21.4.17

Michal Novák: Těšíte se na inkluzi?

Autor v článku píše: „Seznamte všechny zúčastněné se všemi dostupnými informacemi a pak se jich zeptejte, čemu dají přednost!“ To je přesně to, co se při plošném zavádění třeba i dobře míněných změn bohužel nedělá. Zúčastněných se většinou nikdo neptá, odpovídající podmínky nejsou včas vytvořeny, princip svobodné volby není zachováván. Dopady pak musí řešit někdo jiný.


Celý článek v Učitelských listech

1 komentář:

Unknown řekl(a)...

Na inkluzi se může těšit jenom ten, kdo neví o co jde, nebo kdo z ní očekává materiální prospěch.

Z pedagogického hlediska je to nesmysl, který ohrožuje úroveň vzdělávání ve všech "postižených" školách a duševní rovnováhu žáků, učitelů a potažmo i rodičů.

Dítě se sníženou úrovní rozumových schopností si potřebuje ve škole osvojit učivo,které pro něj bude srozumitelné, pochopitelné a v praktickém životě použitelné, nikoliv útržky látky z různých předmětů, které pochytí ze sledování výuky svých nepostižených spolužáků.

Pro učitele představuje výuka, kdy vyučují jak nepostižené žáky, tak žáky s různou úrovní postižení, ale i jejich asistenty, kteří nemajíce pedagogické vzdělání často nevědí, co mají s "inkludovanými" žáky dělat, velkou zátěž, která je dlouhodobě neúnosná a nedá se zaplatit žádnými penězi.

Okomentovat