16.4.17

Radek Sárközi: Průměrné platy ve školství za rok 2016

Požádal jsem MŠMT, aby mi zaslalo průměrné platy učitelů (očištěné od platů ředitelů) za poslední čtvrtletí roku 2016 a první čtvrtletí roku 2017, a to včetně mediánu. Velmi rychle jsem obdržel odpověď, že MŠMT zatím nemá údaje za první čtvrtletí roku 2017 k dispozici a údaje za minulý rok nesleduje po jednotlivých čtvrtletích samostatně, ale jen kumulativně - tedy za první čtvrtletí, první pololetí, první tři čtvrtletí a celý rok... Medián nemůže vypočítat, protože nemá potřebná data... Dostal jsem tudíž pouze průměrné platy za celý rok 2016 (a k tomu pro srovnání průměrné platy za první tři čtvrtletí roku 2016), v nichž jsou ovšem započítány i platy ředitelů a dalších řídicích pracovníků...

Po dvou e-mailových dotazech jsem obdržel stručné vysvětlení a tabulku s průměrnými platy pedagogických pracovníků bez ředitelů a dalších vedoucích pracovníků: Pedagogičtí pracovníci bez vedoucích zaměstnancůVysvětlení pracovníka MŠMT k zaslaným průměrným platům pedagogů (výrazně zkráceno):

Pracujeme s agregovanými údaji na IČO organizace, takže do jednotlivých tarifů nevidíme. Celkové prostředky vyplacené na platy/mzdy se vydělí počtem úvazků a ještě vydělí počtem měsíců, za který bylo sbíráno. Metodika je stejná jako u sběru platů ČSÚ. Peníze z činností v rámci evropských fondů tam jsou, pokud to není DPČ nebo DPP. Přivýdělky mimo školství rozhodně ne. Jde o hrubou mzdu. V průměrných platech pedagogických pracovníků jsou započítáni i vychovatelé, asistenti, psychologové apod.

4 komentáře:

m vanek řekl(a)...

Co tam ti úředníci vlastně dělají?

Radek Sárközi řekl(a)...

Ředitelé prý ta data posílají...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Každý zřizovatel má kompletní data o platech zaměstnanců školy. Tarify i nadtarify.
Zajímavé je porovnat průměrný plat pedagogických pracovníků bez vedoucích pracovníků a pak s nimi. Kdysi jsem si udělal drobnou analýzu vedoucí k alespoň rámcové představě o průměrném platu školských menežerů. Výsledek si už nepamatuji, ale trošku mne to tehdá třísklo mezi oči. Stejně tak analýza průměrného nadtarifu z objemu peněz na platy zaměstnanců školy. Taky zajímavé.

Radomír Palát řekl(a)...

Průměrný plat je velmi zvláštní číslo, nicméně MŠMT by jako jejich plátce mělo mít k dispozici přesná čísla.

Okomentovat