16.3.17

Petr Schreib: Inkluze znamená více peněz, ale i rizika

Zavedení inkluze znamená více peněz pro školy, ale také možná rizika do budoucna. Například zařazení žáka s výraznou poruchou chování může snížit školní úspěšnost ostatních dětí ve třídě.

Julie Čechová pracuje jako speciální pedagožka v jedné z pražských základních škol a nová pravidla pro inkluzivní vzdělávání se tak její práce výrazně dotkla. Zejména z hlediska financování, kde vnímá zlepšení. Upozorňuje však i na možná rizika, která se mohou teprve projevit.


Celý článek v Deník.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat