29.3.17

MŠMT: Informace o postupu prací na zavádění kariérního systému učitelů (stav ke dni 15. 3. 2017)


Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů

Harmonogram projednávání:

28. 2. 2017 – proběhlo druhé čtení novely zákona v PS PČR
22. 3. 2017 – proběhne schůze garančního výboru
3 – 4/2017 – třetí čtení novely zákona v PS PČR
5/2017 - projednání v Senátu PČR
1. 9. 2017 – účinnost novely zákona (s některými výjimkami s pozdější dobou účinnosti)

Stav zpracování prováděcích předpisů v souvislosti s kariérním systémem učitelů

V současné době byly zpracovány legislativní návrhy prováděcích předpisů – vyhlášky o atestačním řízení, vyhlášky o standardu učitele, novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb. a novely vyhlášky č. 317/2005 Sb., které vyplývají ze zmocnění v novele zákona č. 563/2004 Sb. nebo jejichž novelizace byla vyvolána novelou zákona. Termín pro zpracování finální verze všech prováděcích předpisů a jejich projednání poradou vedení je stanoven na 31. 3. 2017.

Standard učitele – v současné době probíhají intenzivní práce na dokončení indikátorů pro postup do druhého kariérního stupně tak, aby byla finální verze dokončena do 31. 3. 2017.
1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Standard učitele – v současné době probíhají intenzivní práce na dokončení... tak, aby byla finální verze dokončena do 31. 3. 2017.

Konečně se pytlici dočkali! Takže už zítra se dozvědí, kde celá ta léta dělali chybu, že jsou trvale považování za špatné učitele, aniž by jim kdo kdy prozradil, co činit pro zlepšení stavu.
Jen ty pytliky pytlikovaté poněkud mate, že z toho názvu 'standard učitele' nějak vypadlo ono magické 'kvality práce'. A nebo jsou to snad různé věci? To by ale bylo pro pytliky velké, snad až životní zklamání.

Okomentovat