27.3.17

Bořivoj Brdička: Zuckerbergův manifest

Zpráva o sdělení, které zakladatel a majitel Facebooku Mark Zuckerberg poslal svým přívržencům. Naznačuje v něm další vývoj této platformy včetně komentáře.


Poměrně důležitý vzkaz poslal nedávno zakladatel a majitel Facebooku (dále FB) Mark Zuckerberg svým poddaným. Někteří komentátoři se domnívají, že je reakcí na zvolení Donalda Trumpa, na němž měla tato sociální síť svůj podíl. Vzkazuje v něm, kam se bude snažit nasměrovat další vývoj FB, a naznačuje, jak toho chce dosáhnout. Cituji: „V době, jako je tato, je tou nejdůležitější věcí, kterou my na Facebooku můžeme udělat, vytvoření takové sociální infrastruktury, která dá lidem možnost vybudovat všem prospěšnou globální komunitu.“ [1] Není to tak dlouho, co jsme takovému uskupení lidí spojených komerční online službou začali říkat platformní společnost.

Zuckerberg se v manifestu věnuje celkem 5 základním oblastem, které se budou jeho vývojáři snažit ovlivňovat (prostřednictvím algoritmu v pozadí):
 1. Podpora místním komunitám
  Snaha o nastolení vzájemně se respektující lidské společnosti na naší planetě musí vycházet z ovlivňování tradičních lokálních komunit, které vznikají na základě specifických zájmů (spolky, kluby, školy apod.). Zatímco fyzické spojení v rámci spolků se spíše zhoršuje, online kontakty se rozšiřují. Na FB je cca 100 milionů lidí zapojeno do tzv. „smysluplných“ (very meaningful) skupin. To jsou ty, které se stávají významnou složkou sociálního života těchto uživatelů FB. Právě takové skupiny chce Zuckerberg podporovat, a to tak, že se budou vyvíjet nové nástroje pro správce s cílem jejich vliv posilovat a rozšiřovat.
 2. Bezpečnost
  FB je již v současné době významným činitelem v mnoha různých bezpečnost narušujících situacích. Typickým příkladem je specializovaná funkce umožňující se spojit s lidmi ohroženými nějakou místní katastrofou (Safety Check), která je iniciována v případech, kdy větší množství uživatelů informuje o takové události.
  Zuckerberg by však chtěl mnohem více využívat služeb umělé inteligence (AI). Nedávno bylo do algoritmu ovládajícího FB zabudováno rozpoznávání úmyslu spáchat sebevraždu (po několika případech přímých přenosů). Tato funkce je ale jen vrcholem ledovce. AI se stává nedílnou součástí FB. Upozorňuje administrátory na různé případy nevhodného chování uživatelů, což umožňuje rychlou reakci v situacích, kdy dochází k verbování teroristů, šikaně, nelegální činnosti, šíření pornografie apod. Do budoucna se počítá s tím, že bude to, co je nevhodné, posuzováno v závislosti na místních zvyklostech (třeba náboženských).
 3. Informovanost
  Smyslem sociálních sítí je dávat lidem možnost se vyjadřovat k věcem, které je zajímají. Ke každému tak mohou proniknout informace všeho druhu. Jak víme, ne všechny jsou pravdivé (Dezinformace vítězí!?). FB již dnes umožňuje vybraným uživatelům pořídit si tzv. verifikovaný účet, jenže to nestačí. Lidé se dnes rádi sami zavírají do komnaty ozvěn, v níž se šíří jen takové informace, které chtějí slyšet. Vybudovat globální komunitu ale nelze bez vzájemného porozumění a respektu (Různost je obtížná). Bude to jistě velmi obtížné, ale Zuckerberg chce snižovat polarizaci názorů tím, že bude předkládat zprávy zahrnující celé spektrum odlišných perspektiv (nejen opačný pohled na věc).
Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat