27.3.17

Vyhodnocení ankety Asociace speciálních pedagogů ČR - Vývoj základního školství po 1. 9. 2016 – období prvního pololetí školního roku 2016/2017

Dotazník Asociace speciálních pedagogů ČR Vývoj základního školství po 1. 9. 2016 – období prvního pololetí školního roku 2016/2017 byl určen ředitelům škol, speciálním pedagogům, pedagogům, výchovným poradcům, školním speciálním pedagogům, školním psychologům, a ředitelům a vedoucím ŠPZ, speciálním pedagogům a psychologům ŠPZ. Otázky byly zadány v souvislosti se zněním materiálu „Společné prohlášení odborných asociací ve vzdělávání“, ze dne 3. 11. 2016.
Žádné komentáře:

Okomentovat