29.3.17

Video: Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma Proč rodiče zakládají nové školy, místo aby své děti umístili do té nejbližší?

Cílem Kulatého stolu SKAV a EDUin dne 23. března 2017 bylo hledat odpovědi na otázky: Co přinášejí tyto školy české společnosti? Co těmto rodičům nevyhovuje na systému veřejných škol?Jací rodiče do takových škol své děti dávají? Jak můžou rodiče ovlivnit kvalitu své školy? Jak vedle sebe mohou fungovat proinkluzivní snahy vedle možnosti zakládat soukromé školy? Jak se vyvíjí situace okolo zakládání nových škol v ČR?Účastníci panelové diskuze:

  • Jindřich Kitzberger, Duhovka Group
  • Pavel Kraemer, Institut pro podporu inovativního vzdělávání
  • Lucie Macášková Hejbalová, Projekt ScioŠkol
  • Petra Sakáčová, Dobrá škol(k)a, Zlín Prštné
  • Jana Straková, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta UK
  • Daniela Vodová, Spolek Hůrka, Kutná Hora

Moderoval:

  • Tomáš Feřtek, EDUin

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Cílem... bylo hledat odpovědi na otázky...

A našli, moji rádcové, našli?
Snad pytlici najdou dostatek času a sil, aby si ten proces hledání i s případnými výsledky poslechli. A tak by pytliky předběžně zajímalo, jestli tam padla i zcela, a tedy nepatřičná, zmínka o jistém potenciálu módnosti. Jen si vzpomeňme na takové minisukně. Kolik jen žen bez ohledu na věk a tělesnou konstrukci bylo ochotno riskovat zdravotní problémy, jen aby vyhovělo považadavkům aktuálního módního trendu. Jsou prostě věci, které právě frčí, a pak odezní, a zůstanou u nich jen ti, kteří si dobře rozvažují případná pro a proti. A tak můžeme od pěstování zaručeně zdravé, tedy vlastní zeleniny na zahrádce, do které stéká kdejaký sajrajt z okolních polí, pozvolna přejít přes sice nezanedbatelně riskantní, ale dítě obohacující domácí porody až k odkladům začátku povinné školní docházky. Není až tak moc pominulá doba, kdy poslal-li rodič dítko do školy v jeho šesti letech, byl svým okolím považován za méněcenného prostoducha, který netepe s moderními trendy.
Pytlici vyslovují tezi, že ono alternativní vzdělávací zakladatelství je důsledkem aktuálně nejmodernějšího pojetí výchovy nevýchovou. Kam taky jinam nasměrovat dítka, která jsou v systematicky vštěpovaném zcela a naprosto sebestředném pojetí světa zcela a naprosto nezvladatelná. Ona vybudovaná sebestřednost je dřive nebo později bezradnými rodiči, a ještě později i nešťastnými rodiči kamuflována jako široko daleko ojediněle sílná osobnost. Roste nám to tu jako ty houby po dešti. Kdo pořád ještě nevěří, nechť si najde pár hodin času, a posadí se na místo s vyšším výskytem rodičů s dětmi. Park, nákupní centrum, a tak nějak podobně. To se pak dějí věci. Na zemi se válející ječící potomek, a nad ním mírně zarudlí, ale o to víc bezradní rodiče.

V každém případě pytlici jsou svému svědomí povinnování připomenout a zdůraznit, že každý rodič má výsostné právo naložit s výchovou a vzděláním svých dětí právě tak, jak uzná za vhodné, aniž by se měl komukoli zpovídat, a to ve velmi široké nabídce možností. Každý štěstí svých dětí strůjcem, a kdo jak zasil, nechť i sklidí. Takže přinejmenším vzdělávání státní, družstevní, skupinové, soukromé, domácí, a také pozor(!), žádné!!!
Je až s podivem, a pytlikům tento jev nedá spát, že ani nejzarytějším zastáncům bezmezné svobody v čemkoli nevadí ta nesvoboda ze všech nesvobod nesvobodovatější, to jest povinná školní docházka, korunovaná pravidelně potupným vysvědčením, ať už v jakékoli podobě. To pak pytlíkum přijde to brojení proti nesvobodné, údajně tradiční škole jako poněkud pokrytecké. Jakože ta naše Studentská pečeť je nezanedbatelně zdravější, než jsou ty trapné produkty Zora.

Okomentovat