30.4.17

Rozpočet kapitoly 333 MŠMT na rok 2017 a rozdělení závazných ukazatelů mezi jednotlivé školské úseky

Zákonem č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017, byl dne 7. prosince 2016 schválen rozpočet kapitoly MŠMT. Návrh tohoto zákona předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání vláda na základě svého usnesení ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2018 a 2019. PSP ČR svým usnesením č. 1449 vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2017 schválila.
Žádné komentáře:

Okomentovat