21.4.17

MŠMT ke zveřejnění testů společných přijímacích zkoušek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je toho názoru, že zveřejnění a šíření testů tzv. společných přijímacích zkoušek před úplným ukončením přijímacího řízení, tedy před absolvováním těchto testů všemi uchazeči o přijetí ke studiu, nepovažuje za šťastné. Může to vrhnout stín na zásadu a cíl všech zúčastněných v přijímacím řízení, ministerstva na prvním místě, aby při přístupu k příjímacím testům byl zachován zcela rovný přístup všech uchazečů. Nicméně ministerstvo má za to, že nejde o natolik závažný zásah, aby to mohlo v konečném důsledku narušit celý proces příjímacích zkoušek. (Všichni žáci mají právo zúčastnit se dvou termínů, tedy skládat dvoje testy, přičemž se započítává vždy lepší z nich.)


Pokud jde o zásah do autorskoprávní ochrany testů přijímacích zkoušek jako autorského díla, ministerstvo uvádí, že tyto testy mohou mít za určitých podmínek povahu autorského díla ve smyslu § 2 odst. 1 autorského zákona (dílo je literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam); vždy záleží na konkrétním autorském vkladu. V tomto smyslu je to právě Cermat, který vykonává potenciální autorská práva k testům jako autorskému dílu a musí být schopen posoudit, do jaké míry se jedná o autorské dílo či nikoliv. Rovněž Cermat rozhoduje o využití právních nástrojů k ochraně autorského díla před neoprávněným zneužitím. K tomuto ale ministerstvo uvádí, že přestože si je vědomo případné autorskoprávní ochrany testů přijímacích zkoušek, musí Cermat zohlednit také skutečnost, že toto dílo bylo pořízeno z veřejných prostředků a za účelem plnění zákonem stanovené povinnosti a ve veřejném zájmu, a tomuto závěru přizpůsobit následné právní kroky. To zvláště za situace, kdy by ke zveřejnění všech testů bez dalšího došlo po úplném dokončení přijímacího řízení, tedy jen o několik týdnů později.

V závěru lze konstatovat, že pokud by žáci disponovali testy přijímacích zkoušek, mohou je používat pouze pro vlastní potřebu (tj. pro svoji další přípravu).

2 komentáře:

Simona CARCY řekl(a)...

Mléko na školách může působit příznivě na mladý organizmus, pokud lékaři nevydají doporučení, že mléko může škodit. Samozřejmě je mlékař odpovědný za balení mléka a musí být schopen posoudit, jestli je mléko zabalené. Rovněž připomínáme mlékaři, že pastvina, kde se ta kráva pásla je obecní a měl by to zohlednit. Pokud už máte pytlík s mlékem, nechoďte s ním před školu a když jo, tak ho rychle vypijte a nedělte se s kamarády.

Nicka Pytlik řekl(a)...

pytlík s mlékem

Sestřenice druhého manžela sousedky bratra jednoho mého spolužáka ze základní školy vyprávěla o jednom zaměstnanci v továrně na zpracování usní, který při jarní vycházce roku 1990 v borovém háji severovýchodně od obce Čeladná prý spatřil stopy jednoho pytlika. Měl-li u sebe mléko nebylo ale z vyprávění zřejmé.
V dnešní době pytlici při přípravě ranního kakaíčka nahradili mléko sušenou syrovátkou.

Okomentovat