25.4.17

Ondřej Neumajer: Být digitálně gramotný už neznamená jen ovládat počítač

Obecně sdílená představa o tom, co všechno znamená pojem „být digitálně gramotný“ je zastaralá. Samotné ovládání počítačů je totiž v moderních konceptech digitální gramotnosti jen okrajovou záležitostí. Dnes je digitálně gramotný takový člověk, který například rozumí i základům programování a dovede využívat digitální technologie pro své občanské aktivity. V příspěvku se pokusíme přiblížit, v čem dalším ještě tento posun spočívá a naznačíme, jak by se mohl rámec digitální gramotnosti promítnout do úprav všeobecné složky rámcových vzdělávacích programů.

Žádné komentáře:

Okomentovat