22.3.17

NÚV: Zájem žáků o technicky zaměřené obory roste

Trend většího zájmu o technicky zaměřené obory pokračuje. Podíl těch, co se hlásí k maturitnímu studiu na odborných školách, vzrostl na 37 %, což je nejvíce za posledních 20 let. Celkový podíl nově přijatých žáků v oborech s maturitou tak dosahuje téměř 70 %. Zveřejňujeme nejnovější data k vývoji vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR.


Přibývá žáků technicky zaměřených oborů jak v učebních, tak v maturitních oborech středních škol. Oproti minulému školnímu roku se více žáků hlásí do oborů ze skupiny Elektrotechnika a Strojírenství. Roste také zájem o obory ze skupiny Osobní služby. Naopak největší pokles byl zaznamenán v gastronomických oborech, a to jak v učebních, tak i maturitních oborech.

Podíl žáků přijatých do maturitních oborů odborného vzdělání dosáhl v tomto roce hodnoty 37,1 %, což je nejvíce v historii. Podíl maturantů tak dosáhl na 69,2 %. Nejvyšší meziroční nárůst vykazují skupiny Právní a veřejnosprávní činnost, dále Zdravotnictví a také Strojírenství.

Podíl žáků vstupujících do gymnaziálního vzdělávání (či do vyššího stupně víceletých gymnázií) se po pozvolném nárůstu do roku 2012/13 v posledních letech stabilizoval na hodnotě 22,5 %. Nezanedbatelný podíl nově přijatých žáků – mírně přes 6 % – tvoří žáci maturitních oborů zahrnujících odborný výcvik (kategorie L0). Své místo ve vzdělávacím systému mají i vyšší odborné školy, kam se ročně hlásí více než 8 700 žáků.

Výrazný nárůst vykazují počty dospělých vstupujících do tzv. zkráceného studia. Za posledních deset let vzrostl jejich počet zhruba sedmkrát – z celkem 388 osob v roce 2006 na 2841 v roce 2016. Výrazně klesá počet zájemců o nástavbové studium, a to jak v denní, tak v jiné formě (dálkové, příp. kombinované studium).

Na střední školy již míří silnější populační ročníky z přelomu století, v celkových počtech žáků však bude pokles ještě určitou dobu pokračovat. Velké snížení počtu žáků v gastronomických učebních oborech ovlivnilo i celkový počet žáků přijatých do učebních oborů jako celku a to se projevilo poklesem jejich podílu poprvé v historii pod 30 %.

Podrobnosti v publikaci Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2016/17.

Žádné komentáře:

Okomentovat