4.4.17

Michal Novák: Zpověď odcházejícího učitele

Dříve než mě začnete soudit, byl bych rád, abyste si přečetli těchto pár řádků. Nechci se v nich obhajovat, chci, abyste pochopili, z jakého důvodu jsem se doposud takto choval. Takže proč? A těch proč je hned několik.

Obdivuji lidi, kteří dokážou stručně, výstižně a poutavým způsobem vyjádřit své myšlenky. V tomto ohledu mnohé z nás převyšuje angloamerický čtyřicátník Simon Sinek. Proč? Protože když obětujete 15 minut svého času a zhlédnete klip ZDE, pochopíte, co vás možná již trápí léta. Proč se drtivá většina našich potomků chová tak, jak se chová. A pusťte si ho prosím dřív, než budete pokračovat v dalším čtení...

Zatím jsem nenarazil na člověka (napříč generacemi), kterého by výše zmíněný čtvrthodinový Sinekův monolog nechal chladným. Mně osobně ani tak neukázal, čím vším je nejmladší generace postižena, jen jsem si do této chvíle nedokázal připustit v jakém rozsahu. Najednou jsem si uvědomil, že mladí lidé, kterým doslova přirostl mobil k ruce se chovají úplně stejně jako mí bývalí svěřenci, kteří byli před mnoha lety hospitalizováni kvůli gamblingu nebo drogám na dětském oddělení Psychiatrické léčebny v Kroměříži. Co je všechny spojuje? Závislost. Jakmile jim odeberete jejich drogu (ať je to již hrací konzole, pervitin, či jen mobil nebo PC s připojením na sociální sítě), začne se u všech projevovat zvýšená podrážděnost, neklid, citová labilita a nereálné, až paranoidní vnímání svého okolí. Zkrátka, projeví se u nich abstinenční syndrom.

Se závislostí (na čemkoliv) je spojena problématika motivace. Přesněji, její přesměrování do oblasti spojené se závislostí (např. komunikační technologie a sociální sítě) a její postupné vymizení v dalších zájmových oblastech. Co si přejí naše děti najít pod vánočním stromečkem? Lyže, nebo tablet? Co by nejraději dělaly o víkendu? Jely se s vámi projet do přírody na kole, nebo si zalezly do svého pokojíčku a zapnuly si PC? A kromě ztráty motivace se naši potomci začínají potýkat i se sociální izolací.

S motivací a sociálními dovednostmi úzce souvisí morálněvolní vlastnosti. Proč naši potomci nevydrží u žádné (smysluplné) činnosti déle než 15 minut, jsou nespolehliví a všechno jim musíte říkat minimálně dvakrát?

Dlouho jsem si kladl otázku, proč s postupem doby se morálněvolní vlastnosti oslabují. Proč má generace byla rozmazlenější než generace našich rodičů, proč nejmladší generace je zhýčkanější než ta naše. Dle mého soudu za to může paradoxně blahobyt.

My, jako rodiče, jsme geneticky naprogramováni na ochranu a zabezpečení svých potomků. Dáme jim vše, co můžeme, budeme je hájit proti celému světu. A příroda není hloupá, ví, proč to tak chce. Potíž ale nastává v situaci, kdy nemusíme osobně usilovat o získávání zdrojů, které nejenom lidstvo, ale veškerý život provází po celou dobu její existence. Převedeno do lidského obydlí od poloviny minulého století dodneška – naše děti dostanou vše, nač si vzpomenou. My jsme dostali vše, co naši rodiče byli schopni za reálného socialismu sehnat. Naši rodiče od našich prarodičů vše, co byli schopni sehnat a na co měli peníze – to znamená, téměř nic. Téměř nic hmotného. Vše, co nám naši předci nebyli schopni dát, se snažili vynahradit jiným způsobem. A ten jiný způsob, zejména návyky a dovednosti současné generaci hodně chybí. Navíc je ochuzena o jistý druh důležité emoce, o které se zmíním později.

Tyto neduhy se mohou začít projevovat již v předškolním věku, nicméně s nástupem do školských zařízení se projeví v plné své síle. Do této doby se vám možná podařilo své potomky uchránit před nástrahami masmédií a reklam, ale teď začnete být masírováni otázkami: „Proč ještě nemám mobil, když už ho má každý ve třídě? Proč jen my nemáme na chalupě wi-fi?“ To zažíváte doma. Málokdo z rodičů si ale dokáže představit, co se děje přímo ve škole.

Můj kamarád se mi nedávno svěřil, že jeho syn, jedničkář, nedokázal po čtyřech letech výuky anglického jazyka přeložit větu To je krásné. U mě, v hodině matematiky, nedokážou někteří žáci maturitního studia načrtnout pravoúhlý trojúhelník. Kdykoliv se s něčím podobným svěřím jinému učiteli, má i on z praxe podobnou zkušenost. Naši svěřenci mají vesměs obrovské nedostatky znalostí z předešlého stupně školy – my, místo abychom učili, co máme, suplujeme výuku předešlých stupňů vzdělání.

V sociálních dovednostech jsou naši žáci takřka negramotní – máte co dělat, aby se vám ve třídě nerozjela šikana. A když už najdete sílu postavit se tomu všemu čelem, jste v zájmu zkvalitňování výukového procesu zahlceni takovým množstvím často nesmyslné administrativy, že na skutečně potřebnou práci s žáky nebudete mít čas.

Chci-li jako pedagog v současné době přežít, mám snad jedinou volbu, přizpůsobit se. V první řadě nepřemýšlet o smysluplnosti jakéhokoli nařízení shora a vše dokonale splnit, nebo lépe řečeno vyplnit (protože pravda je to, co se napíše, a ani ne to, co se ve skutečnosti udělá). Vsugerovat si, že v mé třídě mají žáci mezi sebou skvělé vztahy, a když je očividně nemají, poslat je do příslušné spolupracující instituce, kde během jedné, dvou návštěv problém odstraní, a já si budu moci odškrtnout kolonku vyřešeno. A co je nejdůležitější? Mít za každou cenu se všemi zúčastněnými (žáky, rodiči, nadřízenými i všemi ostatními kolegy) nekonfliktní vztahy. Toho nejlépe docílím hyperprotektivním (nechci použít přímo slovo rozmazlujícím) přístupem k žákům. Protože, kde není žalobce, není soudce.

U mě osobně pověstný pohár trpělivosti přetekl. Za těchto okolností se již dál nechci podílet na tomto pro mě výchovně-vzdělávacím úpadku a z mého současného pracoviště chci odejít. Nechci však ani zdaleka ukončit svou pedagogickou činnost. Stále věřím (možná naivně), že i v této době najdu školu, kde na prvním místě bude opravdový rozvoj žáka, kde si každý každého váží, kde se lidé vzájemně respektují, kde u svých žáků dokážu vykouzlit úsměv a pocit štěstí po zvládnutí pro něj doposud neřešitelného úkolu, kde bych všem ukázal hodnotu každého z nás a jeho důležitost pro ostatní.

Mnozí z mých přátel mi často říkají: „Nechápu, proč nejdeš dělat něco jiného. Ve školství nikdy nemůžeš udělat kariéru a ani nezbohatneš.“

Nechci dělat kariéru, nechci být bohatý. Chci být šťastný. A abych byl šťastný, musí být šťastní všichni v mém okolí. Víte, jaký je to pocit, když vás bývalí žáci zdálky pozdraví nebo když vám na maturitním večírku řeknou: „Jako matikáře jsme vás často nenáviděli, jako člověka vás milujeme“?

Převzato z Učitelských listů12 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Chci být šťastný.

A už jste se, pane Nováku, v této záležitosti obrátil na ředitele školy?

mirek vaněk řekl(a)...

Ano. Plný souhlas. Pod tento článek bych se podepsal. Článek, který vystihuje tragedii dnešního školství i doby. Video jasně ukazuje, kam míříme. Tam směřuje mladá generace. A bude s tím někdo zodpovědný něco dělat? Je za to někdo zodpovědný?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Je za to někdo zodpovědný?

Bezesporu!
Mastodontí učitelé přec. S tím svým věčným biflováním a nerespektováním dětské autonomie. To by na alternativní škole stát nemohlo...

Nicka Pytlik řekl(a)...

'To by se...'

CatCatherine25 řekl(a)...


Vážený pane kolego,

"není na světě člověk ten ,aby se zavděčil lidem všem", to věděla už babička Boženy Němcové.V pedagogické profesi to platí dvojnásob.

Chtít udělat šťastnými všechny lidi kolem sebe je nesplnitelný sen, mimo jiné i proto, že si každý pod štěstím představuje něco jiného.

Dobrých kantorů, kteří se zamýšlejí nad hodnotami, problémy a budoucností svých žáků není nikdy dost, a když odcházejí ze školství, je to škoda.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Vážený pane kolego

Pokud to patří mně, paní CatCatherine, pak jen mohu společně s Vámi konstatovat, že zamýšlejících se učitelů, kteří odcházejí, JE škoda. Naštěstí pan Novák nehodlá odejít zcela, jen by si rád našel vhodnější školu.
Zajímalo mne, jestli problémy, které popisuje nějak řešil s ředitelstvím školy, protože, pokud se nemýlím, o vlivu ředitele školy na jeho pracovní podmínky v článku není zmínka.
Pytlici například se svého času poptávali ředitele školy, co mají udělat proto, aby se opět stali dobrými a žádoucími učiteli. Doporučení od nejvyšší školní autority se jim ovšem, a k jejich vekém zklamání, nedostalo žádného. Pytlici si tedy dovodili, že není zájem na tom, aby kvalitními učiteli byli. Možnosti, že to ta autorita ani netuší zhola, se pytlici brání vší silou, protože to by se jim zhroutil už tak nakloněný svět.

mirek vaněk řekl(a)...

Pane kolego Pytlíku. To je problém systémový. S tím vedení školy nic neudělá. To řeší hlavně kde získat finance na platy, co nově vybudovat a jak nalákat žáky. Výsledky výuky nikoho nezajímaly. Státní testy jsou jedinná příčina, která to mění.
Obracet se v tom na ředitele školy je zbytečné a mnohdy nerozumné.

CatCatherine25 řekl(a)...

Pane kolego Pytliku,
svůj komentář jsem původně adresovala panu učiteli,který zřejmě chce odejít ze školy, nikoliv snad ze školství. Obávám se, že úplně šťastný nebude nikde, protože má o štěstí poněkud nerealistické představy.

Vaše reakce mne ovšem jako obvykle potěšila, protože Vaše názory bývají ze života.
Spíš mne překvapuje, že se svými zkušenostmi,kvalifikací a praxí se nehodláte také poohlédnout po nějaké vstřícnější a uznalejší autoritě, která by tyto Vaše přednosti náležitě ocenila.

Nicka Pytlik řekl(a)...

se nehodláte také poohlédnout po nějaké vstřícnější a uznalejší autoritě, která by tyto Vaše přednosti náležitě ocenila

Děkuji, paní CatCatherine, za uznání. Naštěstí jsem obklopen svýmí blízkými, dostatečně vstřícnými a uznalými, kteří pro mne znamenají autority nejvyššího řádu. Není jich mnoho, pravda, ale jsou. To mi stačí. Duchovně plytcí ubožáci mne už až tak moc nezajímají.
Poslední dobou mám dokonce štěstí i na žáky. Musím konstatovat, že, mohu-li to tak říci, užitá hodnota dětí přicházející z devátých tříd je rok od roku vyšší. A to je velká radost. O prímové droboti ani nemluvě. Snad, že se začíní blýskat na lepší časy?

poste.restante řekl(a)...

Jsem rád, že se panu Wagnerovi podařilo dostat sem tento článek, který byl původně publikován na Učitelských listech.
Je přesně o tom, podle mého, hlavním důvodu, proč odcházejí délesloužící kantoři, často i ti, kteří celý svůj dosavadní pracovní život strávili ve školství.

Přesně jako to vystihnul Svěrák ve vratných láhvích. "Já už tu nejsem rád."
Je to smutné, je to deprimující i s ohledem na fakt, že podobný osud zákonitě musí potkat i ty, kteří teď do školství nastupují.
A je děsivé, když si uvědomíme, kolik z nás už si kladlo stejnou otázku.

Dovolím si ale zdůraznit i odkazované video. Opravdu stojí za to.
Hezké je na tom to, že popisované problémy nejsou z pohledu zapšklého starce kritizující mládež.
Jde o sebereflexi mladých, kteří prošli vzdělávacím systémem, (NE)byli školou a rodiči vychováni a nyní sami zjišťují, kde byla příčina jejich dnešních potíží.
Tohle video by měli naši "reformátoři" shlédnout povinně.

Nicka Pytlik řekl(a)...

"Já už tu nejsem rád."
Je to smutné, je to deprimující...


Tedy nechci být za cynika, ale koho to dnes zajímá. A koho kdy zajímalo.
A tak jen pro lehké připomenutí. Najde se tu někdo, kdo byl někdy nějakým činovníkem státní správy či samosprávy ve školství dotázán ve smyslu, co bychom mohli udělat pro to, aby se vám lépe pracovalo?
A na druhou stranu, zeptal se v tomto smyslu někdo z nás svých žáků? Pytlici od takových hazardů už dávno upustili. Začalo se jim dostávat odpovědí, a co je ti do toho, jako. A to nejen od dotazovaných žáků. Prý nepatřičný průnik do osobního prostoru.

To video je bezesporu zajímavé a v mnoha ohledech k zamyšlení. Lehce teatrální, pravda, ale to k tomu patří. I pro zvýšení působnosti. Pytliky zaujal poukaz na onu netrpělivost a s tím silně související potřebu neprodlenného uspokojení potřeb.
Tam je zakopáno jádro žáby na prameni. Neschopnost oddálit úspěch, a nejen za horizont aktuálního dohlédnutí, vidí pytlici jako poměrně velký problém, který je překážkou k dosažení dovedností patřičné kvality. Vše má být nejlépe hned. I proto se neustále hledají nějaké zázračné metody. A bohužel se neustále, a čím dál tím víc nacházejí.
Že ke skutečné kvalitě vede zpravidla dlouhodobá a mnohdy i úmorná práce, se už jaksi pozapomnělo.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

"Vše má být nejlépe hned. I proto se neustále hledají nějaké zázračné metody. A bohužel se neustále, a čím dál tím víc nacházejí.
Že ke skutečné kvalitě vede zpravidla dlouhodobá a mnohdy i úmorná práce, se už jaksi pozapomnělo."
To je naprosto přesné. A ve školství se vůbec opakovaně a zcela nesmyslně věří ve samospasitelnost nějaké metody. Včíl je to Hejného matematika, předtím množiny, předtím programované učení... Přitom problém jde napříč celou společností - od atmosféry v ní panující, přes vyznávané hodnoty, (ne)funkčnost rodin, množství financí jdoucích na vzdělávání, po kvalitu učitelů, systém jejich dalšího vzdělávání ad. Jenže je tak svůdně jednoduché zaměřit se pouze na jeden až dva faktory...

Okomentovat