pár procent. Tím by se dostaly na úroveň ostatních vysokoškolsky vzdělaných lidí ve veřejném sektoru a přilákaly by za katedry nejlepší mladé lidí. Bez skvělých kantorů totiž budeme mít mizerné vzdělávání a bez něj bude Česko upadat.

Kateřina Perknerová: Lžete a zase lžete, pronesla Valachová a pak se rozplakala

Zasedání parlamentních výborů nebývá nijak dramatické. Až na výjimky. Tou bylo středeční jednání senátního školského výboru, který posuzoval návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, jehož hlavní součástí je kariérní řád.

Tomáš Feřtek: Maturanti se v matematice zhoršili. Ministerstvo podává nulové informace

Víc než pětina studentů nezvládla letošní maturitní test z matematiky. Ta tak zůstává nejméně úspěšným předmětem státních maturit i přes to, že z ní letos uspělo o půl druhého procenta studentů více než loni. „Chceme kultivovaným způsobem oponovat Cermatu,” říká odborník na vzdělávání ze společnosti EDUin Tomáš Feřtek, který byl hostem Interview Plus.


Markéta Hronová: O půlku víc, či dvakrát víc? Žáci nepoznají rozdíl. Slovní úlohy jsou pro ně nejtěžší, ukázaly přijímačky

V matematice nejdou deváťákům úlohy z konstrukční geometrie, jednoduchá práce s celkem a jeho částmi a slovní úlohy. Ukázaly to jednotné přijímací zkoušky, které letos poprvé psali všichni uchazeči o střední školy s maturitou. V testu z češtiny nenašli v textu zájmeno či příslovce a neuměli určit pád a číslo podstatného jména.

Projednávání kariérního řádu ve školském výboru Senátu

Výbor Senátu pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednával ve středu 24. května 2017 návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, kterou se zavádí kromě jiného i kariérní řád. Zpravodaj návrhu Jiří Růžička navrhl výboru zamítnutí novely, které výbor v hlasování poměrem hlasu 4:4 neschválil. Výbor se nakonec usnesl na doporučení návrh novely vrátit Sněmovně s pozměňujícím návrhem.

Monika Prokešová: V angličtině vede sever Evropy, Češi jsou na 16. místě

Globální průzkum 950 000 dospělých napříč 72 zeměmi a územími analyzuje vztah způsobilosti v angličtině a příjmů, inovací a kvality života.

Eva Sedlačíková: Inkluzi ve středních školách provázejí komplikace

Situaci ve středních školách komplikuje zavádění legislativních změn ohledně společného vzdělávání, tedy takzvané inkluze podle novely školského zákona a vyhlášky č. 27/2016 Sb. od 1. září 2016.

24.5.17

Stanovisko ČMOS PŠ k ustavení Pedagogické komory

Profesní samospráva, k níž lze přiřadit i profesní komory, je legislativní formou pro reprezentaci a obhajobu zájmu jejich členů, organizaci vzájemně prospěšných aktivit, garanci správného výkonu činností ve veřejném zájmu, případně pro další aktivity. V regionálním školství je v současné době vyvíjena iniciativa směřující k založení Pedagogické komory. Uskutečnilo se setkání zástupců některých organizací sdružujících učitele. Pokud jde o organizační kroky, účastníci se shodli na doporučení založit Pedagogickou komoru jako zapsaný spolek podle Občanského zákoníku. Založení spolku považují za vhodný první oficiální krok k prosazení zákona o Pedagogické komoře. Stanovy spolku by měly vzniknout nejpozději do května 2017.

Michaela Kabátová: Ať si děti sedí vzadu, ale s asistentem

První školní rok inkluze neboli společného vzdělávání se chýlí ke konci. Základem pro to, aby fungovalo, mají být poradny, které žáky se speciálními vzdělávacími potřebami diagnostikují. Náměstek ministryně školství a možný kandidát na ministerský post Stanislav Štech připouští, že některé stále narážejí na nedostatek zaměstnanců, a dochází tak i k několikaměsíčním skluzům ve vyšetření dětí.

Vincenc Směták: Mám účet plný slibů


Předávám veřejný vzkaz vládě, poslancům, senátorům, ředitelům škol, asociacím ve školství, expertům, učitelům, rodičům, žákům...

Vzkaz a) viz banner-skolstvi-2017 - volně k šíření, nemusíte uvádět autora.

Vzkaz b) - v kontextu s přílohou jen uvádím, že vnímám navržený kariérní řád jako příležitost pro jeho tvůrce, nikoliv pro učitele.

Vážíme si vzdělání?

Vincenc Směták
učitel ZŠ

Aliance pro otevřené vzdělávání: Podklady pro výuku mediální výchovy jsou dostupné včetně ročního plánu

Poptávka po vyšší mediální gramotnosti roste jak ze strany společnosti, tak i rodičů či dokonce studentů. Mediální gramotnost neobsahuje jen dovednost rozpoznat nepravdivé zprávy (fake news), ale například i ochranu soukromí v online prostředí, právní vědomí o nakládání se staženým obsahem, vyrovnání se s nenávistnými reakcemi a podobně. Vypracování metodiky a příprav k tématu je časově náročné a představuje bariéru pro rozvoj mediální gramotnosti ve školách. Často ale není nutné dělat vše od začátku a je možné využít podklady od ostatních učitelů.

MŠMT: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických

V rámci meziresortního připomínkového řízení byl do elektronické knihovny Úřadu vlády (eKLEP) vložen materiál „Návrh novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů “.

Na základě udělené výjimky byl též omezen okruh připomínkových míst na Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví a Ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.