20.4.17

Kamil Kopecký: Policie stále tvrdí, že v případu modré velryby nejde o hoax

Policie právě vydala prohlášení, že v případu modré velryby nejde o hoax, přičemž odkazují na text ze sítě InHope, kde je jasně napsané, že jde o hoax a fake a že riziko je právě v napodobování. Co dodat...


Schválně pro angličtináře:
A recent meeting of the Insafe helpline network acknowledged that although Blue Whale may have initially been a hoax or fake news, it is now becoming problematic. There are concerns that some young people (as well as adults) are exploiting the fear around this to encourage others to self harm and carry out various dares and post the results online stating that it was part of the Blue Whale challenge.

Překlad:
Nedávná schůzka sítě Insafe helpline potvrdila, že ačkoli modrá velryba může být zpočátku hoax nebo falešná zpráva, nyní se stává problematickou. Existují obavy, že někteří mladí lidé (stejně jako dospělí) zneužívají strach spojený s fenoménem, aby nabádali ostatní k sebepoškozování, napodobování a zveřejňování, přičemž uvádějí, že je to součástí výzvy "Modrá velryba".Další část překladu pro neanglisty:

The media have paid quite a lot of attention to Blue Whale with police in the UK issuing a warning about the game and making it clear that it can lead to self harm or suicide. Similar statements have been made in other countries too, but some have sparked criticism saying that media coverage and warnings from police have only served to highlight something that was initially a hoax.

Média věnovala velkou pozornost fenoménu modrá velryba v souvislosti s prohlášením britské policie, která vydala varování o hře a uvedla, že může navádět k sebepoškozování nebo sebevraždě. Podobná oznámení byla učiněna i v jiných zemích, ale v řadě z nich vyvolala kritiku, podle níž mediální pozornost a varování policie jen zdůraznily něco, co bylo původně hoaxem.

Anne Collier wrote about this on her website NetFamilyNews.org and quoted Georgi Apostolov from the Bulgarian Safer Internet Centre (SIC) who has done a great deal of research into Blue Whale and found that it rather was fake and a manipulation that "can really affect parents and vulnerable children."

Anne Collierová o tom napsala na svých webových stránkách NetFamilyNews.org a citovala G. Apostolova z bulharského Centra pro bezpečnější internet (SIC), který provedl velké množství výzkumů v oblasti modré velryby a zjistil, že jde nejspíše o fake a manipulaci, která může skutečně ovlivnit rodiče a zranitelné děti.

Žádné komentáře:

Okomentovat