24.4.17

Jaroslav Fidrmuc: Vzdělávání 4.0

Přednáška z 1. dne konference Počítač ve škole 2017. V důsledku dynamického rozvoje digitálních technologii dochází k výrazné proměně světa a požadavků kladených na člověka. Změny přináší řadu příležitostí pro celou společnost, nesou však s sebou i rizika z nekompatibility současné podoby vzdělávacího systému s nastupujícím očekávanými trendy v oblasti každodenního života, práce a lidského učení. Důraz je kladen nejen na schopnost práce s digitálními technologiemi, ale také na dovednosti jako je flexibilita, adaptabilita, angažovanost, schopnost sebeřízení, podnikaní a samozřejmě schopnost celoživotně se vzdělávat. Kvalita a efektivní fungovaní vzdělávacího systému na všech úrovních se stávají kritickým faktorem úspěšného uplatnění člověka ve společnosti i konkurenceschopnosti české ekonomiky v globalizovaném světě. Připravovaný dokument MŠMT Vzdělávání 4.0 si klade za cíl propojit současnou vzdělávací politiku s aktuálními trendy ve společnosti a nově formulovat cíle vzdělávání i opatření k naplnění těchto cílů.2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

nově formulovat cíle vzdělávání i opatření k naplnění těchto cílů

Pytlici začínají poměrně intenzivně zaobírat otázkou životnosti klíčových vzdělávacích cílů. Je to doba alespoň jednoho volebního období, a nebo doba živornosti ministra školství?
A jak speciální musejí být opatření k naplnění těch nově formulovaných cílů?
Pytlici žili doposud v představě, že cílem vzdělávání dětí a mládeže je jejich vzdělanost, a naprosto nezbytným opatřením je vytvoření podmínek k uskutečnění tohoto cíle.

Bohuš moodler Havel řekl(a)...

V důsledku dynamického rozvoje digitálních technologii dochází k výrazné proměně světa a požadavků kladených na člověka.

O dynamickém rozvoji světa slyším od té doby, co jsem začal chápat. Nechtěli byste hoši přestat s těmi hesly? Za čas zjistíte, že je to normálka. Řeknete si, jo pokrok nejde zastavit, ale furt se něco děje. Svezte se na té vlně a až budete pod ní, rychle vyplavte. Povezou se jiní (a chytří).

Okomentovat