14.4.17

Vítězslav Němčák: Nový kariérní řád a ředitel školy

Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících a souvisejících zákonů, kterým se vytváří nový kariérní řád, je v současné době projednáván Poslaneckou sněmovnou jako sněmovní tisk č. 959.

Řediteli školy návrh kariérního řádu vkládá do rukou nové nástroje, jak budovat kvalitní učitelský sbor. Ruku v ruce s tím jdou samozřejmě finanční prostředky, s nimiž návrh počítá a které budou sloužit k realizaci cílů návrhu zákona.

Začínajícího učitele, který nastoupí do svého prvního zaměstnání na školu, návrh zákona označuje jako učitele v prvním kariérním stupni. Tím také začíná učiteli dvouleté adaptačním období, jehož cílem je pomoci začínajícímu učiteli ve výkonu učitelské profese. Ředitel školy určí kolegyni nebo kolegu, který nováčka zasvětí do učitelské praxe a chodu školy. Uvádějící učitel, jak tuto pozici návrh zákona označuje, má mít nárok na příplatek ve výši 3 000 Kč měsíčně. Začínající učitel, stejně jako dnes, bude vykonávat pedagogickou činnost; novinkou je výše naznačená systematická podpora.

Na konci adaptačního období se provede atestační řízení, které je celé vedeno na úrovni školy. Atestační komise ověřuje, zda začínající učitel dosáhl profesních kompetencí vymezených standardem pro samostatného učitele (neboli učitele ve druhém kariérním stupni), přičemž má k dispozici hodnocení uvádějícího učitele, hodnocení ředitele školy a doklady, které podávají přehled o dosažených profesních kompetencích a kvalitě výkonu profese učitele. Komisi pro atestační řízení sestavuje ředitel školy, přičemž návrh zákona blíže specifikuje, z jakého okruhu vybírá její členy. Ředitel je zároveň jedním ze tří členů této komise.

Na základě ověření atestační komise se učitel stane samostatným učitelem. V případě neúspěchu u atestačního řízení se jeho adaptační období prodlužuje o další rok, což však budou podle předpokladu pouze výjimečné případy. Návrh zákona se zabývá i specializovanými činnostmi a navazuje je na kariérní řád. Některé z nich bude moci vykonávat pouze samostatný učitel.

Návrh zákona také předpokládá, že ředitelem školy se může stát pouze samostatný učitel. Zde je vhodné podotknout, že všichni stávající učitelé, kteří budou mít za sebou alespoň dva roky zkušeností, se podle návrhu přechodných ustanovení automaticky překlopí do druhého kariérního stupně a budou samostatnými učiteli.

Profesnímu rozvoji každého učitele, a to nejen učitele začínajícího, by měl napomoci plán, který společně s ředitelem vytváří. Návrh zákona hovoří o osobním plánu profesního rozvoje pedagogického pracovníka, který sestavuje ředitel společně s učitelem. Ředitel určí po projednání s učitelem povinnou část plánu a musí vytvořit podmínky pro jeho plnění, fakultativní část si určuje učitel.

Návrh zákona uvádí rámcově, jaké profesní kompetence učitele budou při přechodu v rámci kariérních stupňů posuzovány, a zmocňuje ministerstvo k vydání prováděcích předpisů, které stanoví standard, jaký má naplnit učitel při přechodu na vyšší kariérní stupeň.

Pokud bude mít učitel ve vymezených oblastech vynikající schopnosti, pak může být úspěšný u atestačního řízení na třetí kariérní stupeň. K němu se podle návrhu může přihlásit učitel, který má 7 let zkušeností samostatného učitele. Na základě návrhu přechodných ustanovení se učitelům s 10letou praxí zkrátí tato doba o 2 roky a s 15letou praxí o 3 roky. Podle plánu budou tedy první učitelé podávat přihlášky k atestačnímu řízení na třetí stupeň v roce 2021. Ředitel školy je jedním ze členů atestační komise, kterou podle návrhu jmenuje ministerstvo.

Ředitel školy této komisi také předkládá hodnocení výsledků práce učitele. S postupem do nejvyššího kariérního stupně se pojí příplatek a rychlejší postup v platových stupních. Počítá se tedy v současných podmínkách s nárůstem platu učitele o přibližně 5 000 Kč za měsíc. Úlohou vynikajícího učitele je mimo vzdělávací a výchovnou činnosti zajišťovat profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy a metodicky usměrňovat a koordinovat vzdělávací a výchovnou činnost učitelů.

Článek vyšel v časopisu Řízení školy 2/2017

Autorem je Mgr. Vítězslav Němčák, Ph.D., ředitel odboru legislativy MŠMT

4 komentáře:

Eva Adamová řekl(a)...

"Návrh zákona se zabývá i specializovanými činnostmi a navazuje je na kariérní řád. Některé z nich bude moci vykonávat pouze samostatný učitel."

Ano v návrhu jsem skutečně viděla, že např. ICT koordinátora bude moci dělat kantor až po prvním atestačním řízení. Tak si tedy představuji, jak to bude asi na naší škole až odkvačím do důchodu. Hypoteticky vzato se může najít mladý kantor M-Inf, který na školu nastoupí za mne. Ale co role ICT koordinátora? Jsou dvě možnosti, buď to nebude dva roky dělat nikdo, protože v současnosti nikdo schopný to dělat na škole není, a veškerá technika bude po dvou letech v zoufalém stavu, anebo, a to je pravděpodobnější, to hodí neoficiálně na bedra tomu mladému, ovšem bez nároku na snížený úvazek, případně příplatek, pokud by si při škole udělal i potřebný specializační kurz.
Je to šaškárna. Ten kariérní řád skutečně mladým přináší spíš nevýhody než výhody, smlouvou na dobu neurčitou počínaje a touto šaškárnou konče.

Fanda Moudry řekl(a)...

"Úlohou vynikajícího učitele je mimo vzdělávací a výchovnou činnosti zajišťovat profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy a metodicky usměrňovat a koordinovat vzdělávací a výchovnou činnost učitelů".

To je báječná zpráva. Přibudou další tzv. "koordinátoři" vzdělávací a výchovné činnosti, kteří budou na www vyhledávat školení pro zbytek zdecimovaných kantorů a to za 5 tisíc. Doporučuji všem, aby si pedagogové dobře zapamatovali stranickou příslušnost poslanců, kteří budou hlasovat pro tento zmetek s názvem Kariérní řád.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Protože největším průserem stávajících návrhů byl standard učitele pro oba stupně, MŠMT udělalo kličku a tuto normu odložilo. Hlupákům v parlamentu polotovar nevadí.

Vitezslav Derka řekl(a)...

Logicky z těla návrhu vyplývá, že každý učitel, který má 2 roky pedagogické praxe za sebou, automaticky přechází do 2. kariérního stupně. Proč tedy ta byrokracie? Proč to komplikovat všemi těmi kravinami o kompetencích? Jenom znechutíte mladým lidem nástup do školství, které už dnes o školství nemají zájem.

Okomentovat