26.4.17

Výzkum: Prevence ve škole

PhDr. Václav Bělík, Ph.D., z katedry sociální patologie a sociologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové se obrací na pedagogy s prosbou o vyplnění online dotazníku. Jedná se o jedno ze tří částí šetření, které mapuje současný pohled pedagogů na prevenci rizikového chování ve školním prostředí. První část mapovala vědomosti a způsoby chování pedagogů v typových a problémových situacích, druhá část mapovala frekventované rizikové jevy ve školním prostředí. V této třetí části se zaměřuje na pohled pedagogů na prevenci ve školním prostředí a problémy, které se v této souvislosti vyskytují.

Žádné komentáře:

Okomentovat