20.3.17

Martin Fendrych: Úřad je bůh, lhůty pro něj neplatí. Občan jen ubohý červ, který žije v kafkárně

Když něco po státu chcete, obíháte, žádáte, prosíte, úřad zůstává v klidu. V klidu však má být občan, který chce něco změnit, kmitat by měl úřad.

Z článku v Aktuálně.cz vybíráme:

Moje známá učitelka mi popsala, co ji potkalo. Učí na prvním stupni česko-německé školy a pro děti připravili v rámci Erasmu projekt "Die Welt ist bunt - Die Kunst zusammen zu leben" (Svět je pestrý - umění žít společně). První část se týkala práv dětí a popisovala cestu jedné dětské uprchlice do Evropy.

Část rodičů si stěžovala, že takové věci ve škole nechtějí, jeden rodič posléze přinesl papír z ministerstva školství, který vytvořil a podepsal ministerský rada a byl opatřen hlavičkou ministerstva. Ve stanovisku onoho rady stály věty jako "U tématu migrace a projektů německé provenience lze ředitelům doporučit obzvláštní obezřetnost, neboť tamní neziskový sektor je úzce zájmově spjat s velkým byznysem kolem péče o nelegální imigranty".(...)

To se odehrálo před více než čtyřmi měsíci, loni začátkem listopadu. Dodnes se učitelka nedozvěděla, jestli ministerský rada postupoval správně (zjevně nikoliv). Jediné, co jí náměstkyně napsala, bylo, že dotaz přeposílá věcně příslušné sekci ministerstva. Šmytec.
1 komentář:

mirek vaněk řekl(a)...

Co autor udělal pro zlepšení této situace, když byl u moci a měl kompetence s tím něco dělat?

Okomentovat