3.3.17

Nina Nováková: Interpelace ministryně školství ve věci mateřských škol v malých obcích

Z interpelace na 55. schůzi Poslanecké sněmovny dne 2. března 2017 vybíráme: Jak by se v praxi dala zjednodušit situace malých obcí, resp. starostů malých obcí, opravdu je to pár stovek lidí, kteří nepochybili nějak v tom, že vědí, že pokud jsou tam děti, pokud tam mají rodiny s dětmi, musí pro ně zabezpečit v nejbližší základní škole vzdělávání. V okamžiku, kdy jsme ovšem díky školskému zákonu zavedli jako povinný také poslední ročník předškolního vzdělávání, tak tito starostové jsou postaveni před problém a já ho hned teď popíši. Oni se o své děti, o skupinku dětí postarají, a to tak, že ty děti jsou spolu neformálně vzdělávány, ale vlastně tyto děti jsou v modelu, nebo budou v modelu individuálního vzdělávání. A teď nastává problém. Mateřské školy v příslušné nejbližší největší obci by je sice klidně přezkoušely a vedly jako děti, které jsou individuálně vzdělávané, ale odmítají si je jaksi zařadit do svého seznamu, protože potom jim vyčítají rodiče z daného města, že jim vlastně zabírají místo.


Poslankyně Nina Nováková: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vážená paní ministryně, prosím, chápejte moji interpelaci spíše jako upozornění a výzvu, jak by se v praxi dala zjednodušit situace malých obcí, resp. starostů malých obcí, opravdu je to pár stovek lidí, kteří nepochybili nějak v tom, že vědí, že pokud jsou tam děti, pokud tam mají rodiny s dětmi, musí pro ně zabezpečit v nejbližší základní škole vzdělávání. V okamžiku, kdy jsme ovšem díky školskému zákonu zavedli jako povinný také poslední ročník předškolního vzdělávání, tak tito starostové jsou postaveni před problém a já ho hned teď popíši. Oni se o své děti, o skupinku dětí postarají, a to tak, že ty děti jsou spolu neformálně vzdělávány, ale vlastně tyto děti jsou v modelu, nebo budou v modelu individuálního vzdělávání. A teď nastává problém. Mateřské školy v příslušné nejbližší největší obci by je sice klidně přezkoušely a vedly jako děti, které jsou individuálně vzdělávané, ale odmítají si je jaksi zařadit do svého seznamu, protože potom jim vyčítají rodiče z daného města, že jim vlastně zabírají místo. Vím to od dvou starostů. Domnívám se, že to může být starostů více. Takže v zásadě ta pomoc by byla, kdyby ty mateřské školy mohly přezkušovat, ale nemusely vlastně pro tyto děti držet místo. Děkuji, paní ministryně.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Nině Novákové. Paní ministryně, máte slovo.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za tuto interpelaci. Jako vždy je pravdivá, odpovídá tomu, co terén řeší. Nicméně co se týká vlastně této situace, komunikujeme jak s Asociací předškolního vzdělávání, tak se Svazem měst a sdružení místních samospráv a v řádech několika dnů bychom měli vydat přesné doporučení, kde budou vědět všichni, jak mají postupovat. Podotýkám, netýká se to jenom této jedné otázky, ale vzniká tam řada dalších otázek v předškolním vzdělávání, takže chystáme takový balíček, aby si všichni byli jisti.

A zjednodušeně řečeno se dá říct, že v těchto situacích budou naváděni všichni zúčastnění tak, a také to bude zafinancováno ze strany ministerstva, že ty dané děti, které zvolí individuální vzdělávání, tak nebudou započteny do kapacity ve smyslu financování a plně budou zafinancovány ty děti, které budou přijaty na místa těch, co využili individuální vzdělávání. Nebudu to teď dále rozvíjet, je tam samozřejmě několik ekonomických a právních otázek, které jsme museli rozlousknout, nicméně v tuto chvíli to máme připraveno, takže věřím, že nevznikne žádná panika. A tam, kde se dá říct, že můžeme povolat zdravý selský rozum, tak ho samozřejmě v plném rozsahu využijeme.

Na závěr bych chtěla říct, že tyto situace se zejména na základě mých statistických detailních zjištění týkají zejména Prahy a Středočeského kraje, takže jenom chci říct, že v případě Středočeského kraje a Prahy provádíme také detailnější lokální zjišťování kapacit a máme zájem na tom, aby všechno proběhlo hladce a všichni byli spokojeni.

Na závěr bych chtěla říct, že co se týká tzv. přezkušování dětí v mateřské škole, opravdu chceme zajistit podporu a také financování pro mateřské školy tak, aby se jednalo o návštěvu, je to vlastně takový předzápis, a pomoci jak dětem, tak rodičům. V žádném případě to nebude nějaké opravdu pronásledování dětí nebo rodičů nějakou administrativní zátěží. Má jim to pomoci a děti samozřejmě spíše z toho mají mít pěkný zážitek než že by se něčeho takového bály. Tak to jenom chci na závěr říct, že opravdu se snažíme, aby to bylo pečlivě zpracováno. A samozřejmě si dovolím, vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím, přislíbit paní poslankyni zaslání tohoto detailního doporučení, aby měla pro občany ve svém obvodu detailnější informace.

Žádné komentáře:

Okomentovat