4.3.17

Jiří Zlatuška: Interpelace ministryně školství ve věci povolování nových soukromých základních škol

Z interpelace na 55. schůzi Poslanecké sněmovny dne 2. března 2017 vybíráme: Co mě na tom stavu znepokojuje, je tendence pod vizí toho, že se někdy v budoucnu stát postará o zkvalitnění základního školství, což je samozřejmě aktivita, ke které vy osobně i tady tato vláda výrazným způsobem přispívají. A myslím si, že posun tímto směrem je zde patrný. Je to příslib do budoucnosti. A problémy, které zde máme dnes, i respektující(?) volbu rodičů škol pro své děti, tak tady toto ztěžování vytváření malého segmentu, který v tom celku by se víceméně ztratil, ztěžování tohoto postupu neprospívá školskému systému jako celku a spíš prospívá jenom zavedeným líným kaprům, tak říkajíc.Poslanec Jiří Zlatuška: Vážená paní ministryně. V tisku tento týden proběhly zprávy o tom, že jsou velké potíže se zařazováním nově vznikajících soukromých nebo církevních škol do rejstříku škol, tedy povolování vzniku nových základních škol ze strany Ministerstva školství. Jako důvody, které se objevují, je objevují argumenty, které na mě působí dojmem účelovosti, protože jsou to odkazy na plány rozvoje krajů, ve kterých ovšem krajští zastupitelé specificky o těch základních školách nerozhodují. To je jeden problém, protože tyhlety součásti tam byly zařazeny kvůli středním školám, které mají jako zřizovatele.

Co mě na tom stavu znepokojuje, je tendence pod vizí toho, že se někdy v budoucnu stát postará o zkvalitnění základního školství, což je samozřejmě aktivita, ke které vy osobně i tady tato vláda výrazným způsobem přispívají. A myslím si, že posun tímto směrem je zde patrný. Je to příslib do budoucnosti. A problémy, které zde máme dnes, i respektující(?) volbu rodičů škol pro své děti, tak tady toto ztěžování vytváření malého segmentu, který v tom celku by se víceméně ztratil, ztěžování tohoto postupu neprospívá školskému systému jako celku a spíš prospívá jenom zavedeným líným kaprům, tak říkajíc.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte, abych odpověděla na interpelaci. Dříve než samozřejmě velmi zdvořile odpovím, tak opravdu před závorku vás prosím, zda by bylo možné opustit ten předsudek, že veřejné školy jsou nekvalitní a jsou to líní kapři, zatímco soukromé školy jsou kvalitní a jsou to kvalitní dravé štiky. Pravda, jak už to tak v životě bývá, je někde uprostřed. Zkrátka máme školy kvalitní a nekvalitní bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem.

Teď k tomu, co se děje nebo neděje ve školském rejstříku. Především, a už jsem několikrát toto velmi razantně řekla v médiích, popírám a označuji za lež spekulace, že by snad došlo k nějaké změně státní politiky ve smyslu zápisu do školského rejstříku ve smyslu stopka soukromým školám. Je to lež.

K čemu samozřejmě dochází, a dochází kontinuálně, a já jsem se tím nikdy netajila po celou dobu, co jsem ve funkci, že školský rejstřík v minulosti nebyl dobře veden, nebyl dobře spravován, myslím byrokraticky spravován. Z pohledu správního řízení, z pohledu odůvodňování neodůvodňování zápisu nezápisu, z pohledu zohledňování zákona, ústavního pořádku, strategie vzdělávací politiky, dlouhodobého záměru státu, na ten se poněkud zapomíná ve věci vzdělávací politiky, tak dlouhodobých záměrů krajů. Tomu ostatně také napovídají některá rozhodnutí soudů, která v tomto ohledu vyčinila státu a Ministerstvu školství, že svá rozhodnutí v minulosti neodůvodňoval.

Proto jediné, co je změna, je to, že pokud v první instanci ministerstvo vydává rozhodnutí o zápisu nebo nezápisu, musí respektovat všechna pravidla. Týká se to jak veřejných, tak soukromých škol, a musí svá rozhodnutí odůvodňovat. To je všechno. Zároveň nebudu nikterak detailně rozvíjet další úvahy na toto téma, protože bych chtěla zdůraznit, že jako ministryně školství rozhoduji až o rozkladu, a to na základě doporučení rozkladové komise. A musím říct, že se chystám některé své kolegyně a kolegy z nevládních organizací upozornit na fakt, že některé jejich jednání by mohlo být považováno za ovlivňování neveřejného správního řízení. A to myslím smrtelně vážně.

A na závěr chci říct, proč jsem tak rozezlena, proč se mě to tak dotýká. A je to proto, že jsem to já, jako sociální demokratka, která za poslední dva školní roky zcela narovnala postavení soukromých škol vůči veřejným, odstranila nerovnosti ve financování. A jenom v letošním roce získaly soukromé školy na základě návaznosti na normativní financování 10 % financí navíc. Takhle vypadá někdo, kdo likviduje soukromé školství? Chci ale, aby pravidla platila pro všechny, pro veřejné a soukromé školy. A na závěr bych chtěla říct, že neustoupím z této své pozice průchodu práva, jako právník. A myslím, že jste se měli možnost o tom přesvědčit u mnoha jiných kauz. Je to moje občanská pozice. Nenechám se zastrašit.

Poslanec Jiří Zlatuška: Já bych chtěl doplnit to, co jsem říkal, v tom smyslu, jednak tedy... Já samozřejmě nezastrašuji, aby bylo jasné. To poslední, doufám, nesměřovalo ke mně. Ale v okamžiku, kdy jsem se zmínil o těch líných kaprech, kteří to mají jednodušší, tak samozřejmě v těch proporcích škol, když si vezmu počet státních škol a rozsah státního školství, čistě statistiky tam musí být výskyt takových setrvačně působících větší než v těch nově vznikajících, z přirozeného důvodu mrštnějších. A to, oč se mi jedná, je to, co mám v názvu interpelace, že mám starost o potlačování diverzity škol, byť to může být prostřednictvím ustanovení v tom příslušném správním řízení.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Budu velmi stručná. V žádném případě nechci potlačovat diverzitu škol, tomu neodpovídá žádným způsobem moje jednání. Koneckonců také řada soukromých škol je povolována. Je tam povolován zápis do školského rejstříku, takže o potlačování diverzity nemůže být ani řeči. Jak říkám, s ohledem na to, že budu rozhodovat případně v druhé instanci, zdržím se detailnějších komentářů, které by mě případně napadaly. A mohu jenom říct, že nepotlačuji diverzitu, nechci ji potlačovat, chci, aby pravidla byla platná pro každého. To je všechno.

Žádné komentáře:

Okomentovat