7.4.17

Jiří Zlatuška: Ve školství je víc problémů, které nesouvisí jenom s kvalifikační strukturou učitelů

Projev při projednávání novely zákona o pedagogických pracovnících v Poslanecké sněmovně v pátek 7. dubna 2017: "Myslím si, že ve školství je víc problémů, které nesouvisí jenom s kvalifikační strukturou učitelů a s tím, co tady teď bude dávat kariérní řád, a s výší jejich platů, ale že jsou tam i problémy, které jsou spojeny s žádoucí diverzitou celého školství, uplatňováním inovativních postupů a nutnou snahou v zájmu kvality školství vyvarovat se něčeho, co se dá označit jako jakési zabetonované vyjeté koleje těch standardních postupů, ze kterých se nedovolí uhnout bokem. Tím mám na mysli prakticky monopolní způsob vzdělávání učitelů, který, když ho spojíme s tím nepříliš šťastným tlakem na testování, které nemá formativní povahu, ale má povahu jenom závěrečného filtru, tak působí spíše negativně. Tady vidím jako nenaplněnou šanci spojit možnosti, které dává kariérní řád, a ta struktura kompetencí, která se tady v tomto vytváří, tak spojit to s tím, aby se posílila pravomoc ředitelů a měli možnost přijímat také vysokoškolské pracovníky, kteří neprošli tímto standardním a víceméně do jistého typu vyjetých kolejí zasazujícím prostředím pedagogického vzdělávání, tak jak je dneska pojímáno."


Vážený pane předsedající, paní ministryně, dámy a pánové, myslím si, že tato norma je důležitá a že zapadá celkově do toho, co si vládní koalice předsevzala pro toto volební období. Když jsme začínali, tak jsme věděli, že jeden z podstatných problémů je v českém školství právě regionální školství, tedy školství od mateřských školek po střední školy a učiliště, a věděli jsme, že základním problémem, který musíme vyřešit, je zlepšení jeho financování. Zároveň bylo jasné, že v tom stavu, jak jsou nastaveny všechny mechanismy z předchozích let nebo desetiletí, tak nestačilo jenom přisypat peníze. Shodli jsme se, když jsme vytvářeli program koaliční vlády, na dvou částech, které je pro to přidávání financí udělat. To je změnit financování škol a odstranit mechanismy, které účelově nutily školy jenom do optimalizace počtu studentů. A druhá věc je zlepšit platy učitelů a s tím souvisí zavedení kariérního řádu. Oba tyto prvky byly nesmírně podstatné pro to, aby daly strukturu, do které se ty přidané peníze dají dát s aspoň minimální zárukou, že nedojde k tomu, že se rozplynou v neefektivitách toho systému.

Nemyslím si, že ty normy, které přijímáme, jsou dokonalé v tom smyslu, že na ně nebude nutné sahat a samozřejmě v okamžiku, kdy zaznívají výhrady, že bude potřebná jejich novelizace v nějaké dohledné době, tak je na tom možné spatřovat dosti oprávněného. Nicméně například zde u kariérního řádu se jedná o zavádění systému, který zde zhruba dvacet let chyběl. Neustále se o něm mluvilo a jestli se má vůbec něco měnit, tak k tomu musíme dát ten základ, že je tam aspoň tady ta základní struktura a poté můžeme dolaďovat další detaily. Systematika toho, jak jsou učitelé odměňováni, je podle mého názoru přímo související s tím, aby bylo možné výrazným způsobem v blízké budoucnosti zvýšit platy učitelů a dostat se z toho, co mezinárodní statistiky ukazují zcela jasně, že naši učitelé, pokud odhlédneme od škol vysokých, tak naši učitelé tam, kde jsou odměňováni podle zákona o platu, čili v regionálním školství, jsou hluboce podfinancováni a mimo jiné chybí tento systém, který by navazoval jejich platy na systematické zvyšování kvalifikace. Toto tento zákon přináší. Přináší ho na konci tohoto volebního období. Nicméně tohle není možné vyčítat paní ministryni Valachové, jako spíš tomu, co za sebou nechal její předchůdce. Tam vzniklo podle mého názoru podstatné zpoždění.

Tolik k tomu, kde se shoduji s pohledem, že je to norma významná. Zapadá do toho, co jsme si jako vládní koalice předsevzali a co také plníme.

Tam, kde bych nesdílel tak úplně nadšení, to jsou ta konstatování o tom, jak při vzdělanosti zvyšujeme kvalitu školství a jak tohle bude znamenat významný posun. Myslím si, že ve školství je víc problémů, které nesouvisí jenom s kvalifikační strukturou učitelů a s tím, co tady teď bude dávat kariérní řád, a s výší jejich platů, ale že jsou tam i problémy, které jsou spojeny s žádoucí diverzitou celého školství, uplatňováním inovativních postupů a nutnou snahou v zájmu kvality školství vyvarovat se něčeho, co se dá označit jako jakési zabetonované vyjeté koleje těch standardních postupů, ze kterých se nedovolí uhnout bokem. Tím mám na mysli prakticky monopolní způsob vzdělávání učitelů, který, když ho spojíme s tím nepříliš šťastným tlakem na testování, které nemá formativní povahu, ale má povahu jenom závěrečného filtru, tak působí spíše negativně. Tady vidím jako nenaplněnou šanci spojit možnosti, které dává kariérní řád, a ta struktura kompetencí, která se tady v tomto vytváří, tak spojit to s tím, aby se posílila pravomoc ředitelů a měli možnost přijímat také vysokoškolské pracovníky, kteří neprošli tímto standardním a víceméně do jistého typu vyjetých kolejí zasazujícím prostředím pedagogického vzdělávání, tak jak je dneska pojímáno.

Předkládal jsem tady k tomuto pozměňovací návrh, který budeme hlasovat v bodech H1 až H5. Při druhém čtení jsem ho poměrně podrobně odůvodňoval a zmiňoval jsem se i o tom, že ten návrh vychází z dat, které má k dispozici Česká školní inspekce. Mezi tím jsem dostal i podpůrné stanovisko ústředního školského inspektora, který podporuje tento návrh. S tím, že ovšem mezi druhým a třetím čtením tam doporučil některé drobné změny, které já se sice domnívám, že by stačilo, aby je uplatňovali při své činnosti ředitelé škol, nicméně je to podmínění, kterým jeho souhlasné stanovisko nemohu tady prezentovat tak úplně jako bezvýhradný souhlas. Takže s tímhle se na ně nemohu přímo odvolávat tak, abych v rámci koaličních jednání jednal v to, aby přece jenom ministerstvo ustoupilo a návrhy H1 až H5 podpořilo. Jsem srozuměn s tím, že to má malou naději, nicméně pokud by se do finální normy toto podařilo dostat, myslím si, že by toto byl významný krok, který by pomáhal celému systému. A bohudík tím, že je jak to pozitivní doporučení, tak ten text k dispozici, tak se může stát, že třeba nám to sem přijde ze Senátu s těmito změnami, což by znamenalo zpoždění dva tři týdny a ještě pořád by to bylo zvládnutelné.

V každém případě soudím, že ta norma jako celek tak, jak jsme ji připravili koaličně, je pozitivní, že si zaslouží být přijata. A jak říkám, je to naplňování něčeho, co lze pociťovat jako dlouhodobý dluh, krok nepochybně správným směrem. Neoznačil bych to jako čarovnou kouzelnou hůlku, kterou se všechno zlepší, ale bez tohoto kroku ty zlepšující se procesy nastartovat v českém školství nemůžeme.

A znovu opakuji základní tezi. V celém našem školství je to regionální školství, kde je hlavní problém. Není potřeba se starat o vysoké školy. Ty fungují rozumným způsobem. Ale to, čemu je potřeba pomoci, jsou základní, střední školy a systém předškolního vzdělávání a navazující odborný. A s tím souvisí platové nastavení, které toto otevírá. Děkuji.

7 komentářů:

Josef Soukal řekl(a)...

Když čtu např. závěrečný odstavec, vidím, že existují ještě nekompetentnější potenciální ministři školství než ministryně současná. 

CatCatherine25 řekl(a)...

Má v tom pan Zlatuška pěkný mišmaš, a to nejen v posledním odstavci.

Jiri Janecek řekl(a)...

Myslím, že není důležité, aby byl ministr kompetentní, ale aby ho to bavilo a aby byl otevřený inovacím...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Měla by být zohledněna jeho individualita a autonomie, aby pracoval svým tempem a zažil pocit úspěchu. Pokud má hotovo, měl by si jít odpočinout na kobereček, a tam se oddávat sebehodnocení za laskavého dohledu svého asistenta i průvodce.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Je to, jak píše Josef Soukal. Kdyby mi někdo před pár lety řekl, že budu skoro dojatě vzpomínat na Dobeše, poslal bych jej do zadele. A hle - čas poskočil, je tady teta Kateřina a při představě Miloušů, pánů Zlatušky či Klause ml., chce se mi volat v čas předvelikonoční - Tristis est anima mea usque at mortem.

Fanda Moudry řekl(a)...

Opravdu je reálné, že po říjnových volbách může být i školství "řízeno jako firma"? Sorry jako. A nebudeme se stačit divit. Už paní Kateřina rozebrala české školství do šroubečků a kdo to bude skládat zpátky? Ten další ministr školství možná i ty šroubečky poztrácí. Ale nechci být pesimista.

Simona CARCY řekl(a)...

Nevím, ale sám potenciální ministerský škůdce dává najevo, že řídit školství jako firmu nebude. Nebo snad znáte firmu, kde šéf řekne - technický úsek řídit nemusíme, ten se řídí sám? Jak píše pan Stanzel - zlatej Dobeš!
Celé vystoupení pana Zlatušky odpovídá myšlenkovou hloubkou známému projevu jiného velikána na Kozím Hrádku. Jenže to byla jiná doba!

Okomentovat