27.3.17

Otevřený dopis Ivany Málkové, ředitelky a majitelky Školy Hrou, ministryni školství Kateřině Valachové


Vážená paní ministryně,

ministerstvo, které zastupujete, zvyšuje v tomto roce počet zamítnutých žádostí nově vznikajících škol, přestože (dle mých informací) splňují zákonem stanovené podmínky. Další žadatelé na vyrozumění čekají, ačkoliv zákonem stanovená lhůta pro vyrozumění uplynula. Někteří vědí o zamítavém stanovisku prostřednictvím nahlížením do spisu a na vyrozumění také čekají. Kromě toho dochází k zamítání žádosti o rozšíření kapacity již fungujících škol. Podle mých informací se to týká kolem čtyřiceti žadatelů.

Vyjadřuji tímto svůj nesouhlas a prosím Vás o prověření stávající situace.

První inovativní školy v ČR vznikly před 27 lety. Škola Hrou, kterou jsem dvacet let spoluvytvářela a vedla, byla jedna z nich. Nejstarším absolventům je přes třicet let, stávají se rodiči a mnozí z nich chtějí pro své děti podobnou školu, jakou sami navštěvovali. A takových na školním trhu moc není. Zvyšující se množství žadatelů vnímám jako jasné vyjádření nespokojenosti části rodičů s nabídkou škol stávajících. Znám skupiny rodičů, kteří se snažili vést dialog s vedením školy v místě, kde žijí. Někteří našli prostor pro spolupráci a stávající prostředí společně kultivují, jiní neuspěli. To je vedlo k potřebě založit školu vlastní.

Založení nové školy je dlouhodobý závazek, který vyžaduje odhodlání, odvahu, energii, čas a finanční prostředky. S některými nově vzniklými školami jsem v profesním kontaktu, a tak mám možnost vidět, jakým způsobem pečují o vztahy s dětmi, učiteli i rodiči. Ve větší míře jsou to školy s malým počtem dětí, kde si děti učivo osvojují přirozeně a se zájmem. Chyba je pro ně vítanou výzvou a každý z nich má možnost zažívat úspěch. Jsou vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti. Mohou být samy sebou a pokud se děje něco nepříjemného, nejsou trestány, ale učí se hledat východisko. Jsou inspirací, obohacením a doplňkem k tradičnímu proudu.

Mrzí mne, že je na tyto školy pohlíženo jako na nevítanou konkurenci. Podle mne naopak přispívají k proměně školního prostředí tam, kde vývoj nestíhá požadavky doby. Čím více inovativních škol vznikne, tím rychleji vejde do kolektivního vědomí nový „standard školy“. Až k tomu dojde, počet inovativních škol se přirozeně ustálí.

Vážená paní ministryně, žádám Vás, abyste prověřila všechny již zamítnuté žádosti a dohlédla na to, aby ty, které splňují zákonem dané podmínky, byly zařazeny do Registru sítě škol a bylo jim umožněno kvalitou poskytované služby prokázat, zda na trhu obstojí či nikoliv.

Ivana Málková, spoluzakladatelka, učitelka, ředitelka a majitelka Školy Hrou
(v letech 1991-2010)

V Praze dne 20. 3. 2017

Převzato z autorčina blogu na iDNES.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat