6.4.17

Ondřej Šteffl: Co podle vás chybí v cílech vzdělávání?

Platný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, kterým se musí řídit všechny základní školy v Česku uvádí:

Cíle základního vzdělávání

Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.

V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů:

  1. umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
  2. podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
  3. vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
  4. rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
  5. připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
  6. vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě
  7. učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný
  8. vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
  9. pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

Co tam chybí?

I podle české odborné literatury tam minimálně dvě podstatné věci chybí. Ale možná toho chybí víc. Zamyslete se, co chybí vám.

V diskusi své návrhy číslujte od 10 nahoru, pomůže to k tomu následujícímu.

Jaká je hierarchie cílů?

Aby se s cíli dalo pracovat, musí být alespoň nějaká hierarchie, co je podstatnější a co méně podstatné. Když totiž musím volit třeba co (ne)učit nebo (ne)jak učit, musím mít o co se opřít, a to by měly být hlavně cíle.

Takže prosím zkuste napsat za sebe pořadí, třeba 1 - (4-5-8) - (3-6-9) - (2-7). Já vím, je to těžké, všechno vypadá důležité.

Vylepšovat formulace

No a pokud byste uměli nějaký cíl zformulovat přesněji, lépe. Sem s tím.

MŠMT totiž připravuje revizi RVP, ale jak je znám, nezačnou od toho důležitého, ale třeba od dvou organizmů ve stélce lišejníku ;-). Tak jim třeba pomůžeme.

Diskuse na sociální síti Facebook

9 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...

To jsou ale cíle. Co takhle něco se naučit? Na ZŠ se mají učit vzdělávat, ale že by měli něco pořádně umět, to ne. Tak proto, když k nám přijdou žáci ze ZŠ(ti nejslabší) nic neumí. Neumí ani tyhle proklamované kompetence. Natož něco podstatného.

CatCatherine25 řekl(a)...

Výchova slušného člověka. Všechno ostatní jsou jenom prostředky.

poste.restante řekl(a)...

Už jsem to psal mnohokrát
Ctrl + A
Delete

Nicka Pytlik řekl(a)...

Výchova slušného člověka.

Proč těm nebožátkům hned kazit celý život.
Velmi bych se přimlouval za:
'vytvářet a posilovat u žáků dovednost ze všeho se vylhat, odpovědnost za vlastní selhání hodit na kohokoli jiného, úspěšnější kolegy osočit, vypoklonkovat si prominentní pozici...'
a tak nějak podobně. To je ta pravá příprava pro život!

CatCatherine25 řekl(a)...

Pane kolego Pytliku, to jsou pěkné kompetence. Jsou již obsaženy v RVP?

Nicka Pytlik řekl(a)...

pěkné kompetence. Jsou již obsaženy v RVP?

Tam až tolik smysluplného není. A pytlici dovozují, že ani nikdy nebude.

CatCatherine25 řekl(a)...

Neztrácejme naději, MŠMT už připravuje GRT ( Globální rozvojová témata) a podobné sra..., jimiž hodlá osvěcovat mysli našich žáků a studentů.

Nicka Pytlik řekl(a)...

A nástěnky budou?
Pytlici jsou natěšeni, že jim nějaká bude také svěřena!
Na podělí tam dáme rajskou...

CatCatherine25 řekl(a)...

Nástěnky neumím, ale uměla bych složit básničku.:-)

Okomentovat