19.4.17

Oldřich Botlík: Reakce na stanovisko CZVV ke zveřejnění zadání testů z prvního kola jednotných přijímacích zkoušek na střední školy

Přinášíme reakci Oldřicha Botlíka na Stanovisko Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání ke zveřejnění zadání z jednotné přijímací zkoušky.


Byl bych velmi nerad, kdyby zapadl ten jediný důvod, proč iniciativa Maturitní data – odtajněno zveřejnila zadání použitých přijímacích testů na čtyřleté střední školy.

Naše základní a střední školství dlouhodobě poškozuje žáky z méně podnětného prostředí, ať už je jeho charakter důsledkem nižšího vzdělání rodičů či jejich horší sociální situace. Poškozuje děti především povahou převládající výuky. Oba zveřejněné testy to bohužel potvrzují, a pokud se pojetí přijímacích testů nezmění, začnou do nevhodně pojímané výuky tlačit i ty učitele, kteří při práci využívají vhodnější postupy. Letos se k těmto neblahým vlivům přidala i sama organizace jednotných přijímacích zkoušek.

Rád se s Cermatem shoduji v tom, že klíčová pro výluku testových zadání z ochrany je právě otázka veřejného zájmu. Pokud veřejný zájem existuje, nemůže Cermat nijak ovlivnit osud zadání od okamžiku, kdy je zadávající učitelé rozdají žákům. Není a nesmí být podle autorského zákona chráněno. Cermat prý – jak mi sdělil jeho mluvčí – podmínil užití zadání nebo jeho části pro komerční účely předchozím souhlasem. Cermat však může proti komerčnímu i nekomerčnímu užití paradoxně chránit pouze testy ilustrační – na ty ostré, nasazené při zkoušce, se ochrana nevztahuje. I přesto jsme se snažili komerčnímu (zne)užití ostrých testových zadání zabránit: když se totiž zpřístupní zadarmo všem, tak se s nimi dalším kšeftuje opravdu obtížně.

Ačkoli to Cermat popírá, můžu pádnými argumenty doložit, že nerovnosti, některé i na základě sociálního a kulturního zázemí žáků, podporuje v našem školství i jeho opatření zveřejnit testová zadání až po 12. květnu 2017. Plně souhlasím s jeho názorem, že „rovnost přístupu je aktuální zájem, který je nutno respektovat v tuto chvíli“. Jím totiž Cermat sám odůvodnil krok, který iniciativa Maturitní data – odtajněno učinila. A tady jsou slíbené argumenty:
  • Ředitel Cermatu J. Zíka oznámil e-mailem z 10. dubna 2017 ředitelům středních škol mimo jiné toto: „Uchazečům, kteří budou ve Vaší škole jednotné testy konat, můžete testové sešity poskytnout.“ Vůbec tedy nechápu, jak si představoval, že se mu podaří zveřejnění zabránit. Jak poznamenal jeden diskutující, zapomněl ředitelům škol napsat jediné: „Poproste ale žáky, ať zadání nikomu neukazují.“ J. Zíka však svým e-mailem určitě založil obrovskou nerovnost: někteří ředitelé testové sešity poskytovali, jiní nikoli. O možnosti získat zadání přímo ve škole navíc nebyla informována veřejnost. A není o ní informována dosud.
  • Testy z prvního kola psalo asi 60 tisíc deváťáků. Představa vedení Cermatu, že se v současné informační společnosti dají utajit, když navíc i formálně ztratily jakoukoli právní ochranu, je naivní opravdu mimořádně.
  • Já jsem uchazečem o studium nebyl. Přesto jsem zadání snadno a rychle získal na základě svých kontaktů, které ve školství mám. Totéž mohli udělat rovněž rodiče, pokud o to projevili zájem a měli potřebné konexe. Prokázal jsem tím, že mohli uspět, aniž by ředitel školy, na něhož se případně obrátili, porušil jakýkoli právní předpis. Každému je snad zřejmé, že vzdělanější (a bohatší) rodiny mají v takové situaci výrazně větší možnosti.
  • Ve více než jednokolovém systému neexistuje absolutní spravedlnost. Tedy ani v systému čtyřkolovém (dva řádné termíny, dva náhradní, všechny čtyři rovnocenné, mj. i náročností testů). Pravidla jsou daná a musí být úplně jedno, zda například všichni uchazeči vynechají první dva termíny, aby se dozvěděli obě zadání, anebo vynechají třeba první a třetí termín. Cermat chyboval rovněž tím, že předem neoznámil svůj záměr odložit zveřejnění na dobu, až bude po všem. V průběhu hry se pravidla měnit nemají. Pravidla pro zveřejňování zadání takových zkoušek jsou nastavena od roku 2011 pořád stejně. A to včetně existence veřejného zájmu na zpřístupnění zadání bezprostředně po skončení testování.
  • Je ale zásadní rozdíl mezi tím, zda nabídku čtyř termínů a obsah použitých zadání mohou využívat všichni za stejných podmínek, anebo to někteří mají o dost snazší. Pokládám za zcela nepřijatelné, že zmatený postup Cermatu zvýhodňuje právě ty silnější.
  • Žáci mají zcela přirozenou potřebu zjistit, zda odpovídali správně. Poskytnout jim zpětnou vazbu co nejdříve je plně v souladu s pedagogickými zásadami. Vinou Cermatu mají opět výhodu ti, kteří se mohou poradit s rodiči. Navíc se na internetu objevují rovněž chybná řešení testových úloh. I z tohoto hlediska mohlo být zveřejnění přijímacích testů včetně klíčů správných odpovědí bezprostředně po zkoušce jediným správným krokem. Jak prosté!
Ministryně Valachová udělala pro pomoc slabším ve své funkci opravdu hodně. Nedokážu si proto představit, že by Jiří Zíka podnikal tohle všechno s jejím vědomím. Ministryně školství také pořád ještě může nerovné podmínky nastavené Cermatem narovnat. Stačí nařídit, aby Cermat všechna již použitá zadání jednotných přijímacích zkoušek na střední školy okamžitě zveřejnil.

5 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici jsou bytostně přesvědčení, že jediný doopravdy spravedlivý přístup je zveřejnit zadání jakýchkoli testů už před vlastní zkouškou. S dostatečným časovým předstihem a s kompletním řešením jednotlivých úloh, samozřejmě.

Simona CARCY řekl(a)...

....Cermat chyboval rovněž tím, že předem neoznámil svůj záměr odložit zveřejnění na dobu, až bude po všem. V průběhu hry se pravidla měnit nemají. Pravidla pro zveřejňování zadání takových zkoušek jsou nastavena od roku 2011 pořád stejně...

Autor si nestačil všimnout, že v roce 2011 nebyla ani vzdálená vize jakýchkoli centrálně zadávaných přijímaček, natož, aby pro ně byla nastavena neměnná pravidla.
Plést si hrušky s jablky a veřejnosti vykládat o meruňkách ale patří k autorově standardní výbavě.

Simona CARCY řekl(a)...

Péče autora, aby nebylo některé dítko ze sociálně nepodnětného prostředí znevýhodněno v přístupu k již zveřejněnému testu, mi připomíná jeden vtip o Husákovi, který se bál, že poletí v letadle, v němž by mohla být bomba. Když se dozví, že pravděpodobnost je 1:1000000, pozve si šéfa bezpečnosti a ptá se, co by se s tím dalo dělat. "No když si ještě jednu bombu vezmete sám s sebou, tak pravděpodobnost, že byste letěl se dvěma bombami je 1:20000000." Botleak se hrdinně vlámal do otevřených dveří, všichni frekventanti měli své testy k dispozici, ale on musel přidat svou druhou bombu, aby ochránil sociálně slabé. Jedna by se rozplakala, jak je to hluboce lidské...

V. řekl(a)...

Bez ohledu na Botlika a spol. Cermat ukazal, jak pracuje. V jednom pokynu brani zverejneni zadani, v jinem pokynu dovoli ponechat zadani uchazecum. My, kteri uz 7. rok mame Cermat na krku, nejsme nijak prekvapeni... Cermat proste funguje velmi spatne.

Nicka Pytlik řekl(a)...

A bylo aspoň v těch příjímacích testech něco na způsob té, tuším loňské karnevalové čepice?
Odborníci na vzdělání, konzultanti a auditoří musí být také z něčeho živi!
Doprkvančic už jednou...

Okomentovat