22.4.17

Michaela Kabátová: Jen samé testy, a práce s dětmi žádná

Z rozhovoru o práci v pedagogicko-psychologických poradnách vybíráme odpověď na otázku Jak probíhá taková psychodiagnostika dětí, které mají speciální vzdělávací potřeby?

Zhruba hodinu a půl probíhá vyšetření intelektu a pak se píše hodinu a půl zpráva. U nás se nesmyslně často, jednou ročně, diagnostikují děti s mentálním handicapem. To poradny nesmírně zatěžuje. Z některých dokonce chodí informace, že jsou na nejlepší cestě stát se zařízeními, které budou specializované jen na diagnostiku dětí právě s mentálním postižením. Nic dalšího nebudou stíhat a všechny další odborné činnosti budou předávat do speciálně pedagogických center, která jsou ale už také dost přetížená. Je stanoveno, že poruchy učení se mají diagnostikovat vždy po dvou letech. Poradna v Nymburku, kde jsem pracovala, měla skluz v diagnostice této poruchy u žáků devět měsíců. Taková činnost potom už postrádá smysl.


Celý rozhovor v Lidových novinách

2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

náš školský systém se třeba systému v takové Velké Británii vzdálí ještě víc

Kdoví, jestli to nakonec není dobře. Chtělo by se říci...

m vanek řekl(a)...

PPP nestíhaly už před inkluzí. Jen ministerstvo si může myslet, že přidáním práce se situace zlepší. To pro nás kantory není žádné překvapení.

Okomentovat