30.3.17

Podklady pro jednání tripartity: Financování technických vysokých škol

Financování technického vysokého školství je zajišťováno podle metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy založené na principu jednotného přístupu ke všem oblastem vzdělávání na vysokých školách (s jedinou významnější výjimkou, týkající se uměleckých vysokých škol). Nejvýznamnějším prvkem v rámci této metodiky, diferencujícím jednotlivé oblasti vzdělávání z hlediska finančního ocenění, jsou koeficienty ekonomické náročnosti (KEN). KEN zohledňuje rozdílnou ekonomickou náročnost jednotlivých studijních programů (jde o relace mezi studijními programy, nikoliv o skutečnou ekonomickou náročnost v absolutní hodnotě); standardní řada KEN má tyto hodnoty: 1,00; 1,20; 1,65; 2,25; 2,80; 3,50; 5,90. KEN studijních programů v oblasti technických věd a nauk se pohybuje v intervalu 1,2 - 2,8 (průměr = 2,0), je tedy průměrný (v oblasti přírodních věd a nauk rovněž v intervalu 1,2 - 2,8 (průměr KEN z programů v této oblasti je 2,1), v oblasti zemědělsko-lesnických a veterinárních věd a nauk v intervalu 1,2 - 3,5 (průměr = 2,2), v oblasti zdravotnictví, lékařských a farmaceutických věd 2,25 - 3,5 (průměr = 2,6), v oblasti společenských věd, nauk a služeb v intervalu 1,00 - 1,65 (průměr 1,1) a v oblasti věd a nauk o kultuře a umění v intervalu 1,0 - 6,9 (průměr = 3,2)).


Žádné komentáře:

Okomentovat