22.4.17

Causa učitelky Romany Howe (ZNOVU AKTUALIZOVÁNO)

Učitelku Romanu Howe známe z diskuzí na webu Česká škola, ale mediální pozornost upoutal její spor s vedením Masarykova základní školy v Praze 9-Újezdu nad Lesy, o kterém napsala počátkem února Ivana Svobodová v týdeníku RESPEKT pod titulkem Kritizovat zakázáno, milé děti. Týden poté následoval článek Lucie Sulovské na webu SvobodnéFórum.cz Řev septimy po osmdesáti letech a nyní zveřejnil interview s Romanou Howe i web SvobodaUčení.cz. Všechny tři mediální ohlasy mají stejnou vadu: ignorují názor protistrany. Pokusili jsme se shromáždit ke cause co nejvíce zdrojů.

Článek Ivany Svobodové v týdeníku RESPEKT Kritizovat zakázáno, milé děti není volně přístupný (plné znění najdete v březnovém čísle újezdského časopisu OKO), ocitujme alespoň stručný popis causy z jeho úvodu: "V loňském školním roce tu z aktivity nové češtinářky začal vycházet školní časopis psaný dětmi, zbyla po něm jen tři čísla zavěšená na školním webu, letos už se o pokračování nikdo nepokouší. Vedení školy se nelíbí, když jsou děti kritické ke škole. Učitelku, která děti ke kritickému myšlení vedla, ředitelka potrestala. Otevřenost a přátelské prostředí na základních školách ještě zdaleka není samozřejmostí."

V úvodu článku je i hodnocení causy jednou žákyní: „Škole vadilo, že tam lidi psali, co si myslí a co by šlo na škole zlepšit, paní učitelku Howe, která časopis vedla, před námi někteří učitelé začali pomlouvat, a letos už češtinu neučí a do časáku se nikomu nechce,“ shrnuje to žačka druhého stupně za rohem školy a nejistě se rozhlédne. „Ale bylo to to nejlepší, co se tady dělo. Díky tomu časopisu už třeba smíme o malé přestávce na chodbu, protože se tam o tom, že nesmíme ze tříd, psalo.“

V kapitole článku v RESPEKTu Jen tak si pohovět je i reakce na porovnání Romany Howe vlastní školy se školou J. Malíka v Chrudimi, o kterém se píše ve školním časopisu. Je zde i povzdech Romany Howe: „Nevím, jestli na této škole zůstanu, dost mě to tu semílá,“ říká. „I já se tady totiž horším, cítím, že dřív jsem učila zajímavěji.“

Lucie Sulovské v článku Řev septimy po osmdesáti letech jen reagovala na článek v týdeníku RESPEKT a nekontaktovala ani Romanu Howe a ani vedení školy či její kolegyně. Zajímavé jsou její závěry: "Paní ředitelka z Újezdu nad Lesy má jasno: „Proč bourat něco, co nám vyhovuje? Komu ta škola nevyhovuje, může dát dítě jinam. Nebo jít učit jinam.“ A proto je potřeba alternativy vítat. I ty, které se nám třeba moc nezamlouvají, protože jsou moc segregační, inkluzivní, kolektivní, individualistické. Už kvůli vytvoření konkurenčního prostředí, které by arogantní ředitelky připravilo o sebejistotu a také o žáky ze spádové oblasti. Je třeba podporovat církevní i soukromé školy, povolit domácí vzdělávání a fungovat jen jako kontrolor kvality."

Ke cause se v diskusi na České škole vyjádřila o cause z dubna roku 2016 i v článku zmíněná kolegyně Romany Howe z újezdské školy Hana Jančová (kopie celé diskuse je i na sociální síti Facebook):

"Takže nejdůležitější fakta: Nová ředitelka nastoupila za situace, kdy předchozí ředitel byl odvolán pro nedostatky v účetnictví (spoléhal se příliš a chybně na svou ekonomku) a nová ředitelka dostala od zřizovatele primární úkol uvést účetnictví a všechny s tím spojené problémy do pořádku. Řešila m.j. např. tu šílenost, že škola se stala plátcem DPH, a jiné věci, z každého šuplíku na ni vypadl provozně ekonomický kostlivec a pracovala na tom kromě běžné agendy od rána do odpoledne (běžný příjezd do školy v 6.30, odjezd okolo 17. hodiny) mnoho týdnů. Nezanedbávala pedagogickou stránku své práce, ale soudný člověk pochopí, že den má 24 hodin a že nelze zároveň startovat ve škole s 950 žáky jiné zásadní změny, které rovněž vyžadují mnoho sil.

Problém paní Howe je, že tohle buď nechce, nebo nedokáže pochopit.

O žádné diskusi se sborem z její strany před tím, než vytvořila s deváťáky onen časopis, nemůže být řeč. Podotýkám, že ředitelka školu J. Malíka taky kdysi navštívila, já tam byla dvakrát a velmi se mi líbila, byla tam i jiná má kolegyně. Když jsme konsternovaně zírali na texty v časopise, paní Howe řekla, že nám nikomu neřekla o své návštěvě této školy, protože bychom tam s ní stejně nikdo nejeli. Jestli se jí nelíbila práce školního parlamentu, snad bylo třeba o tom diskutovat ve sboru – a mě by nemusela přesvědčovat, že je možné dělat to lépe, souhlasila bych s ní, atd. atd. To se nedá všechno vypovědět.

Rovnou se rozhodla, že když nenastávají změny, musí na to jít přes žáky. To mi řekla přímo do očí. A celý problém je v tom, že lidé z našeho sboru považují tuhle cestu za nefér, jak vůči ředitelce, tak vůči nám. Zvolila postup takový, že nikdo z nás s ní teď už opravdu diskutovat nechce. Kromě toho musím natvrdo říci, že nám lhala. Následující citace z jejího příspěvku ve mně vyvolává bezmocný a trpký smích."


Video s rozhovorem s Romanou Howe má na YouTube i přepis, ze kterého vybíráme:

Jenom když se tam pak objevil nějaký článek a ani mně to neřekly ty učitelky. Řekly to dětem přímo při hodině: Co si to dovolujete, to je urážka, tohle dělat nebudete. Před ostatníma na ně takhle křičely. A pak samozřejmě, když vyšlo to číslo, které bylo už dost vystupňované, protože nás naštvalo, jak se k nim chovaly na základě nevinných článků. V podstatě se k nim chovaly dost špatně. No tak jsem říkala, že už budeme muset psát na rovinu, co si myslíme, kam by to mělo směřovat, aby to fungovalo, protože takhle to nefunguje. To už samozřejmě pozastavili ten časopis, mně dali to napomenutí za hrubé porušení pracovních povinností. Za což vlastně by pak už následovala výpověď. A díky tomu, že jsem v odborech, tak to musela paní ředitelka stáhnout. Ještě došlo ke snížení hodnocení a strašně moc výslechům. A také nějakých mediátorských zásahů nějakých lidí, neustálé pedagogické rady, kde celý ten pedagogický kolektiv na mě útočil, jak to, že je to takový skandál, poškození školy... že by mi měl dát teď výpověď. Tak jsem se ptala, co tam bylo v tom časopise. Tak říkali: No bylo to příšerný! Tohle si ty děti nesmí dovolit!

Ke cause se v červnu 2016 vyjádřila v rozhovoru ředitelka Masarykova základní školy v Praze 9-Újezdu nad Lesy Alena Sochůrková v újezdském časopisu OKO.


Jste toho názoru, že pro časopis je přínosné, když dítě napíše svůj názor, třeba kritický, i na Vás?

Proč ne. Kritický tam na mě byl, to jste si určitě přečetli. Kdybych chtěla cenzurovat,
tak jsem ten článek vůbec nezveřejnila. Byl poskládaný z vět dětí, které dělaly slohovou
práci, a bylo to vytržený z kontextu. Takže některé věci nejsou objektivní názory
dětí. To jsem si zjistila později, protože jsem si ty slohové práce prohlédla, abych
viděla, jak to skutečně bylo, je to skutečně manipulace paní učitelky.


Ke cause se vyjádřily kolegyně Romany Howe již v září 2016 v Újezdském zpravodaji v reakci na satiru v újezdském časopisu OKO.


Reakce kolegyní Romany Howe:

K tomu, co bylo obsahem červnového čísla Oka na téma škola, jen krátce.

Ze všeho, co bylo napsáno, včetně otázek v rozhovoru s ředitelkou školy, se zdá, že pánům Lamešovi a Duchkovi leží poněkud v žaludku paní Jančová, což pochopí každý, kdo četl minulé polemiky, které s nimi paní Jančová vedla.

Nevyšli z nich zrovna vítězně, takže se jim hodí vše, čím mohou proti ní argumentovat a  uspokojit tak svoji ješitnost.

Abychom uvedli jejich útoky na pravou míru, konstatujeme:


1/ Je pro nás nepřijatelné, když se do školního časopisu snaží pod pseudonymem psát někdo jiný než žák či zaměstnanci školy, proto jsme o 3. čísle školního časopisu obsáhle diskutovali.
2/ Pí Jančová jako předsedkyně předmětové komise českého jazyka byla námi pověřena, aby dohlédla na odstranění anonymních článků, nápravu nevhodných vyjádření, dokončení a  rychlé vydání 3. čísla školního časopisu. Řeči o cenzurování jsou podlé.
3/ Polemický článek pí Jančové k tématu absolventských prací obsahuje společný názor pedagogického sboru. Je napsaný laskavě a kritika p. Duchka vytrhává věty z kontextu.
4/ Když pí Howe odmítla dále být kontaktní osobou pro časopis, musel být uveden někdo jiný; řečičky o  udávání správného svěžího větru jsou typickým páně Duchkovým výplodem.


Jsme rády, že paní Jančová je schopna hájit školu i přes velké pracovní vytížení.

L. Najmanová, M. Holková, J. Kurková, K. Bělohubá, J. Holasová, S. Polomská, J. Štolcová, D. Brousková, V. Valentová, Z. Púčeková, Š. Verešová, J. Middleton, E. Danielova


Výměna názorů pokračovala v dalším čísle časopisu OKO, kde Jiří Lameš publikoval článek Potrefená husa se vždy ozve, ze kterého vybíráme závěr:

Co tedy říci závěrem? Paní učitelky bezelstně a zřejmě i neúmyslně potvrdili vše, co bylo v bajce popisováno. Opravdu tak nemohly lépe osvědčit, že uveřejněná bajka splnila svůj cíl, kterým, jak je uvedeno např. ve Wikipedii, je: kritizovat konkrétní společenské nešvary, působit na lidi a vychovávat je k odstranění těchto nešvarů. Nejčastěji se tak děje humornou formou, pomocí ironie a satiry. To, že podepsané učitelky bajku nepochopily jako satiru mířící do vlastních řad se snahou o nápravu zatuchlých poměru panujících okolo vydávání školního časopisu, by se ještě dalo vzhledem k tomu, že jsou generačně autorovi bajky vzdáleny, pochopit.

Spory o situaci v Základní škole jsou ale podle dalších článků v místních médiích dlouhodobé (například SvobodnýÚjezd.cz). A kauza stále žije...


AKTUALIZACE: Romana Howe publikovala na SvobodaUčení.cz článek Kritizovat školu zakázáno, ze kterého vybíráme:

Od začátku mého působení ve škole – první dva roky jsem učila na gymnáziu – jsem hledala jiné přístupy, možnosti, jak dětem ukázat, že učení je zajímavé. Mě skutečně vše bavilo, tak jsem nechápala, proč to nebaví i ty děti. Chtěla jsem na to přijít, doufala jsem, že když změním, vylepším svou výuku, začne je to bavit. Domnívala jsem se, že problém je ve mně, v mém podání, v mé malé schopnosti zaujmout, aktivizovat studenty. Přihlásila jsem se tedy na kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Velmi mi pomohl, i jeho pokračovací kurzy a letní školy, knížečka Vrátíme hodinám českého jazyka smysl Ondřeje Hausenblase mi také otevřela oči směrem k hledání jiných cest ve výuce. Kromě RWCT mě velmi zaujala paní doktorka Nováčková a program Respektovat a být respektován. Setkala jsem se s výbornými lidmi, lekcemi, náměty. Přesto mi stále nešlo do hlavy, jak mohu mít respektující přístup, použít všechny ty skvělé nápady a zároveň probrat vše, co mi ukládaly osnovy, později ŠVP (jeho sepisování mi na mé tehdejší ZŠ sebralo všechny iluze o možnosti smysluplné domluvy a naděje reformy). Rozvoj mého myšlení o problémech učení a motivace ustrnul, neboť jsem se přestěhovala do Belgie, kde jsem pracovala čtyři roky mimo školství.


AKTUALIZACE 2: Zápis č. 2/2017 z jednání Komise vzdělávání a výchovy (KVV)
konaného dne 15.2.2017, část 4. Školní časopis MZŠ Polesná:

▪ Situaci ohledně školního časopisu MZŠ Polesná popsaly KVV paní ředitelka Mgr. et Bc. Alena Sochůrková a host jednání – paní učitelka Mgr. Hana Jančová. Jednalo se o reakci na článek v časopise Respekt. Mgr. Lucie Doležalová se ohradila proti pozvání hosta bez předchozího informování členek KVV, což je v rozporu s dosavadními zvyklostmi. Zároveň uvedla, že kdyby o této skutečnosti věděla předem, trvala by na pozvání paní učitelky Mgr. Romany Howe, aby se KVV dozvěděla co nejvíce informací od obou stran. Dále několikrát protestovala proti způsobu, jakým paní učitelka Mgr. Hana Jančová líčila situaci kolem školního časopisu. Z pohledu paní Mgr. Doležalové a některých dalších členek Komise se v líčení paní učitelky Jančové projevily názory a komentáře negativního vyznění, které jimi byly vnímány jako nevhodné, neboť za dané situace nebylo možné posoudit, do jaké míry se jedná o věcnou kritiku, a to z důvodu nepřítomnosti paní učitelky Howe i z důvodu nedostatečných podkladů pro zhodnocení. Mgr. Lucie Doležalová se dotázala paní ředitelky Mgr.et Bc. Aleny Sochůrkové na některé v článku publikované výroky – např. „Komu ta škola nevyhovuje, může dát dítě jinam. Nebo jít učit jinam.“, který považovala za velmi nešťastný a poškozující pověst školy. Paní ředitelka Sochůrková prohlásila, že nic takového neřekla. I v dalších bodech označily zaměstnankyně školy článek za zmanipulovaný, informace za překroucené, neodpovídající realitě. Vzhledem k povaze této kauzy, nepřítomnosti druhé strany (paní Romany Howe) a také při neseznámení se s výpověďmi samotných žáků nemohla KVV zhodnotit objektivitu článku a vydat k němu jednoznačné stanovisko. Do diskuze se zapojila paní Mgr. Eva Stejskalová, která podotkla, že nelze všechny aspekty shrnout do jednoho celku. Je zapotřebí rozlišovat tři linie a řešit je samostatně. První je článek v časopise Respekt, další je pověst školy a třetí je samotný vývoj událostí ohledně školního časopisu. Dále předložila paní Stejskalová podnět k jednotnému stanovisku, zda na článek v časopise Respekt reagovat či nikoli, a pokud ano, jakou formou.
▪ V dalším jednání se tedy KVV pokusila zaměřit na „minimalizaci“ škod, které uveřejněný článek na pověsti školy napáchal. V tomto bodě se komise shodla na závěru, že na tento článek nebude dále reagovat, neboť další medializace by působila pouze kontraproduktivně. Nicméně neshody nastaly v tom, zda článek poškodil či nepoškodil pověst školy. Paní starostka Karla Jakob Čechová tvrdila, že naše škola má pověst srovnatelnou se školami v okolních městských částech, a že článek je na první pohled nevěrohodný. Paní ředitelka Sochůrková uvedla, že pověst školy nelze dobře ovlivnit. S tím vyjádřila nesouhlas paní Šárka Zátková, která dlouhodobě apeluje na zlepšení pověsti druhého stupně. Rovněž další členky KVV vyjádřily nespokojenost s pověstí druhého stupně.
▪ MZŠ Polesná bylo doporučeno výhledově obnovit vydávání školního časopisu, ovšem pod dohledem redakční rady, nikoliv pouze jednoho pedagoga.
▪ Paní ředitelkou Mgr. et Bc. Alenou Sochůrkovou byly definovány cíle vycházející z kritiky uveřejněné ve školním časopise: posun k otevřenosti a také podpora dalšího vzdělávání pedagogů MZŠ Polesná, které by mělo vést k větší podpoře projektové výuky. Tento způsob výuky následně zvýší schopnost žáků prezentovat sebe i školu a zodpovědně se spolupodílet na vytváření obrazu školy.
▪ Všem členkám KVV bylo přislíbeno rozeslání obou verzí inkriminovaného časopisu, aby mohly samy posoudit existenci či neexistenci ev. míru cenzury ze strany vedení MZŠ Polesná. (rozesláno dne 21.2.2017)

8 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici se v tom ovšem ani dost málo neorientují. To se pak ale špatně do někoho či něčeho pere. Mohl by někdo znalý, třeba jeden z autorů článku (nenápadný pokus o jejich odtajnění), alespoň drobně naznačit, kdo že je této kauze ten správnější? Pytlici tak nějak tuší, že jediný kdo není namočen do nějaké nepravosti je nejspíš jen ten školníkovic pes. I když... dneska jeden neví. Natož pak pytlici.

A tak jen citace z jednoho z mnoha zdrojů.
Koukal jsem, že máte na webu velmi obsáhlý školní vzdělávací program, má asi 186 stran, to se nedá číst.

Pytlikům nezbývá, než kladeče otázek Ducheka a Lameše poučit v tom smyslu, že standardní školní vzdělávací program, který snese i oprávněné nároky školní inspekce české na správně pojatý reformně kurikulární dokument, nemá primárně sloužit jako čtení na dobrou noc, ale slouží ke zkompetentňování žactva. K tomu pytlici ještě dodávají, že 186 stran je nutno vnímat jako projev možná až za hraniční stručnosti.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici to zase nevydrželi, a podívali se webové stránky Mysarykovy základní školy.
Velmi je zaujala Koncepce rozvoje školy pro období 2012 - 2017 a z letopočtu dovozují, že škola je již rovinuta. V roce 2017 už Pytlici pominou strukturu dokumnetu i se všemi nedostatky, které jsou v tpmtp případě dotaženy snad až do dokonalosti. Tak snad jen bod 2.4:

Vypracovat nový kontrolní systém a výrazněji odměňovat kvalitní práci - na základě předem stanovených kritérií

Pytliky by zajímala ta kritéria především s tím, že z každého nového kontrolního systému na ně padá poněkud chmurně děsivý pocit.
A pak také školně řádová klasifikační kritéria pro hodnocení referátu. Tedy toto zejména:

klasifikace 5 - žák referát nepřinese ani v náhradním termínu

Tady by pytlici rádi zdůraznili, že podle podle zásad klasifikace ve 21. století žákovskou práci, která nebyla odevzdána nelze klasifikovat. Natož pak stupněm 5!

Jiri Janecek řekl(a)...

"Problém paní Howe je, že tohle buď nechce, nebo nedokáže pochopit."

Neznám Újezd, neznám pí.u. Jančovou, vlastně o problému nevím vůbec nic...

Ale na té větě něco je...

CatCatherine25 řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Lukáš Hartmann řekl(a)...

Já o tom moc nevím....Romanu jsem poznal na letní škole RWCT 2015, a z už z prostých faktů, že se o prázdninách dovzdělávala, jak vystupovala celý týden, jaké myšlenky zastávala...bych řekl, že to, co je jí podsouváno v článcích je hloupost.

Ať je to jakkoli, rozhodně bych na škole, kterou řídí ekonomické důvody a je tam takhle rozhozený kolektiv nechtěl strávit ani den navíc. Už jsem z podobně řízené instituce jednou odešel a udělal jsem dobře.

Hana Jančová řekl(a)...

Inu, já se nedivím, že se v tom pytlíci neorientují. Je to tu tak bez ladu a skladu a bez mnoha mnoha dalších relevantních faktů. I já, Hana Jančová, jedna z nedobrovolných aktérů této causy, bych též jako pan Pytlík přivítala odtajnění autora tohoto příspěvku. Přináší spousty informací, ale přesto pořád ještě nejsou zdaleka všechny, mohla bych leccos doplnit, ovšem potřebovala bych na to týdenní dovolenou.Kdyby si někdo nezúčastněný chtěl udělat objektivní obrázek, stálo by ho to, věřte, mnohem víc času a čtení.

Pane Hartmanne, i já jsem se zúčastnila nejednou prázdninového dovzdělávání, i na letní škole RWCT jsem (pravda, ne letos) byla, to je slabý argument. Člověka za týden nepoznáte. Já jsem Romanu Howe dokonce asi dva roky považovala za báječného člověka, dokud jsem se na vlastní kůži nepřesvědčila o svém hlubokém omylu. K nám přišla v průběhu šk. roku, když odešla nespokojena z předešlé školy, s níž se pak (jak víme z jejích slov) soudila - taky tam byli asi nespravedliví - detaily neznáme, ale už víme své.

Paní Howe je především mediálně velmi zdatná, takže očekávám, že po místním tisku, celostátním tisku, facebooku a internetové televizi určitě přijde chvíle, kdy o cause, momentálně rok staré, promluví někdo celostátně sledovaný, třeba premiér, popř. prezident, popř. se to bude řešit ještě za pět let na půdě OSN nebo tak nějak. V podstatě je mi to už i jedno, jestli si někdo k té snůšce překroucených skutečností, polopravd a lží ještě něco přisadí. Už mě nepřekvapí nic. Podotýkám, že si za svým jednáním stále stojíme.

Náš kolektiv není rozhozený, to jste špatně pochopil, (na jedné schůzi si paní Howe posteskla, že se nemůže o nikoho opřít, protože jsme všichni mezi sebou kamarádi - myslela to tak, že to je negativní), náš kolektiv naopak jako jeden muž radostně přivítal, že paní Howe v červnu naši nedostatečnou a nedemokratickou a diskriminační a cenzorskou školu opustí. Kupodivu je to milé i mnoha žákům, kteří ji zas nemají všichni v takové oblibě, jak si o sobě myslí a prohlašuje, ale ty dvě dívky z mé třídy, které kvůli ní ze školy vloni odešly, se mi už nevrátí.

Naši školu neřídí ekonomické důvody, ale snad i na Vaší škole věnuje Vaše vedení mnoho času financím, šablonám,... atd.,pokud ne, tak jste šťastná výjimka, a u nás to bylo mnohem komplikovanější - vždyť to v jednom příspěvku je popsáno.

Jen ještě na okraj, milý pane Pytlíku, to od Vás není ale vůbec hezké, že jste nás takhle napráskal, jaká máme kritéria hodnocení referátu! Ještě si toho někdo všimne, že se řídíme zdravým rozumem a zatrhne nám to! :-)

Janek Wagner řekl(a)...

Tento přehled je jen reakcí na třetí mediální prezentaci paní Howe, která opět přinesla jen vyjádření z její strany. Pokusili jsme odkázat na další zdroje, ale jsme si plně vědomi, že přehled není úplný.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Jaké jsou to ony zásady klasifikace pro 21. století?

Okomentovat