7.4.17

Helena Langšádlová: Interpelace ministryně školství ve věci mediální výchovy na středních školách

 
Z interpelace na 56. schůzi Poslanecké sněmovny dne 6. dubna 2017 vybíráme: Středoškolský student má během výuky získat dovednosti, aby rozeznal zejména pravdivé zprávy od lživých. Kritické myšlení či analýza mediálních sdělení jsou v dnešní době velmi významné dovednosti. Aby bylo možné rozeznat pravdivé informace od dezinformací a já si myslím, že škola by měla studentům významně pomoci si tyto dovednosti osvojit.


Poslankyně Helena Langšádlová: Vážená paní ministryně. Interpeluji vás ve věci vašeho vystoupení v Českém rozhlase dne 12. března 2017 k tématu mediální výchova, která je vyučována na středních školách. Rozhovor byl zaměřen na výsledky výzkumu Člověka v tísni, který ukázal, že na více než polovině středních škol mají studenti nedostatečnou mediální výchovu. Ve vyučovacích plánech je mediální výchova zakotvena již deset let.

Středoškolský student má během výuky získat dovednosti, aby rozeznal zejména pravdivé zprávy od lživých. Kritické myšlení či analýza mediálních sdělení jsou v dnešní době velmi významné dovednosti. Aby bylo možné rozeznat pravdivé informace od dezinformací a já si myslím, že škola by měla studentům významně pomoci si tyto dovednosti osvojit.

Zmíněný průzkum však poukázat na fakt, že student často absolvuje během svého studia pouze méně než deset hodin této výchovy, což považuji za zcela nedostatečné. V uvedeném rozhovoru jste popřela potřebnost mediální výchovy ve školách a dovoluji si upozornit na nezbytnost občanského vzdělávání, jehož je mediální výchova a výchova ke kritickému myšlení součástí. A to je uvedeno i v auditu národní bezpečnosti jako bezpečnostní riziko. Takže bych chtěla upozornit na to, paní ministryně, že není možné tuto otázku podceňovat. Velice oceňuji vaše nasazení a úsilí, zlepšení kvality výuky i na středních školách, ale ani tuto otázku nesmíme podceňovat. Dovoluji si vás, paní ministryně, požádat o nápravu v této věci. Děkuji.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolila bych si reagovat na přednesenou interpelaci. Začnu tím, co jsem vlastně řekla a v jakém kontextu, abychom si postavili najisto tedy ten samotný základ v komunikaci mezi mnou a paní poslankyní.

Jednalo se o rozhovor v rozhlase, kdy jsem diskutovala o klesající matematické a čtenářské gramotnosti a o důležitosti kompetencí v českém jazyce jako mateřském jazyce, cizím jazyce a matematice. A také o tom, že se naši žáci a studenti v těchto gramotnostech propadají. A řekla jsem toto k mediální výchově. Musím říci, že poté, co jsme teď vášnivě diskutovali o matematice, matematických dovednostech a čtvrté technické revoluci, tak tohle opravdu nepokládám za tak zásadní problém.

Měli bychom zejména v našem vzdělávání zajistit právě to, aby byly úspěšné děti, žáci, studenti v těchto třech základních disciplínách tj. český jazyk, cizí jazyk a matematika, nebo chcete-li přírodovědný jazyk. Byla bych ráda, kdybychom se soustředil na podstatu věci. Jestli mám něco říci jako svou starost a problém, tak je to opravdu ta triáda. Myslím si, že mediální výchova rozhodně není na našich školách ani zakázána, ani nepodporována, ale není podstatou věci. A myslím si, že mediální výchovu nebo mediální zdatnost, aby byli informovaní žáci, studenti, děti, co se kolem nich děje, to není jenom na učitelích. To je i na rodičích, je to na společnosti jako takové, je to konec konců i na politicích, takže si myslím, že o toto se můžeme spolehlivě rozdělit. Pro školy bych chtěla spíše kondici v těch třech předmětech, které jsem zmínila tzn. v žádném případě si nemyslím, že mediální výchova není součástí vzdělávání, jenom si troufám říci, že je to jedna z kompetencí, která má být nabývána nikoli pouze ve škole.

Také bych chtěla říci, že je pravda, že netestujeme globální kompetence, to byla diskutovaná věc v médiích, ale máme tady zejména problém s čtenářskou gramotností a také s matematickou a přírodovědnou gramotností.

Na závěr bych chtěla konstatovat, že úkolem školy - a já pevně věřím, že o to bojujeme každý den, nebo učitelé rozhodně - je naučit děti, studenty, žáky myslet, myslet, kriticky myslet, přemýšlet, diskutovat, argumentovat. Toto jak pevně věřím, učí jejich učitelé každou vteřinu. A co se týče širšího přístupu ke zmiňovanému občanskému vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy právě pod mým vedením zahájilo pilotáž. Podporujeme žákovské parlamenty, podporujeme kritickou debatu ve školách, podporujeme školské rady a tento projekt občanského vzdělávání se pilotuje na MŠMT. Z tohoto pohledu tedy nemám pocit, že by - a teď pozor - byl hlavní problém dnešního školství, ale rozhodně to neznamená, že bych chtěla nabádat k tomu, že je mediální výchova nedůležitá nebo že snad nemáme ji posilovat. Ale není to nejenom na učitelích nebo na školách.

Poslankyně Helena Langšádlová: Vážená paní ministryně. Velice oceňuji ty kroky, které jste udělala v oblasti občanského vzdělávání a naprosto nezpochybňuji, že kompetence v oblasti matematiky, cizího jazyka a češtiny jsou velice důležité. Ale opravdu jsem velmi znepokojena těmi výsledky průzkumu Člověka v tísni, který zkrátka ukázal, že je tam naprosto nedostatečná mediální výchova. Naprosto nezpochybňuji to, co jste říkala. To znamená, že na té mediální výchově se mají podílet i další subjekty, že je tam i role rodiny, veřejnosti, celé společnosti.

Ale přesto si myslím, že si nemůžeme dovolit právě proto, že je to i bezpečnostním rizikem, tu úroveň toho, jak naše veřejnost je schopna například rozeznávat pravdivé zprávy od lživých. A podléhat dezinformacím. Právě proto si myslím, že situace se velice mění a i na úrovni škol je potřeba tomu věnovat větší pozornost tak, abychom zlepšili i ty výsledky tak, jak z toho průzkumu vyplynuly. Děkuji.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Ještě bych si dovolila doplnit, paní poslankyně, ale samozřejmě i vám, vážení kolegové a kolegyně to, že vláda se chystá, jestli se nepletu v květnu tohoto roku, schvalovat koncepci občanského vzdělávání. A také bych zmínila počin této vlády, kdy na Ministerstvu vnitra vznikla speciální skupina, která má právě za cíl bojovat s nepravdivými zprávami a samozřejmě pracovat s internetovým prostředím.

To znamená, moje starost je zkrátka jenom ta, abychom se o tato témata, která jsou silná a která souvisejí se stávající velmi dynamicky se měnící dobou a novými hrozbami, tak abychom se o tyto starosti dělili. Abychom se netvářili, že jsou to právě školy, které nás spasí. Proto vás prosím, abyste o tom přemýšleli. Děkuji.Žádné komentáře:

Okomentovat