22.4.17

Radek Sárközi: Skutečné platy učitelů jsou podprůměrné a mnohem nižší, než se uvádí

V médiích se často objevují zkreslené údaje o průměrných platech pedagogů. Místo průměrných platů učitelů se zveřejňují průměrné platy ve školství jako celku (kam jsou započítávány i vysoké platy ředitelů škol a dalších vedoucích zaměstnanců, čímž průměrný plat naroste o několik tisíc korun). Jedním z cílů Pedagogická komory je uvádět informace o školství zveřejněné v médiích na pravou míru. Jaké jsou skutečné průměrné hrubé platy učitelů?

V roce 2016 byl průměrný hrubý měsíční plat učitele (součástí výpočtu je zvýšení platů o 6 až 8 %, ke kterému došlo na konci roku 2016):

Mateřské školy: 23 116 Kč

Základní školy: 27 690 Kč

Střední školy: 28 649 Kč

Celkový průměr za všechny MŠ, ZŠ a SŠ: 26 731 Kč

Ve stejném období byla průměrná hrubá měsíční mzda v České republice 27 589 Kč. Pokud se zaměříme na poslední čtvrtletí roku 2016, činila průměrná hrubá měsíční mzda v ČR 29 320 Kč (medián byl 25 061 Kč). Dle sdělení zaměstnance ministerstva školství Vladimíra Hulíka (vedoucí Oddělení statistických výstupů a analýz) nemůže MŠMT vypočítat medián mezd ve školství ani u učitelů, rovněž nemůže spočítat, jaké byly platy v posledním čtvrtletí roku 2016 (protože neshromažďuje data potřebná k těmto výpočtům). Celá tisková zpráva iniciativy Pedagogická komora k problematice je k dispozici online.

Pokud bychom srovnávali průměrné platy pedagogů s průměrnou mzdou v ČR, jsou učitelé pod průměrem. Přestože politici již řadu let slibují, že platy učitelů budou ve výši 130 % průměrné mzdy v ČR, nedosahují ve skutečnosti ani 100 %.

Jestliže srovnáme platy českých učitelů s platy vysokoškolsky vzdělaných lidí v ČR, vidíme, že tvoří pouhých 55 %, což je nejnižší poměr ze všech zemí EU. Těsně před námi je Slovensko s 61 %, v sousedním Německu je to 98 % a v Polsku 83 %. Průměr EU je 86 %.

Česká republika vydává na nevysokoškolské vzdělání jeden z nejnižších podílů veřejných výdajů a HDP v rámci EU28 i OECD. Zatímco průměr OECD je 3,4 %, ČR vydává pouze 2,5 %, což je téměř o třetinu méně. Méně vydává ze všech zemí EU už pouze Maďarsko (2,3 %).

Použité zdroje:1 komentář:

Radek Sárközi řekl(a)...

"Pro určení průměrného platu nebo mzdy ve školství můžeme využít dva zdroje, jejichž data ale nelze kombinovat. Jedním je výkaz P1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství (resp. výkaz P1b-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy), který sbírá čtvrtletně přímo MŠMT. Data se sbírají čtvrtletně, ale kumulovaně (tedy za 1., 1.-2., 1.-3. a 1.-4. čtvrtletí). Data jsou dostupná za školy všech zřizovatelů. Z těchto dat NELZE vyčlenit pouze platy učitelů - buď jsou to platy učitelů včetně vedoucích pracovníků, nebo platy všech pedagogických pracovníků očištěné o vedoucí pracovníky. Druhým zdrojem jsou data z Informačního systému o platech, která přebíráme z Ministerstva financí. Tato data jsou v jiném členění a jsou nám k dispozici pouze 2x do roka (za 1. pololetí a kumulovaně za celý rok). Do výpočtů jsou zahrnuta data za školy a školská zařízení regionálního školství, na které se vztahuje povinnost předávat data do ISP (školy a školská zařízení zařazená do školského rejstříku odměňující zaměstnance na základě § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). Obecně tedy chybí data za soukromé a církevní školy. Tato data lze očistit a získat platy učitelů bez vedoucích pracovníků a bez ostatních pedagogických pracovníků, ale v rámci celého školství se jedná o neúplný soubor a výsledky nelze pak srovnávat s daty z P1-04." Vladimír Hulík (MŠMT)

Okomentovat