10.3.17

Dotazník: Vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací na základní škole

Nela Teufertová, studentka Speciální pedagogiky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, Univerzita Palackého v Olomouci, žádá o vyplnění anonymního dotazníku, který se zabývá tématem „Pozitiva a negativa vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací v základní škole a v základní škole praktické“. Tento dotazník je určen škole, kde se vzdělává žák s lehkou mentální retardací. Získané výsledky budou použity pro zpracování průzkumné části její diplomové práce.


Dotazník naleznete na Survio.com

Žádné komentáře:

Okomentovat