7.4.17

Bořivoj Brdička: Propaganda podle Chomského

Článek srovnává současné možnosti mocných ovlivňovat veřejné mínění s tím, jak tutéž věc viděl známý vědec MIT Noam Chomsky před 30 lety. Vývoj je přinejmenším varující!

Noam Chomsky je proslulý jazykovědec (lingvista) MIT s velmi blízkým vztahem k počítačům. Na MIT nastoupil v roce 1955, dnes je mu 88 let. Kromě vědy je znám svými politickými názory, které vycházejí z levicového vidění světa a mají blízko k anarchismu. Jeho chápání toho, jak fungují masová média, je zajímavým zdrojem poznání i pro současnost. Podívejme se, co je obsahem knihy Manufacturing Consent, kterou spolu s Edwardem Hermanem vydal Noam Chomsky v roce 1988.

Popisuje model fungování masmédií té doby (80. léta minulého století). Jejich cílem bylo, a stále je, ovlivňovat veřejné mínění tak, aby podporovalo politické i ekonomické zájmy sil stojících v pozadí (vláda, korporace). Model je založen na 5 formách zkreslování zpráv, které jsou přítomny v činnosti redakcí největších (tehdy hlavně amerických) sdělovacích prostředků. Jsou to tyto [1]:
 1. Vlastnictví médií
  Hlavním cílem všech masmédií je generovat zisk pro investory. Proto je v jejich zájmu podpořit vše, co realizaci tohoto cíle napomáhá.
 2. Reklama
  Média stojí víc, než kolik vyberou od uživatelů (čtenářů). Rozdíl musí dorovnat reklama. Za co platí zadavatelé reklamy? Za přístup k uživatelům. „Není to tedy tak, že vám média jen poskytují určitý produkt, zároveň něco prodávají zadavatelům reklamy – a to něco, to jste vy.
 3. Mediální elitářství
  Vlády, korporace a důležité instituce mají privilegované postavení při přístupu k informacím a umí média ovlivňovat. Nabídnou sólokapra nebo rozhovor s expertem. Jsou zásadním zdrojem generujícím zprávy, o který nechce žádný novinář přijít.
 4. Diskreditace
  Jakmile zveřejníte něco, co je nepříjemné mocným, dočkáte se negativní publicity – zpochybňování zdrojů, odvádění pozornosti, dezinformací.
 5. Společný nepřítel
  Nejlépe se daří sjednotit názor, najde-li se společný nepřítel, z něhož má veřejnost strach a lze na něj útočit. To může být komunismus, terorismus, imigranti apod.


Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

1 komentář:

CatCatherine25 řekl(a)...

To je super materiál pro mediální výchovu do škol, jejíž průběh bude ČŠI v blízké době sledovat.
K jeho aktualizaci učitelé najdou mnoho vhodných příkladů, např. při vynakládání finančních prostředků na podporu inkluze.

Okomentovat