21.4.17

MŠMT: Poslední šance předložit projekt v "EU peníze školám - MŠ a ZŠ"

Čerpala vaše základní škola v letech 2010–2015 finanční prostředky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na tzv. šablony? Chcete vaši školu dále rozvíjet za finanční podpory fondů EU prostřednictvím šablon tentokrát z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání? Máte jedinečnou šanci předložit svůj projekt. Ale POZOR, termín ukončení příjmu žádostí o podporu je do 30. června 2017. Doporučujeme tedy přípravu projektu zbytečně neodkládat.


Více než 3 900 mateřských a základních škol již předložilo žádost o podporu ve výzvě Šablony MŠ a ZŠ I.

MŠMT připravilo a vyhlásilo v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů. Šablony pomohou školám lépe zvládnout průběh společného vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školní asistenty, školní psychology, speciální pedagogy, sociální pedagogy, případně chůvy v mateřských školách. Důležitými oblastmi podpory jsou také usnadnění přechodu z mateřské do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základních škol ohrožených školním neúspěchem).

Na tyto aktivity je vyčleněna celková částka 4,5 mld. Kč, kterou mohou využít všechny základní školy v ČR (0,5 mld. Kč je určeno pro MŠ a ZŠ v Praze a více než 4 mld. Kč pro MŠ a ZŠ z území celé ČR mimo hl. m. Praha).

Podrobné informace k výzvě naleznete na webových stránkách MŠMT.

Pro bližší informace se můžete obracet na konzultační linku Odboru administrace zjednodušených projektů, a to telefonicky na číslo:+420 234 814 777 nebo e-mailem na adresu dotazyZP@msmt.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat