8.4.17

SUČJL: Vraťte maturitu zpět do škol

Státní maturita byla zavedena v roce 2011. Češtinářský model byl od té doby několikrát změněn, jeho současná podoba dle názoru Společnosti učitelů českého jazyka a literatury svazuje a omezuje studenty i učitele.

Letos navíc MŠMT opět spouští centrální hodnocení maturitních slohů, zrušené v roce 2012.

11. 4. se píšou slohové práce, které budou naskenované odeslány CERMATU.

Maturita z ČJL se skládá ze tří částí – každá z nich s sebou nese řadu problémů:

A. DIDAKTICKÝ TEST

Po počátečních nedostatcích (mnoho pojmů a teorie, nejednoznačně zadané otázky, interpretace“ poezie aj.) se didaktické testy zlepšily. Preferujeme zaměření na pravopis, skladbu, stylistiku a porozumění textu (v rozumné míře).

Nepovažujeme za šťastné zavedení Seznamu literárních žánrů a autorů k didaktickému testu z ČJL. Je zaměřen na literární historii a starší českou literaturu, chybí v něm mnozí významní autoři moderní literatury. Nejvíce to pravděpodobně uškodí odborným a učňovským školám, jejichž učitelé jsou omezeni hodinovými dotacemi.

Testy by mohly být doplněny kratším, jasně vymezeným slohovým útvarem, opravovaným centrálně.

B. SLOHOVÉ PRÁCE

Témata slohových prací nejsou příliš dobře volena, výběr je pestrý, ale zrádný (publicistické útvary).

CENTRÁLNÍ HODNOCENÍ MATURITNÍCH SLOHŮ, které MŠMT opět zavádí a s nímž měli studenti i učitelé v roce 2012 velký problém, nepodporujeme. Problémem jsou především kritéria hodnocení, založená na sto let staré teorii funkčních stylů, která koliduje s praxí (nejvíce stížností bylo v roce 2012 na kritéria 1A a 1B - naplnění zadání a naplnění útvaru).

C. ÚSTNÍ ZKOUŠKA

Zde je problémů několik:

  1. Student maturuje z dvaceti titulů. Po celou zkoušku hovoří o jednom díle, což zejména na negymnaziálních typech škol vede spíš k memorování rozborů, nikoli k četbě.
  2. Struktura zkoušení je striktně daná CERMATEM – zkouškový „manuál“ obsahuje zhruba 25 bodů a vyžaduje formální analýzu díla – není prostor pro interpretaci, čtenářský zážitek ani tematické srovnávání dalších děl (Obecná struktura ústní zkoušky).
  3. Školní seznam maturitní četby nutí učitele sjednotit a „zprůměrovat“ seznamy děl, což vede k unifikaci a opakování stále stejných titulů; nejvíce se samozřejmě škrtá moderní literatura, na školách se opět vytváří „povinná četba“.

RESUMÉ:

Nechť si stát a Cermat ponechají kontrolu nad „maturitními“ testy, slohové práce a ústní zkoušení by měly být vráceny do kompetence škol.

Za Společnost učitelů ČJL:

Lenka Dohnalová – předsedkyně (dohnalenka@email.cz,7363221840), Veronika Valíková (úředně Šubová) - tisková mluvčí (ver.valikova@ seznam.cz, 724843356), členky výkonné rady Hana Vacková, Dagmar Benovičová

8 komentářů:

krtek řekl(a)...

Z pohledu učitele necestinare považují návrhy SUCJL mimo mísu:
1) seznam slouží jako podklad pro to, co je v textech, aby někdo nepovažoval třeba znalost Máchy za ránu podpas;
2) 20 knih že u nás vybírá že 74, což nepovažuji za "povinnou četbu" diktovanou shora;
3) struktura ústní zkoušky dbá na to, aby nedošlo k tomu, že žák bude zkoušen jen z pravopisu či jen z dějin nebo jen z rozboru díla.
Nevím, co na tom, aby zkouška byla objektivnejsi, považuje SUCJL za nepřijatelné.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Už nikdy to nebude jako před tím. Důvěra v učitele, že jsou způsobilí pohlídat si ve vlastním zájmu a s vysokou měrou profesní cti patřičnou úroveň maturitní zkoušky je rozmetána jak chlévská mrva ve filmu Trhák po poli. Nikoho by nemohlo ani ve snu napadnout svážet ji zase na tu původní a pěknou hromadu.
Případy špatné praxe a tedy selhání ředitele školy především mohly být ošetřeny o to kvalitnějším předsedou maturitní komise. Třeba z řad inspektorů české školní inspekce. Ale na to by se nedalo prošustovávat tolik peněz, jak se zadařilo při rozjíždění toho super maturitního megalitu.

CatCatherine25 řekl(a)...

Důvěra v učitele, že jsou způsobilí pohlídat si ve vlastním zájmu a s vysokou měrou profesní cti patřičnou úroveň maturitní zkoušky je zásadní. Nikdo by si neměl dovolit pochybovat o tom, že škola je místo, kde se při hodnocení maturitních ani jiných zkoušek nešvidluje a nepodvádí.
Za mého mládí se maturovalo ze 4 předmětů: z matematiky, češtiny,ruštiny a volitelného předmětu.O tom zda žáci ráčí čí neráčí zvládat učivo některého předmětu, který několik let studovali, se nediskutovalo. Testy nebyly. V 8 hodin ráno se pustil ve školách dráťák a MŠMT oznámilo maturitní témta. Ředitel pak v tom dráťáku zahájil písemnou část maturitní zkolušky.
Maturita měla povahu státní zkloušky, jednak jednotnými tématy, jednak tím, že do každé školy byl delegován předseda maturitní komise z jiné školy,který dohlížel na regulérnost průběhu maturit.
Kdo uspěl, byl v pohodě, kdo neuspěl, měl možnost si zkoušku zopakovat po prázdninách. Kdo to nezvládl, neměl mturitu, takže se všichni snažili.
Tenkrát ovšem ještě nebylo financování na hlavu,nebyly žádné soukromé školy a nezuřil boj o žáka. Středoškolští učitelé byli soudruzi profesoři a těšili se obecné vážnosti.

CatCatherine25 řekl(a)...

Omlouvám se za překlepy, píšu v poněkud nestadardních podmínkách.

Fanda Moudry řekl(a)...

Nějak se letos na odbornou školní část maturity netěším, pač žáci jsou rok od roku na tom hůře. Evidentně se tak projevuje nabírání žáků horšího prospěchu ze ZŠ.

Radomír Palát řekl(a)...

Fanda: a víte, jak nás na ZŠ netěší, že na maturitní obory jsou přijímáni i čtyřkaři? Z mých 27 deváťáků všichni ve středu píší přijímací testy, protože na učňák nejde ani jeden/jedna....

mirek vaněk řekl(a)...

Ale, ale. K nám jdou ti jednotlivci, nejhorší ze ZŠ, kteří jdou do učení a někteří na maturitní obor. Tak je to už několik let. Protože každý žák jsou peníze pro školu. Takže proč by něco dělali. A za 3 či 4 roky je máme převychovat z lemplů na úderníky.
Takže se netěšíme ani na závěrečné zkoušky.
Takže takovýto návrh autorů článku je jen důkaz, že vůbec neví jak to v podpalubí Ttaniku českého školství vypadá. POdoba maturity je jen jedna provizorně ucpaná díra z mnoha.

Radek Sárközi řekl(a)...

Měla by se zorganizovat anketa, která by zmapovala, jaký model maturity z ČJ preferují učitelé češtiny na SŠ.

Okomentovat