27.4.17

Stanovisko Asociace ředitelů gymnázií k požadavku odborů navýšení platů o 10 %

Asociace ředitelů gymnázií jako součást Platformy Comenius opakovaně upozorňuje na to, že oblast školství je dlouhodobě podfinancována, že investici do vzdělání považují vyspělé země za velmi důležitou pro budoucí generace a pro rozvoj společnosti. V mezinárodním srovnání jsou však učitelé v České republice stále na posledním místě ze zemí OECD.

Učitelské povolání ani studium učitelských oborů mladé lidi neláká. Na školách stárnou pedagogické sbory, mladí učitelé do škol nastupují zřídka, školy již pociťují závažný nedostatek učitelů. Pokud se platové podmínky ve školství nezlepší, nebude mít na školách kdo učit.

Přestože oceňujeme snahu vlády i ministerstva školství o zlepšení platových poměrů ve školství, musíme konstatovat, že jsou stále nedostatečné.

V roce 2016 průměrná hodnota hrubé měsíční mzdy dosáhla ve školství 78 % mzdy vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve veřejném sektoru (zdroj Cerge-ei).

V roce 2017 vláda oproti jiným profesím neavizuje zvyšování platů učitelů. Odbory v současné době přišly s požadavkem navýšení učitelských platů o 10 %. To však zdaleka nestačí ke splnění slibu ministerstva, že učitelské platy dosáhnou v roce 2020 130 % průměrného platu, jak dokazují následující čísla.

První tabulka ukazuje, jak by se musel zvyšovat plat učitele oproti jiným vysokoškolsky vzdělaným pracovníkům ve veřejném sektoru, aby učitelé do r. 2020 dosáhli 100 % platu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve veřejném sektoru. Druhá tabulka ukazuje, jaký by byl poměr mezi platem učitele a vysokoškolsky vzdělaného pracovníka ve veřejném sektoru při zvyšování platů ve veřejném sektoru o 5 či 10 % a u učitelů o 16,5 %, resp. 23 %.


Vysvětlivka: plat VŠ + 5 % = plat vysokoškoláka, kterému bude každoročně navyšován plat o 5 %, plat VŠ + 10 % = plat vysokoškoláka, kterému bude každoročně navyšován plat o 10 %

Pokud by měli učitelé dosáhnout průměrného platu vysokoškoláka ve veřejném sektoru, musel by se v přímé úměře k vysokoškolákům, kterým by se plat zvedal o 5 %, plat učitelů zvedat každoročně o 16,5 %, k vysokoškolákům, kterým by se zvedal o 10 %, dokonce každoročně o 23 %.

Upozorňujeme i na to, že stejně kritická je situace u nepedagogických pracovníků. Chybí kuchařky ve školních jídelnách, IT pracovníci, administrativní síly.

AŘG proto opakovaně vyzývá všechny kompetentní orgány, aby učinily kroky, které odměňování pracovníků ve školství do tří let alespoň srovná s příjmy ostatních pracovníků. V opačném případě nejsou ředitelé školy schopni zajistit kvalitní výuku a dostát svých povinností dle školského zákona.

V Praze dne 27. 4. 2017

PhDr. Renata Schejbalová, v.r.
předsedkyně AŘG ČR

4 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pojednává se o průměrných platech. Jak jinak.
Pytlici nezaregistrovali v jaké relaci tarify a nadtarify.

Fanda Moudry řekl(a)...

Mám obavy, že to bude řešit "nejgeniálnější" objev paní Kateřiny. Tím mám na mysli "slavný" kariérní řád.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Nejlepší je poslední věta.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Konec dobrý, všechno nejlepší. Takže s dovolením

V opačném případě nejsou ředitelé školy schopni zajistit kvalitní výuku a dostát svých povinností dle školského zákona.

Tady je snad už jen jediné východisko, a to hromadná rezignace a odchod se ctí.
Říct pytlici, že nejsou schopni za nějakých podmínek, třeba dvacet maturantů u osmi počítačů, zajistit kvalitní výuku, mají pět minut na sbalení si svých švestek. Průměrně minutu na švestku.
A přitom je to tak jednoduché. Místo jednoho učitele na plný úvazek přijmout jednoho a jednoho na částečný po deseti hodinách za, řekněme 130 káčé za hoďku. Úspora dobrých deset tisíc měsíčně. O spojování běžně dělených hodin už ani nehovoře.

Okomentovat