21.3.17

MŠMT: Vysoké školy vzdělávající učitele si rozdělí 70 milionů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes vyhlásilo Výzvu k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků. Tato výzva s finanční alokací 70 milionů korun je jedním z opatření, kterým ministerstvo reaguje na přetrvávající nedostatek kvalitních pedagogů ve vzdělávacím systému České republiky.


Cílem Výzvy je prostřednictvím podpory rozvoje profesní připravenosti studentů učitelství a jejich vstupu do školské praxe napomáhat tomu, aby absolventi studijních programů neodcházeli po úspěšném ukončení studia mimo školský sektor a naopak začali působit jako pedagogičtí pracovníci na různých stupních školské soustavy.

Na rozdíl od dalších souběžně připravovaných nebo již probíhajících opatření na podporu řešení nedostatku kvalitních pedagogů (např. Výzva Pregraduální vzdělávání v rámci OP VVV) je tato výzva zaměřena na studijní programy, ve kterých jsou vzděláváni budoucí pedagogové, na všech veřejných vysokých školách, nikoliv pouze na pedagogických fakultách.

Výzva navazuje na obdobné podpory realizované ministerstvem školství v letech 2014-2016, kdy bylo na podporu rozvoje profesní připravenosti studentů učitelství a jejich vstupu do školské praxe z Fondu vzdělávací politiky vynaloženo celkem 160 mil. Kč.

Žádné komentáře:

Okomentovat