22.3.17

Otevřený dopis ČRDM předsedovi a místopředsedům vlády

Z dopisu vybíráme: "Návrh zákona reaguje na situaci z doby absence veřejných rejstříků, která už je za námi. Nepřináší větší transparentnost, ale více zbytečné byrokracie na straně neziskového sektoru i úřadů. Nestanoví žádné benefity – ty ponechává na případné budoucí legislativě, zato znamená nárůst nákladů spojených s novými úředními povinnostmi pro stát i neziskový sektor."


Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás v zastoupení níže uvedených velkých střešních a dalších významných organizací neziskového sektoru. Rádi bychom Vás oslovili ve věci návrhu Zákona o statusu veřejné prospěšnosti, sněmovní tisk 1005. Na přípravě tohoto zákona jsme se podíleli, někteří ho mnohokráte v historii připomínkovali. Někdo s nadějí, že na konci bude novela, která pomůže rozvoji a transparentnosti neziskových organizací, někdo spíše s obavou, že se tomu tak nestane. Bohužel se naplnila pesimistická vize. Návrh zákona doputoval i přes velké množství připomínek a negativní postoj Legislativní rady vlády do Poslanecké sněmovny v době, kdy už zcela přestal být potřeba.

Situace se za dobu přípravy zákona změnila. Neziskové organizace jsou díky veřejnému rejstříku a všem zveřejňovaným povinnostem, daným zákony daňovými, účetními i občanským zákoníkem, čitelným a transparentním partnerem veřejné správy. Kromě jmen a adres statutárních zástupců, zveřejňují dnes ve sbírce listin stanovy i závěrkové účetní dokumenty. Mnohé organizace jdou nad rámec svých povinností a na svých internetových stránkách se snaží ukázat veřejnosti, že nemají co skrývat. Zakládají transparentní účty, zveřejňují zápisy z jednání, videa, výroční zprávy. Některé organizace podstupují dobrovolně různé certifikační procesy. Tímto se stávají srozumitelnějšími jak pro dárce, tak pro veřejnost. Ti z nás, kteří dostávají státní dotace, jsou prověřováni daleko nad rámec navrhovaného zákona. Projekty podpořené dotacemi se dnes zveřejňují na webových stránkách ministerstva financí.

Ministerstvo financí během dlouhých příprav tohoto zákona zavedlo do zákona o daních z příjmů institut veřejně prospěšného poplatníka a dalo jasně najevo, že veškeré daňové benefity si bude řešit samo. Spolupráci na tomto zákonu nevidělo jako možnou a přínosnou.

Návrh zákona reaguje na situaci z doby absence veřejných rejstříků, která už je za námi. Nepřináší větší transparentnost, ale více zbytečné byrokracie na straně neziskového sektoru i úřadů. Nestanoví žádné benefity – ty ponechává na případné budoucí legislativě, zato znamená nárůst nákladů spojených s novými úředními povinnostmi pro stát i neziskový sektor.

I vláda ve svém usnesení konstatovala, že zákon postrádá vizi, k čemu by měl vlastně sloužit. Není náhodou, že předkladatel, Ministerstvo spravedlnosti, spolu s Ministerstvem financí dostalo za úkol řešit absenci této vize v zadané analýze (viz usnesení ze dne 14. prosince 2016 č. 1106).

Prosíme, nedopusťme, aby sněmovna ve formě daného návrhu zákona o veřejné prospěšnosti, schválila nepotřebnou, nedomyšlenou a ve svém důsledku možná i škodlivou právní normu jen proto, že je v legislativním plánu vlády nebo že s ní počítá občanský zákoník.

Ing. Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže
PhDr. Tereza Valkounová, Ph.D., předsedkyně Asociace lesních mateřských škol
Hana Stelzerová, ředitelka České ženská lobby, z.s.
Pavel Přibyl, ředitel Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS)
Ing. Petr Lebeda, MA, ředitel Glopolis o.p.s.
Mgr. Yvona Kreuzmannová, předsedkyně Iniciativy pro kulturu / VSNNOKU (Volné sdružení NNO v kultuře a umění)
Jan Gregor, předseda koalice Za snadné dárcovství
Jan Kroupa, NETT - nezávislý think-tank
Ing. Jolana Turnerová, výkonná ředitelka Spiralis, z. s.
Ing. Vlastimil Birčák, místopředseda Svazu tělesně postižených v České republice z.s.
David Ondráčka, ředitel Transparency International Česká republika, o.p.s.
Mgr. David Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu

Žádné komentáře:

Okomentovat