9.2.17

Valachová pro Impuls: Diskuze o genderové vyváženosti básničky je přehnaná

Diskuze o genderové vyváženosti slabikářů je přehnaná a kritizovaná básnička Jiřího Žáčka se mi líbí, uvedla v pořadu Kauza dne Rádia Impuls ministryně školství Kateřina Valachová. Kromě slabikáře ministryně hovořila i o platech učitelů, které chce v příštích třech letech postupně zvyšovat.
Celý článek na iDNES.cz

1 komentář:

tyrjir řekl(a)...


Bylo české školství i za pomoci údajně nezávislého ČSÚ obětováno dogmatům genderblbismu?

Myslím, že v diskusi o hrubé feminizaci českého školství nejde ani tak o údajnou přímou cenzuru, ale o problematiku genderblbismu ve školském resortu a v politice obecně:

- Když porovnáme obsah sdělení paní ministryně v rozhovoru pro rádio Impuls s dalšími projevy feminismu v politice a v práci úřadů českého státu, uvidíme tu, myslím, dost jasný rozpor v tom, jak se dnes paní ministryně snaží uklidnit pohoršenou veřejnost za situace, kdy genderblbistické tendence v nezmenšené míře pokračují, a to nejen v tom, co dělá například nějaká paní Babanová s učebnicemi a nejen v tom, co se objektivně děje ve dnes již znepokojivě hrubě zfeminizovaném resortu MŠMT.

Viz http://www.pedagogicke.info/2017/02/valachova-pro-impuls-diskuze-o.html

- Jedním z příkladů opodstatněnosti výše uvedeného názoru může být myslím feministicky zaměřený obsah i tón tiskové konference k projektu "Statistický příběh žen a mužů" Českého statistického úřadu* a její twitterové prezentace že strany ČSÚ, která se "odehrála" téhož dne jako "impulsový rozhovor" paní ministryně, tj. 9.2.2017.

Viz http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058060209

Hrubá feminizace školství nebyla uznána za problém hodný vyjádření ministryně školství, Vlády ČR a ČSÚ.

Bylo české školství i za pomoci údajně nezávislého ČSÚ obětováno dogmatům genderblbismu?

Feministickou diskriminací všech dětí v českém školství dojdeme i za pomoci údajně nezávislého, avšak ve skutečnosti feministicky se projevivšího ČSÚ k růžové budoucnosti českého školství a státu?

Prospívá genderblbismus českým školám a českému státu?


J.Týř

PS*:
Český statistický úřad (ČSÚ) je ústřední orgán státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. Působnost ČSÚ je vymezena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Jako hlavní orgán státní statistické služby také koordinuje sběr a zpracování statistických údajů, které provádějí jednotlivá ministerstva.

V souladu se zákonem postavení ČSÚ, jeho hlavní úkoly, organizaci, hospodaření a vztah k veřejnosti, k ostatním orgánům státní správy a územní samosprávy upravuje Statut Českého statistického úřadu schválený usnesením vlády České republiky číslo 1160 ze dne 7. listopadu 2001.

ČSÚ hospodaří jako rozpočtová organizace, ústředí úřadu sídlí v Praze, v jednotlivých krajích působí regionální pracoviště.


https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Český_statistický_úřad

Český statistický úřad patří do skupiny ústředních úřadů a spolu s Českou národní bankou je nezávislou institucí. Předseda úřadu se ! podobně jako guvernér centrální banky zúčastňuje pravidelně zasedání vlády, i když není členem vlády.

https://www.czso.cz/documents/10180/20536116/02_statopravni_usporadani.pdf/f569d9f2-5a9a-4da6-b799-4b63e788f89d?version=1.0.

Jak je to s tou, domnívám se jen údajnou, ač zákonem určenou, nezávislostí ČSÚ, když se ČSÚ projevuje, jak se projevuje?

Okomentovat