22.4.17

Michaela Kabátová: Jen samé testy, a práce s dětmi žádná

Z rozhovoru o práci v pedagogicko-psychologických poradnách vybíráme odpověď na otázku Jak probíhá taková psychodiagnostika dětí, které mají speciální vzdělávací potřeby?

Zhruba hodinu a půl probíhá vyšetření intelektu a pak se píše hodinu a půl zpráva. U nás se nesmyslně často, jednou ročně, diagnostikují děti s mentálním handicapem. To poradny nesmírně zatěžuje. Z některých dokonce chodí informace, že jsou na nejlepší cestě stát se zařízeními, které budou specializované jen na diagnostiku dětí právě s mentálním postižením. Nic dalšího nebudou stíhat a všechny další odborné činnosti budou předávat do speciálně pedagogických center, která jsou ale už také dost přetížená. Je stanoveno, že poruchy učení se mají diagnostikovat vždy po dvou letech. Poradna v Nymburku, kde jsem pracovala, měla skluz v diagnostice této poruchy u žáků devět měsíců. Taková činnost potom už postrádá smysl.


Celý rozhovor v Lidových novinách

2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

náš školský systém se třeba systému v takové Velké Británii vzdálí ještě víc

Kdoví, jestli to nakonec není dobře. Chtělo by se říci...

Unknown řekl(a)...

PPP nestíhaly už před inkluzí. Jen ministerstvo si může myslet, že přidáním práce se situace zlepší. To pro nás kantory není žádné překvapení.

Okomentovat