8.2.17

Výzva zřizovatelům soukromých škol

V pondělí 6. 2. 2017 se poprvé v celostátních médiích objevila informace o tom, že Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy hodlá zamítnout všechny žádosti soukromých a církevních škol o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení.


Tato informace zatím není oficiální, nicméně zaznívá z mnoha stran - např. od zástupců měst a krajů, samotných žadatelů o zařazení do sítě škol, odborníků v oboru atd. Samotné tiskové oddělení ministerstva tuto informaci zatím označilo za nepravdivou. Proč tedy MŠMT ČR vědomě porušuje zákon a nevydalo rozhodnutí v zákonné 90ti denní lhůtě? Proč už několik měsíců leží všechny zpracované podklady žadatelů v kanceláří pana náměstka Pícla? Kdo hraje na čas a nechává v nejistotě rodiče žáků, žadatele a jejich partnery? Zákonná lhůta je stanovena proto, aby zřizovatelé nových škol mohli zvládnout přípravu nastávajícího školního roku – to chce ministerstvo svévolně zničit nemalé investice desítek, možná stovek lidí či zájmových sdružení? Zklamat tisíce rodičů a dětí a nedat jim možnost volby?

Ministerstvo bude s největší pravděpodobností argumentovat nenaplněnou “kapacitou” stávajících škol v regionu. Kapacitou - jakýmsi imaginárním pojmem vyjadřujícím kolik dětí je možné nacpat pod jednu střechu. Před dvaceti lety většinu základních škol navštěvoval dvojnásobek či dokonce trojnásobek dětí a tyto počty jsou v oficiálních dokumentech dodnes vedeny jako kapacita školy. Není potom vůbec těžké tvrdit, že již existující školy jsou poloprázdné a je tedy naprostý nesmysl povolit existenci dalších! Nehledě na to, že málokterá budova školy je dnes schopna pojmout deklarovanou kapacitu žáků, protože místo tříd jsou nyní odborné učebny nebo také další právní subjekty. Už teď to v mnoha školách vypadá tak, že ve třídě sedí 29 prvňáčků a jeden zoufalý učitel se je snaží něco naučit. Má ve třídě děti, z nichž některé už umí číst, děti, které mají speciální vzdělávací potřeby, děti, které neumí ani držet tužku... - to vše v jedné třídě. To je ten tlak na plnou kapacitu škol.

Navíc ani “nenaplněná kapacita stávajících škol” není argument celorepublikový. Jsou regiony, kde se do škol dostávají silné ročníky (např. Středočeský, Zlínský aj.). V samotném Zlíně se nyní musely měnit spádové oblasti, aby vůbec mohly školy vyhovět zákonu a zvládnout nápor dětí, které by měly v příštím roce usednout do lavic. Smutné je, že v mnoha městech a krajích iniciativu vzniku soukromých škol podporují a nakonec zasáhne “vyšší moc z hlavního města” a vydá bez znalosti regionální situace své rozhodnutí zakázat zařazení všech nových soukromých škol do rejstříku.

V novém Zpravodaji MŠMT ze 3. 2. 2017 se dozvíme, že paní ministryně letos podpoří vznik 40 nových tříd ve státních školách. Vezme tedy raději peníze ze státního rozpočtu, než aby přenesla část tíhy na vybudování těchto tříd na soukromé školy a jejich zřizovatele.

Celé téma se dostává na úroveň diskuze o financích. “Zlé” soukromé školy, které jsou jen pro “někoho”, chtějí odebírat peníze z rozpočtu ministerstva školství, které by mohly dostat školy státní pro všechny.

Skutečnost je taková, že soukromé školy dostávají jen část toho, co školy státní a stát vlastně vyjde mnohem levněji podporovat umístění dětí do škol soukromých, kde veškeré náklady na rekonstrukci prostor, přípravu provozu, nákup pomůcek atd. hradí rodiče a zřizovatelé těchto soukromých škol. Celkový objem financí plynoucí do soukromého školství - tj. od mateřinek až po střední školy je pouhé asi 4 % rozpočtu školství.

To co nás ale jako soukromé školy tíží nejvíce je v podstatě uvržení do ilegality. Nemůžeme zapisovat do našich škol děti, a ač to bude znít divně - nemůžeme být pod kontrolou inspekce - tzn. nemůžeme dokázat všem okolo, že děti se u nás skutečně učí a mají skvělé výsledky. Je to snad to, co nechce paní ministryně vidět?

Nakonec tady nejde o kapacity škol nebo o finance. Jde tady o možnost volby. Možnost zvolit si, jakou školu jako rodič pro své dítě chci. Je to jednoznačný signál o omezování svobody, který je v rozporu s principy demokratické společnosti.

V tuto chvíli údajně probíhá interní projednávání tohoto kontroverzního kroku MŠMT, ale v nejbližších dnech by mělo podle všech náznaků dojít k prohlášení. Do té doby je potřeba se spojit a oslovit co nejširší spektrum politiků, odborníků na vzdělávání a těch, kterým není podoba vzdělávání v ČR lhostejná, aby vzbudili diskuzi, zda pouze státní školství je tím jediným garantem kvalitního vzdělávání všech dětí.

Prosím, oslovte ve svém okolí politiky, veřejné představitele a všechny, kdo mají sílu a chuť něco ovlivnit, aby se pokusili dosud nevydané rozhodnutí paní Valachové zvrátit.

2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

jakýmsi imaginárním pojmem vyjadřujícím kolik dětí je možné nacpat pod jednu střechu.

Že nacpat pod jednu střechu? Takhle mluvit o inkluzi? Jediné správné, rovných příležitostí tvorné cestě k ideálnímu vzdělávacímu systému? No fůůůůj!

Prosím, oslovte ve svém okolí politiky...

A kdo to žádá? Jako...

mirek vaněk řekl(a)...

"nemůžeme být pod kontrolou inspekce - tzn. nemůžeme dokázat všem okolo, že děti se u nás skutečně učí a mají skvělé výsledky. "

Bezva, soukromé školy podporují státní maturitu a společné testování. Hurá, Cermat určitě oslavuje.

Okomentovat