18.4.17

Tomáš Janík, Vladimíra Spilková, Michaela Píšová: Standard a kariérní systém učitele: problémy předložené koncepce v širších souvislostech

Přinášíme stále aktuální kritiku návrhu kariérního řádu z roku 2014. Ministerstvo školství v aktuálním návrhu na tehdejší připomínky nereagovalo.

České školství a zejména učitelstvo je v současné době (opět) vystavováno různým „experimentům“. Vedle problematické koncepce kariérního systému se objevují neméně problematické návrhy na uznávání neformálního vzdělání jakožto ekvivalentu formálního vzdělání učitelům, kteří nesplňují příslušné kvalifikační požadavky. Snahy o zpochybnění učitelství jako profese, o snížení požadavků na vzdělání a vzdělávání učitelů se objevily v posledních 20 letech hned několikrát.JANÍK, Tomáš, Vladimíra SPILKOVÁ a Michaela PÍŠOVÁ. Standard a kariérní systém učitele: problémy předložené koncepce v širších souvislostech. Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost, 2014, roč. 24/2014, č. 2, s. 259–274. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2014-2-259.

Zdroj: Pedagogická orientace 2/2014

2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Tolika let se na tom zpropadeném standardu kvality práce učitele intenzivně pracuje. Komise střídá komisi. První hmatatelný výsledek se dostavil až teď, kdy konečně někoho napadlo oprostit se od té nesmyslné a nic neřešící 'kvality práce', zredukoval obsah na 'standard bez přívlastků'. Prostě a jasně Standard učitele.
A pytlici se ptají, kdy už se někdo začne zabývat reálným a v praxi dobře uchopitelným dokumententem, kdy už z názvu bude zřejmé, co je v práci každého učitele stěžejní, pardon, klíčové, a rozpracuje plnohodnotný Standard prospěšnosti učitele řediteli školy.

mirek vaněk řekl(a)...

To je problém ČR. Diskutuje se, až je přijat nesmyslný zákon. místo, aby tomu bylo naopak.

Měla by být známa zodpovědná osoba. Ne NIDV ani NUV ale konkrétní šéf týmu, který to připravil. Když manažery tak, se vším všudy. Nejen s platem, ale i s odpvědností.

Okomentovat