27.3.17

MŠMT: Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje metodický materiál k nastavení pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s poruchou autistického spektra ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví a nastavení systémové metodické podpory a práce s rodinou a školou či školským zařízením.


Dne 21. března 2017 schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy metodický materiál s názvem „Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví. Nastavení systémové metodické podpory a práce s rodinou a školou či školským zařízením“.

Materiál je samostatnou přílohou č. 22 dokumentu MŠMT „Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže“ č. j.: 21291/2010-28.

Materiál obsahuje:

  • charakteristiku PAS,
  • specifika chování žáků s PAS,
  • příčiny vzniku problémových situací u žáků s PAS,
  • pravidla předcházení rizikových situací,
  • příklady dobré či špatné praxe,
  • spolupráci na úrovni škola – rodič - odborní pracovníci,
  • doporučený postup školy pro prevenci projevů rizikového chování,
  • doporučení na zajištění bezpečnosti a zdraví - školní řád - krizový plán.

Samostatnou přílohou je návrh struktury a obsahu formuláře „Krizový plán pro případ předcházení vzniku problémových situací u žáků s PAS ve školách či školských zařízení“.

Metodický materiál je jedním z dílčích opatření plynoucích z Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin, který vzala vláda České republiky na vědomí dne 8. února 2016.

Ke stažení:

Žádné komentáře:

Okomentovat