7.4.17

Anna Putnová: Vzdělávání učitelů nemá být ani odměna ani trest

Projev při projednávání novely zákona o pedagogických pracovnících v Poslanecké sněmovně v pátek 7. dubna 2017: "Novináři se mě ptali, zda podpořím tuto novelu v případě, že neprojde můj pozměňovací návrh. Já odmítám kšeftovat s budoucností školství a jsem připravena navzdory tomu podpořit tuto novelu. Zůstane možná trocha lítosti nebo hořkosti, ale jsem přesvědčená, že to semínko naděje, že by učitelé mohli získat legitimní prostředek pro získání volna na sebevzdělání, už tady existuje a vyklíčí a vyroste možná v budoucí době v dalším volebním období. A musím říct, že by mi nevadilo, kdyby si to osvojili třeba sociální demokraté. Znovu opakuji, budeme hlasovat o novele, ale rozhodujeme o dětech, o našich dětech.
"Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové. Před závěrečným hlasováním o novele zákona o pedagogických pracovnících cítím povinnost vystoupit a sdělit některá stanoviska, a také připomenout pozměňovací návrhy, kterým jsme se v rámci výboru věnovali.

Já už jsem ve druhém čtení ocenila to, že se podařilo paní ministryni dostat novelu zákona do druhého čtení. Teď samozřejmě ta gratulace pokračuje, protože o kariérním řádu se mezi našimi učiteli a v našem Parlamentu mluví už hezkou řádku let. Je to krok, který považuji za krok jednoznačně správným směrem. Chceme, aby učitelé měli předvídatelnost, chceme, aby měli stanovené mantinely, aby měli garantované finance, které v rámci jejich profese budou podporovány.

Současně jsem ve druhém čtení také zmínila, že jsem přesvědčena, že tohle je novela, která opět bude muset být novelizována, abychom dokázali uspokojit ty požadavky učitelů tak, jak je slýcháme z praxe. Třístupňový kariérní řád samozřejmě způsobuje, že drtivá většina učitelů se ocitne ve druhém stupni, což do budoucna podle mého soudu bude nutně vyžadovat diferenciaci právě tohoto stupně. Myslím si, že k tomu, abychom mohli začít něco zlepšovat, musíme počkat, až praxe kariérní řád jako systém vstřebá a poté dojde k novelizaci. Chápu, že tento argument řadu mých kolegů nepřesvědčil pro to, abych je získala pro podporu kariérního řádu. Nicméně domnívám se, že i toto je způsob, jak se můžeme vypořádat, a měli bychom si to říct na rovinu, že kariérní řád není učitelskou veřejností ani obdivován ani velmi vítán.

Chtěla bych se také zmínit o některých pozměňovacích návrzích, které jsme projednávali. Prvně se stručně vyjádřím k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Novákové, která je dnes řádně omluvená. Její pozměňovací návrhy, které jsou pod body E1 až E4, zahrnují ustanovení kariérního poradce-koordinátora žákovské samosprávy jako odborníka, který pomáhá žákům a studentům identifikovat se se školou, koordinuje jednotlivé aktivity a vytváří pozitivní atmosféru ve škole. Tam, kde se tento koordinátor už dnes naučil spolupracovat s žáky i s učitelským sborem, se velmi osvědčil.

Ten druhý bod se týká volna pro vzdělávání učitelů. Je to můj pozměňovací návrh, který se vžil pod takovou zkratkou "sabatikl", který jsem avizovala a podrobně představovala ve druhém čtení. Mně je velmi líto, že jsem nedokázala přesvědčit školský výbor, aby podpořil tento návrh. Připomínky Ministerstva školství, které přicházely v tomto smyslu, vycházejí z předpokladů, že by tato instituce byla velmi nákladná a hovoří řádově o miliardách korun. Ten předpoklad a rozvaha, kterou jsem měla k dispozici, musím říct, že vychází ze špatné úvahy, a to, že učitelé budou čerpat toto volno všichni v jednom roce, navíc se předpokládá v té rozvaze, že se tak bude dít po dobu jednoho roku. Vzhledem k tomu, že ředitelé jsou lidé, kteří mají velkou zkušenost s personálními záležitostmi, s plánováním, není možné, aby tato situace nastala. Navíc se předpokládá, že přechodné období znemožní, aby se v jednom roce tyto prostředky takto zhmotnily, protože budou postupně nabíhat kurzy, budou nabíhat postupně nabídky pro učitele tak, aby mohli a dokázali vstřebat i to vzdělání, o které se jedná. Je to pozměňovací návrh, který je pod body B1 až B3.

Musím se ještě chvilku pozastavit u pozměňovacího návrhu, který se tváří jako kompromisní k mému pozměňovacímu návrhu, a to je pozměňovací návrh pana poslance Kořenka. Tam je požadavek na nenárokovost volna pro vzdělání učitelů. Je to požadavek, který jde proti systému, který buduje současné vedení Ministerstva školství tím, že se snaží sjednotit vzdělávací politiku v České republice. Nenárokovost by způsobila nepochybně výkladovou nejasnost a pravděpodobně by vedla k tomu, že by učitelé v jednotlivých krajích, v jednotlivých obcích a v jednotlivých školách se cítili zvýhodněni. Vzdělávání učitelů nemá být ani odměna ani trest. Má to být legitimní možnost, kterou mohou čerpat. A pokud není nároková, tak ztrácí smysl.

Chtěla bych podotknout, že jsem přesvědčena, že přijetí tohoto volna by v sobě zahrnovalo také velkou symboliku, kterou bychom podpořili prestiž našich učitelů. Stále mluvíme o učitelích prostřednictvím jichž chceme působit samozřejmě na naše děti. Mluvíme o učitelích, ale hlasovat budeme o dětech. O našich dětech. Chceme, aby naše děti měly učitele kvalifikované, motivované a spokojené.

Novináři se mě ptali, zda podpořím tuto novelu v případě, že neprojde můj pozměňovací návrh. Já odmítám kšeftovat s budoucností školství a jsem připravena navzdory tomu podpořit tuto novelu. Zůstane možná trocha lítosti nebo hořkosti, ale jsem přesvědčená, že to semínko naděje, že by učitelé mohli získat legitimní prostředek pro získání volna na sebevzdělání, už tady existuje a vyklíčí a vyroste možná v budoucí době v dalším volebním období. A musím říct, že by mi nevadilo, kdyby si to osvojili třeba sociální demokraté. Znovu opakuji, budeme hlasovat o novele, ale rozhodujeme o dětech, o našich dětech.Žádné komentáře:

Okomentovat