27.4.17

MŠMT: Reakce na tiskovou zprávu EDUin "MŠMT chce omezit vzdělávání učitelů podle nového kariérního řádu"

Jak vyplývá z celku uvedeného pozměňovacího návrhu, v ustanovení § 29 odst. 1 větě třetí nejde než o deklaraci, jíž se ministerstvu jakožto ústřednímu orgánu státní správy mj. pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy určuje gesční odpovědnost za profesní rozvoj učitelů uskutečňovaný dalším vzděláváním a za zajišťování tohoto rozvoje.

Návrhem nestanoví a vzhledem ke kontextu zákona o pedagogických pracovnících ani nemůže stanovit jakási výhradní licence pro provádění aktivit dalšího vzdělávání prostřednictvím pověřené právnické osoby. Jinak by zcela ztratila smysl ustanovení zákona o pedagogických pracovních, stanovující systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích institucí – viz například ustanovení § 24c odst. 1 návrhu ve sněmovním tisku 959: „Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje na vysokých školách, v zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a v jiných zařízeních… jimž byla ministerstvem udělena akreditace podle tohoto zákona v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.“ Toto ustanovení návrhu není pozměňovacím návrhem dotčeno.

Ve všech souvislostech je proto třeba komentované ustanovení obsažené v pozměňovacím návrhu chápat tak, že se jím zdůrazňuje úloha ministerstva v systému dalšího vzdělávání, kterou nemusí vykonávat přímo, ale může ji plnit prostřednictvím za tím účelem zřízené právnické osoby. Nestanoví se jím však omezení okruhu právnických osob, které mohou poskytovat služby v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. V žádném případě tak nejde o monopolizaci vzdělávání učitelů jedinou organizací, jak si mylně vydedukoval autor článku.

12 komentářů:

Radek Sárközi řekl(a)...

Poslankyně Doběšová (ANO) navrhla změnu na „Ministerstvo zajišťuje profesní rozvoj učitelů prostřednictvím akreditovaných programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.“ Ale to neprošlo...

Jana Karvaiová řekl(a)...

Si dělají prdel...Sorry, to už je moc. já např. jezdím především na krajská školení. není to daleko, není to drahé a lze si vybrat celkem kvalitní věci.

Eva Adamová řekl(a)...

No nevím, on totiž opravdu dneska školí kdekdo a kdeco, kvalitní školení, jehož obsah učiteli v praxi opravdu pomůže, aby člověk hledal lupou. Dle mých zkušeností je dobré tak každé desáté školení. Asi by to chtělo ten chlív trochu vymést, jen nevím, jestli ministerstvem zvolený způsob je ten nejvhodnější

Janek Wagner řekl(a)...

Paní Adamové, akreditaci školení budou dělat stále stejní lidé. O monopol se už pokusili při školeních o inkluzi...

Janek Wagner řekl(a)...

Paní Karvaiová, NIDV má taky krajské pobočky ;-)

Nicka Pytlik řekl(a)...

NIDV má taky krajské pobočky

To asi místo těch pompézně zrušených krajských pedagogických center.
Nebo jak se ta školicí střediska jmenovala.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Ano to vim. Jenze skolam zrovna moc skoleni nenabizela. Pokud nepocitam ta skoleni, ve kterych vnucovali inkluzi apd. takze o ta skoleni nebyl zajem

mirek vaněk řekl(a)...

To je ten problém. Na školení NIDV nejezdím. Je to často o ničem. I nabídky jsou nevyhovující. Jezdím na odborná školení pro můj předmět výuky a ty jsou akreditovány a s NIDV nemají nic společného. Přednáší špičkoví odborníci z VŠ. Jediná za něco stojí.
To by muselo NIDV změnit náplň práce. Začít komunikovat s kantory a poskytovat to, co potřebují učitelé a ne to, co potřebují úředníci na NIDV. Problém je s přednášejícími. teoretiky můžeme vidlemi přehazovat a praktiků je málo a ještě míň těch, co by chtěli přednášet nedej bože vést dílny.
Je pravda, že se na vzdělávání živí spousta agentur. Jenže učitelé na jejich produkty teď jezdit nemusí. Proto mám obavu, zda se nejedná lobbing aby se kariérním řádem přinutili učitelé vzdělávat i o úplných hloupostech. Nějaká kontrola by být měla, ale NIDV v tom případě potřebuje reformu.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ale tak je to téměř se vším.
Něco se školám vnutí, a na každého, komu se nijak zvlášť moc nechce, je nahlíženo jako na zkostnatělce, který nejde s překotně měnící se dobou nových zítřků.
To je pořád něco, bez čeho to nejde, prostě. Naprosto nezbytné moderní technologie, výukové programy, školní vzdělávací programy, rozklíčované kompetence, měkké dovednosti, konkurenceschopnost, inkluze, kariérní řád... A takhle masivně to začalo intenzivním školením pěti funkčních bitů příznakového registru procesoru Intel 8080A!

Jana Karvaiová řekl(a)...

NIDV: za celé letošní pololetí leden až červen je 15 školení, z toho pouze dva určené pro základní školy, zbytek jsou programy pouze pro ředitele, zástupce, metodiky prevence, výchovné poradce.
Krajské školící zařízení nabízí jen pro Královehradecký kraj cca 300 školení pro všechny typy učitelů a oborů.99% jich je akreditovaných ministerstvem.
Tak si to srovnejte.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Jenže reformou DVPP se mělo začít.

Unknown řekl(a)...

Kateřina před sebou hrne kariérní řád jako buldozer. S pravděpodobností 99% si ho ČSSD ani neužije, protože nikde není psáno o tom, že ČSSD bude v příští vládě a tento zmetek a zločin na pedagogické veřejnosti nebude zrušen nebo reformován. Určitě tímto KŘ a inkluzí po českém způsobu ČSSD neoslovila své tradiční voliče. Spíše je masově ztratila.

Okomentovat