29.4.17

Anketa pro vyučující – první výsledky: Důležité problémy školství a vzdělávání se neřeší nebo se řeší nedostatečně

Josef Soukal shrnul na webu Asociace češtinářů první výsledky z počátkem dubna spuštěné anketa pro vyučující k problémům současného školství a vzdělávání.
Všechna témata nastíněná anketou vnímají hlasující jako důležitá, resp. vnímají je jako problémy, které je třeba řešit. Ani v jednom případě se nestalo, že by převládla odpověď NE; pouze u tří anketních bodů mírně převládla odpověď SPÍŠE ANO nad odpovědí ANO, u dalších bodů převládá či zcela dominuje odpověď ANO. Odpověď NE je ve všech případech výrazně menšinová.

Výsledky korespondují s průzkumem názorů probíhajícím ve facebookové skupině Pedagogická komora-diskuse i s většinovými názory objevujícími se v diskusích na webech Česká škola, pedagogicke.info i EDUin; v otázce inkluze jsou v souladu s nedávno publikovaným průzkumem Asociace speciálních pedagogů či s anketou, kterou společně připravily EDUin, Socialbakers, Median a nadace Albatros (se současnou podobou inkluze panuje velká nespokojenost mezi učiteli i veřejností).

Za nejdůležitější opatření hlasující považují
  • navýšení platů vyučujících, 
  • posílení postavení školy, 
  • revizi inkluze.
Jako samostatný bod jsme k anketě připojili téma profesní komory. Zde jsou výsledky nejednoznačné: Např. o členství v komoře má zájem jen třetina hlasujících, čtyři z deseti hlasujících volili odpověď NEVÍM; pro povinné členství v komoře se vyslovila jen necelá pětina hlasujících (o něco více bylo proti, většina opět volila odpověď NEVÍM).

V anketě k 7. 4. 2017 hlasovalo 182 vyučujících, nejvíce z nich působilo na základní škole (116) a střední škole (70).

Anketa bude probíhat do konce května 2017.

Výsledky hlasování budou využity i ke konkretizaci programu Učitelského profesního sdružení.

Žádné komentáře:

Okomentovat